Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради

 

 

                                                                                                                                        м. Бровари

                                                                                                             вул. Гагаріна, 8-А

                                                                                                                     тел. 4-61-80

                                                                                           E-mail:centr_brovary@ukr.net

 

1. Назва установи та її керівник: Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради, директор – Іваненко Валерій Іванович.

2. Засновник (підпорядкування): Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю підпорядковується Броварській міській раді.

3. Назва установчого документу, на підставі якого діє установа, від якого числа, року: Заклад діє на підставі Положення про Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 28.09.2017 р. №678-32-07

4. Перебуває осіб: На даний момент заклад обслуговує 214 дітей з інвалідністю з різними діагнозами захворювань.

5. Вікова категорія осіб, яким надаються реабілітаційні послуги: Вікова категорія коливається від 0-2-х років до 18 років.

6. Кількість отримувачів послуг, що проходять реабілітацію в рік: 271 особа з інвалідністю.

7. Зміст та види реабілітаційних заходів:

7.1. заходи з психологічної реабілітації складаються з:

- проведення психологічної діагностики особистості дитини з інвалідністю, визначення та використання форм, методів, засобів терміну та процедур психологічної корекції, консультування тощо;

- навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю;

-  проведення індивідуальної психокорекційної роботи;

- проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім’єю дитини з інвалідністю. Корекція та розвиток психічних процесів на навчально-реабілітаційному комплексі «Тімоко»;

7.2. заходи з педагогічної реабілітації складаються з:

- проведення корекційно-розвитковї роботи, а саме: розвиток слухового сприймання, розвиток зорового сприймання, розвиток мовлення, корекція пізнавальної діяльності, формування навичок просторового орієнтування, соціально-побутове орієнтування, формування компенсаційних способів діяльності, практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток комунікативної діяльності і творчості, фізичний розвиток;

7.3. заходи з соціальної реабілітації складається з:

- системи послуг спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним та побутовим навичкам,розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство;

- надання послуг раннього втручання (група «Матері і дитини») для дітей з інвалідністю від 0-3 років та дітей віком до 2-х років, які мають ризик отримати інвалідність відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг (Постанова КМДУ від 31.01.2007 №80 (в редакції постанови КМДУ від 11.12.2013 №921));

7.4. заходи з професійної орієнтації складаються з:

- розробки рекомендацій та їх реалізації щодо можливостей дитини з інвалідністю вільного вибору професій, спеціальностей, форми зайнятості та шляхів реалізації особистості в умовах ринкових відносин, прогнозування, планування кар’єри у вибраних дитиною з інвалідністю сферах діяльності;

- реалізація наявного потенціалу дитини з інвалідністю та ефективної її інтеграції в суспільне виробництво та соціальне життя;

7.5. заходи з медичного супроводу включає в себе:

- проведення медичного огляду та тестування дітей з інвалідністю на основі об’єктивного обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей;

- визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності дитини з інвалідністю за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Центру, надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (або неможливої) соціальної реабілітації;

- розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень;

- визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру;

-  здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей з інвалідністю;

- організацію та контроль виконання в Центрі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи;

- проведення фізіотерапевтичних процедур, а саме: електролікування (лікувальний електроферез та стимуляція м’язів), світлолікування, інгаляції, аромотерапія та галотерапія, аероіонотерапія, парафіноаплікація, СКК (синглетно-кисневі коктейлі);

7.6. заходи з фізичної реабілітації:

- система заходів спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування та реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення дитини з інвалідністю, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму;

- види проведення фізичної реабілітації: масаж та ЛФК. ЛФК складається: лікувальної гімнастики, м’язовосуглобової гімнастики, лікування положенням, механотерапія, заняття в «Реабілітаційній клітці» та на стельовому підйомнику. Види масажу: класичний масаж – основний метод у лікувальному масажі, тому, що має різноманітні прийоми, дозволяє широко варіювати дозування, візуально контролювати точність виконання прийомів і оцінювати їх результати. Ручний масаж має перевагу перед апаратним. Для кожної групи захворювань характерні свої особливості техніки і методики сеансу масажу.

8. Середній термін перебування в реабілітаційній установі. Відповідно до Положення про Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради тривалість одного курсу реабілітації дитини з інвалідністю не повинна перевищувати 6 місяців у рік, враховуючи індивідуальні показання згідно ІПР . В Центрі працюють групи стаціонарного перебування дітей (4-х годинне перебування) та групи амбулаторного прийому.

9. Транспортні послуги. Центр забезпечений автобусом, який здійснює щоденний безкоштовний проїзд дітей до закладу та додому.

10.  Вакансії на 01.01.2018 р.

-           інженер по охороні праці – 1 од.;

-           вчитель дефектолог – 0,5 од.;

-           вчитель-реабілітолог – 2 од.;

-           асистент вчитель-реабілітолог – 1 од.;

-           масажист – 1 од.;

-           двірник – 1 од.;

-           сторож – 0,5 од.;

-           практичний психолог – 0,5 од.

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: