Карта сайту

Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради

  

                                                                                                                                        м. Бровари

                                                                                                             вул. Гагаріна, 8-А

                                                                                                                     тел. 4-61-80

                                                                                           E-mail:centr_brovary@ukr.net

 

Міський Центр комплексної реабілітації  дітей з інвалідністю Броварської міської ради створено в грудні 2004 року рішенням сесії Броварської міської ради.                                                               

Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю - реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, та  дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Установа забезпечує тимчасове перебування в групах денного перебування та амбулаторній групі на безоплатній основі.

Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги", Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 "Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг,  та Положенням про Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 10.05.2018р. №917-40-07.

Форма власності реабілітаційної установи: комунальна

Підпорядкованість реабілітаційної установи Управлінню соціального захисту населення Броварської міської ради

Місце розташування реабілітаційної установи: 07400, м.Бровари, вул..Гагаріна,8А

Керівництво реабілітаційної установи:

Іваненко Валерій Іванович – директор Центру

Гайченя Ніна Володимирівна – перший заступник директора з питань комплексної соціальної реабілітації

Островська Олена Олександрівна – заступник директора з адміністративно-господарської діяльності

Контактиреабілітаційної установи:

телефон (04594) 4-61-80; 38(089)250-00-61

е-mail: centr_brovary@ukr.net

Тип реабілітаційної установи: цільовим призначенням є здійснення комплексу реабілітаційних заходів спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство

Вікова категорія:

- діти з інвалідністю до 18 років

- діти віком до 3-х років (включно), які мають ризик отримати інвалідність

Режим роботи: з 8-00 до 17-00 години (амбулаторне відділення) та групи денного перебування в дві зміни з 4-годинним перебування.

Форми реабілітаційного обслуговування: тимчасове перебування дітей з інвалідністю, які мають медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

Реабілітаційний процес:

- рання реабілітація (забезпечує комплексний підхід до дитини з інвалідністю, який полягає в поєднані різних видів та форм реабілітації та включає послуги з соціальної, психолого-педагогічної, медичної реабілітації, консультативну допомогу)

- соціальна реабілітація (навчання основним соціальним навичкам)

- психолого-педагогічна реабілітація ( психолого-педагогічне консультування, психолого-педагогічна діагностика, психолого-педагогічна корекція)

- професійна реабілітація (навчання комп‘ютерної грамотності)

- фізична реабілітація (парафінові аплікації, електрофорез, лікувальний масаж, лікувальна фізкультура, механотерапія, лікування положенням)

- медична реабілітація (відновна терапія, профілактичні заходи, медичне спостереження)

Курс реабілітації: срок реабілітаційного процесу визначається Реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження дитини з інвалідністю з урахуванням вимог індивідуальної програми реабілітації, але не більше терміну дії ІПР.

Протипоказання для прийому на реабілітацію:
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі
- часті судомні напади та їх еквіваленти
- захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження дитини її батьками або законними представниками)
Джерела фінансування:
Міський бюджет, та частково за рахунок цільових субвенції міському бюджету з бюджетів ОТГ та з бюджету Броварського району.
Організація реабілітаційного процесу:
Чотири групи денного перебування (до 16 осіб): «Веселка», «Сонечко», «Росток», «Світлячок» та група «Амбулаторна» - реабілітація курсами по 10днів.
Зміст та види реабілітаційних заходів:

 • заходи з психологічної реабілітації складаються з:

- проведення психологічної діагностики особистості дитини з інвалідністю, визначення та використання форм, методів, засобів терміну та процедур психологічної корекції, консультування тощо;
- навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю;
- проведення індивідуальної психокорекційної роботи;
- проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім’єю дитини з інвалідністю. Корекція та розвиток психічних процесів на навчально-реабілітаційному комплексі «Тімоко»;

 • заходи з педагогічної реабілітації складаються з:

- проведення корекційно-розвитковї роботи, а саме: розвиток слухового сприймання, розвиток зорового сприймання, розвиток мовлення, корекція пізнавальної діяльності, формування навичок просторового орієнтування, соціально-побутове орієнтування, формування компенсаційних способів діяльності, практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток комунікативної діяльності і творчості, фізичний розвиток;

 • заходи з соціальної реабілітації складається з:

- системи послуг спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним та побутовим навичкам,розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство;
- надання послуг раннього втручання (група «Матері і дитини») для дітей з інвалідністю від 0-3 років та дітей віком до 2-х років, які мають ризик отримати інвалідність відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг (Постанова КМДУ від 31.01.2007 №80 (в редакції постанови КМДУ від 11.12.2013 №921));

 • заходи з професійної орієнтації складаються з:

- розробки рекомендацій та їх реалізації щодо можливостей дитини з інвалідністю вільного вибору професій, спеціальностей, форми зайнятості та шляхів реалізації особистості в умовах ринкових відносин, прогнозування, планування кар’єри у вибраних дитиною з інвалідністю сферах діяльності;
- реалізація наявного потенціалу дитини з інвалідністю та ефективної її інтеграції в суспільне виробництво та соціальне життя;

 • заходи з медичного супроводу включає в себе:

- проведення медичного огляду та тестування дітей з інвалідністю на основі об’єктивного обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей;
- визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності дитини з інвалідністю за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Центру, надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (або неможливої) соціальної реабілітації;
- розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень;
- визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру;
- здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей з інвалідністю;
- організацію та контроль виконання в Центрі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи;
- проведення фізіотерапевтичних процедур, а саме: електролікування (лікувальний електроферез та стимуляція м’язів), світлолікування, інгаляції, аромотерапія та галотерапія, аероіонотерапія, парафіноаплікація, СКК (синглетно-кисневі коктейлі);

 •  заходи з фізичної реабілітації:

- система заходів спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування та реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення дитини з інвалідністю, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму;
- види проведення фізичної реабілітації: масаж та ЛФК. ЛФК складається: лікувальної гімнастики, м’язовосуглобової гімнастики, лікування положенням, механотерапія, заняття в «Реабілітаційній клітці» та на стельовому підйомнику. Види масажу: класичний масаж – основний метод у лікувальному масажі, тому, що має різноманітні прийоми, дозволяє широко варіювати дозування, візуально контролювати точність виконання прийомів і оцінювати їх результати. Ручний масаж має перевагу перед апаратним. Для кожної групи захворювань характерні свої особливості техніки і методики сеансу масажу.

 

Наявна матеріально-технічна база:
Кабінет ЛФК (різноманітні спеціальні тренажери, реабілітаційна клітка, стельовий підйомник).
Масажний кабінет (оснащений сучасними масажними столами).
Сучасна соляна кімната площею 9,25 м2
Фізіотерапевтичний кабінет (Тубус-кварц, апарат для виготовлення сеглетно-кисневих коктейлів, електрофорез, апарат «Радіус» для проведення процедур електростимуляції, парафінотерапія).
Кімната для аромотерапії та аероіонотерапії.
Комп‘ютерний клас. 
Кабінет логопеда з відповідним обладнанням та необхідним дидактичним матеріалом.
Кабінет психолога, крім різноманітних наочних матеріалів оснащений корекційно-розвиваючим навчальним комплексом ТІМОКО що сприяє розвитку розумових та фізичних здібностей дітей з особливими потребами (з порушеннями опорно-рухового апарату, труднощами з координації, моторики, концентрації уваги та порушенням розвитку когнітивних навичок).
Актова зала (музична зала) – проведення логоритміки та музичних занять, а також різноманітних святкових і масових заходів, що сприяє як найкращій соціалізації дітей в суспільство.
На базі Центру функціонують гуртки:
«Талановиті пальчики», «Фантазія» та «Театральний», де діти мають можливість створювати власні шедеври в різноманітних напрямках.
Транспортні послуги. Центр забезпечений автобусом, який здійснює щоденний безкоштовний проїзд дітей до закладу та додому.

Загальна чисельність отримувачів реабілітаційних послуг у Міському центрі комплексної реабілітації  за 10 місяців 2018 року становить 312 осіб, кількість дітей, що станом на 01.11.18 рахуються в Центрі, як такі, що потребують реабілітації становить 195 осіб.

За 10 місяців 2018 року працівниками Міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю було надано 26 236 реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю, в т.ч.:

 • Логопедична корекція – 2205 занять;
 • Психологічна корекція – 2768 занять;
 • Педагогічна корекція – 1905 занять;
 • Навчально-реабілітаційні заняття – 6209 занять;
 • Фізична реабілітація – 7906 занять;
 • Фізіотерапевтичні процедури – 1249 процедур;
 • Процедури, що підвищують адаптаційні можливості – 3153 процедур;
 • Консультації лікарів-спеціалістів – 841 консультацій.

Вперше, за підтримки міської влади та відповідно до міської програми «З турботою про кожного», для 13 дітей з інвалідністю в супроводі батьків протягом липня 2018 року, в дві зміни проведено тематичне дозвілля «Морська романтика» та Морська подорож» в Херсонській області  на узбережжі Чорного моря (база відпочинку «Маяк») на суму 49,9 тис.грн.На капітальний ремонт з бюджету міста в 2018 році виділено 1 222,5 тис.грн., з них    583,2  тис.грн. на капітальний ремонт виділених приміщень та 416,7 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації прибудови басейну оздоровчого. Зроблено зовнішній вихід до пандусу і відповідно встановлення дверей, проведено  ремонт пожежних сходових кліток. На суму 78,3 тис.грн придбано 9 реабілітаційних крісел для груп денного перебування. Найближчим часом очікується придбання тренажера при порушеннях опорно-рухового апарату (тренажер Гросса) та сенсорного тренажеру для вестибулярного апарату.

Діяльність Центру спрямована на створення найкращих умов з використанням сучасних методик та обладнання для комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, з метою максимальної реалізації їх особистого потенціалу.

Працюючи у сфері соціальних послуг для дітей, необхідно пам’ятати про значущість та важливість змін. Співпраця з місцевою владою за принципами важливості та значущості щасливого дитинства у житті кожного є найголовнішим під час впровадження соціально-важливих змін у житті громади.

 image

image

image

Приємно бачити щасливі та радісні обличчя дітей з особливими потребами та їх батьків, які в Центрі отримують віру та надію.

Протягом 2018 року для дітей Центру відбувається навчання основних соціальних навичок через соціально значимі заходи, а саме:

День подяки

Участь у виставці «Окрилені мрією», який проводили Центр Української Культури та Мистецтва

«Свято 8 Березня!»

День вишиванки

Участь в обласному театральному фестивалі «Джерело надії»

Міжнародний день захисту дітей

Відпочинок 2-х змін наших дітлахів на узбережжі Чорного моря на базі «Маяк»

Свято «Вересневий дзвоник»    

Участь у святкуванні Дня міста

Розвага «Веселі козачата»