Секретар міської ради

image

Бабич Петро Іванович

 

Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів та працює в міській раді на постійній основі.

У разі звільнення з посади секретаря міської ради у випадку відсутності міського голови, у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу міської ради обирає секретаря міської ради, який працює в міській раді на постійній основі.

Секретар міської ради:

  • у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», здійснює повноваження міського голови.

Скликає:

  • сесії міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;
  • веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в України».

Організовує:

  • підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради;
  • за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
  • за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
  • сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

Забезпечує:

  • своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;
  • зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
  • вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради та її органів.
знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: