Карта сайту

Заступники міського голови

Загальні функціональні повноваження заступників міського голови

Кожен із заступників міського голови, керуючий справами виконавчого комітету:

1. Забезпечує виконання положень Конституції, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Броварської міської ради ії виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови у відповідних напрямках діяльності; спрямовує, координує та контролює діяльність виконавчих органів Броварської міської ради, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Броварської міської ради, щодо:

- підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань;

- підготовки, формування та виконання місцевого бюджету;

- контролю, аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку міста у відповідних сферах;

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- підготовки та проведення засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених Броварською міською радою, виконавчим комітетом чи розпорядженням міського голови, членами яких вони є;

- розроблення проектів рішень Броварської міської ради, виконавчого комітету,  розпоряджень  міського голови;

- вирішення питань діяльності окремих відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, відповідно до розподілу повноважень.

2. Вносить на розгляд  міського голови пропозиції з питань:

- що  належать до компетенції Броварської міської ради та її виконавчого комітету;

- ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в м. Бровари, головними управліннями, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, Броварської міської ради та її виконавчого комітету, органами самоорганізації населення тощо.

3. Відповідає за підготовку окремих проектів рішень Броварської міської ради, проектів рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, планів роботи Броварської міської ради та її виконавчого комітету, інших документів, вживають вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів, візують та вносять на розгляд  міського голови доопрацьовані проекти.

4. За дорученням  міського голови забезпечує розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України, депутатів Київської обласної ради та Броварської міської ради, виступають в засобах масової інформації, дають інтерв’ю з питань, віднесених до їх компетенції.

5. Співпрацює з постійними комісіями Броварської міської ради.

6. Згідно з чинним законодавством контролює у відповідних сферах здійснення виконавчими органами Броварської міської ради делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

7. Сприяє роботі громадських організацій та об’єднань (відповідно до розподілу повноважень).

8. В установленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

9. Здійснює контроль у межах своєї компетенції за наданням відповідними виконавчими органами Броварської міської ради якісних послуг громадянам, у тому числі адміністративних.

10. Координує в межах своєї компетенції діяльність виконавчих органів Броварської міської ради та органів самоорганізації населення.

11. Затверджує плани роботи управлінь, відділів, служб, інших виконавчих органів Броварської міської ради та посадові інструкції згідно з розподілом повноважень.

12. Вносить пропозиції міському голові щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з розподілом повноважень.

13. У встановленому порядку бере участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань.

14. За розпорядженням міського голови здійснює інші функції і повноваження та виконує конкретні завдання.    

 

 

Резнік Олександр Вікторович

Заступник міського голови Резнік О.В. забезпечує виконання повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо:

- підготовки програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з питань бюджету, фінансів і цін, архітектури, зовнішньоекономічної діяльності, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, подання їх на затвердження Броварської міської ради, організації їх виконання;

- подання Броварській міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

- відповідає перед міським головою за здійснення виконавчими органами Броварської міської ради дотримання вимог чинного законодавства, кваліфікованого та своєчасного виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Броварської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, а також інших обов'язків, що передбачені відповідними положеннями про управління, відділи та інші виконавчі органи Броварської міської ради; 

- вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.

Координує та контролює діяльність:

- управління економіки та інвестицій Броварської міської ради;

- відділу земельних ресурсів Броварської міської ради;

- управління містобудування та архітектури Броварської міської ради;

- управління інспекції та контролю Броварської міської ради;

Спрямовує і контролює діяльність:

- комунального підприємства  Броварської міської ради «Бровари землеустрій»;

- комунального підприємства Броварської міської ради «Броварське бюро технічної інвентаризації».

Координує взаємодію з:

- Броварським міськрайонним базовим центром зайнятості населення;

- Броварським міським відділом статистики;

- відділом Держгеокадастру міста Бровари Київської області;

- промисловими підприємствами міста і підприємницькими структурами;

- управлінням Держпродспоживслужби в Броварському районі ГУ Держпродспоживслужби в Київській області;

- будівельними організаціями.

Очолює комісії, ради, утворені виконавчим комітетом Броварської міської ради та розпорядженнями міського голови.

 

 

Виноградова Лариса Миколаївна

Виноградова Лариса Миколаївна

Заступник міського голови Виноградова Л.М. забезпечує виконання повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо:

- підготовки програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, сім'ї, дітей, молоді, соціального захисту населення, подання їх на затвердження Броварської міської ради, організації їх виконання;

- подання Броварській міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

- відповідає перед міським головою за здійснення виконавчими органами Броварської міської ради дотримання вимог чинного законодавства, кваліфікованого та своєчасного виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Броварської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, а також інших обов'язків, що передбачені відповідними положеннями про управління, відділи та інші виконавчі органи Броварської міської ради;

- вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів Броварської міської ради.

Координує та контролює діяльність:

- управління освіти і науки Броварської міської ради;

- управління соціального захисту населення Броварської міської ради;

- відділу культури Броварської міської ради;

- служби у справах дітей Броварської міської ради;

- відділу сім’ї та молоді Броварської міської ради;

- відділу фізичної культури та спорту Броварської міської ради.

Спрямовує і контролює діяльність:

- комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області; 

- комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

- міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Броварської міської ради;

- Броварського міського територіального центру соціального обслуговування.

- Броварського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

- Міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради.

Координує взаємодію з:

- Броварським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України  Київської області;

- закладами охорони здоров’я.

Очолює комісії, ради, утворені виконавчим комітетом Броварської міської ради та розпорядженнями міського голови.