Карта сайту
версія для друку

Рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й     К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
від    01.03.2012    №   100
м. Бровари


Про надання адрес

Відповідно до ст.14 Закону України „ Про основи містобудування ”,  керуючись  підпунктом 2   пункту „ б ” статті 31 Закону  України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет  міської ради

В И Р І Ш И В:
1.    Надати адреси :
1.1. Земельним ділянкам частини території ІІ житлового району:
- вул. Маяковського, 60;
- вул. Дорошенка Петра, 59.
1.2.    Земельній ділянці частини території VІ житлового району:
- вул. Сагайдачного Петра,5.
2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрєєва В.О.

Міський голова                                І.В. Сапожко