Карта сайту
версія для друку

Рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й     К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
від 01.03.2012  №101
м. Бровари


Про надання адрес приміщенням гуртожитку
Відповідно до ст.14 Закону України „ Про основи містобудування ”,  керуючись  підпунктом 2   пункту „ б ” статті 31 Закону  України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет  міської ради

В И Р І Ш И В:

1.    Надати адреси :
1.1. Приміщенням гуртожитку, що належить комунальній власності територіальної громади міста по бульв. Незалежності, 16-б:
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 101 )     -    жилий блок № 1;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 102 )     -    жилий блок № 2;
приміщенню 2 ( блок 103 )            -    кімната №  3;
приміщенню 3 ( блок 103 )            -    кімната №  4;
приміщенню 5 ( блок 104 )            -    кімната №  5;
приміщенню 6 ( блок 104 )            -    кімната №  6;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 105 )        -    жилий блок № 7;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 106 )         -    жилий блок № 8;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 201 )        -    жилий блок № 9;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 202 )        -    жилий блок № 10;
приміщенням 1,2,3 ( блок 214 )        -    жилий блок № 11;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 203 )        -    жилий блок № 12;
приміщенню 5 ( блок 204 )            -    кімната №  13;
приміщенню 6 ( блок 204 )            -    кімната №  14;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 205 )        -    жилий блок № 15;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 206 )        -    жилий блок № 16;
приміщенню 2 ( блок 301 )            -    кімната №  17;
приміщенню 3 ( блок 301 )            -    кімната №  18;
приміщенню 5 ( блок 302 )            -    кімната №  19;
приміщенню 6 ( блок 302 )            -    кімната №  20;
приміщенням 1,2,3 ( блок 314 )        -    жилий блок № 21;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 303 )        -    жилий блок № 22;
приміщенню 5 ( блок 304 )            -    кімната №  23;
приміщенню 6 ( блок 304 )            -    кімната №  24;
приміщенню 2 ( блок 305 )            -    кімната №  25;
приміщенню 3 ( блок 305 )            -    кімната №  26;
приміщенню 5 ( блок 306 )            -    кімната №  27;
приміщенню 6 ( блок 306 )            -    кімната №  28;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 401 )        -    жилий блок № 29;
приміщенню 5 ( блок 402 )            -    кімната №  30;
приміщенню 6 ( блок 402 )            -    кімната №  31;
приміщенням 1,2,3 ( блок 414 )        -    жилий блок № 32;
приміщенню 2 ( блок 403 )            -    кімната №  33;
приміщенню 3 ( блок 403 )            -    кімната №  34;
приміщенню 5 ( блок 404 )            -    кімната №  35;
приміщенню 6 ( блок 404 )            -    кімната №  36;
приміщенню 2 ( блок 405 )            -    кімната №  37;
приміщенню 3 ( блок 405 )            -    кімната №  38;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 406 )    -    жилий блок № 39;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 501 )    -    жилий блок № 40;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 502 )    -    жилий блок № 41;
приміщенням 1,2,3 ( блок 514 )        -    жилий блок № 42;
приміщенню 2 ( блок 503 )            -    кімната № 43;
приміщенню 3 ( блок 503 )            -    кімната № 44;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 504 )        -    жилий блок № 45;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 505 )        -    жилий блок № 46;
приміщенню 5 ( блок 506 )            -    кімната № 47;
приміщенню 6 ( блок 506 )            -    кімната № 48;
приміщенню 2 ( блок 601 )            -    кімната № 49;
приміщенню 3 ( блок 601 )            -    кімната № 50;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 602 )    -    жилий блок № 51;
приміщенням 1,2,3 ( блок 614 )        -    жилий блок № 52;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 603 )    -    жилий блок № 53;
приміщенню 5 ( блок 604 )            -    кімната № 54;
приміщенню 6 ( блок 604 )            -    кімната № 55;
приміщенню 2 ( блок 605 )            -    кімната № 56;
приміщенню 3 ( блок 605 )            -    кімната № 57;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 606 )    -    жилий блок № 58;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 701 )    -    жилий блок № 59;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 702 )    -    жилий блок № 60;
приміщенням 1,2,3 ( блок 714 )        -    жилий блок № 61;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 703 )    -    жилий блок № 62;
приміщенню 5 ( блок 704 )            -    кімната № 63;
приміщенню 6 ( блок 704 )            -    кімната № 64;
приміщенню 2 ( блок 705 )            -    кімната № 65;
приміщенню 3 ( блок 705 )            -    кімната № 66;
приміщенню 5 ( блок 706 )            -    кімната № 67;
приміщенню 6 ( блок 706 )            -    кімната № 68;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 801 )        -    жилий блок № 69;
приміщенню 5 ( блок 802 )            -    кімната № 70;
приміщенню 6 ( блок 802 )            -    кімната № 71;
приміщенням 1,2,3 ( блок 814 )        -    жилий блок № 72;
приміщенню 2 ( блок 803 )            -    кімната № 73;
приміщенню 3 ( блок 803 )            -    кімната № 74;
приміщенню 5 ( блок 804 )            -    кімната № 75;
приміщенню 6 ( блок 804 )            -    кімната № 76;
приміщенню 2 ( блок 805 )            -    кімната № 77;
приміщенню 3 ( блок 805 )            -    кімната № 78;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 806 )    -    жилий блок № 79;
приміщенню 2 ( блок 901 )            -    кімната № 80;
приміщенню 3 ( блок 901 )            -    кімната № 81;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 902 )    -    жилий блок № 82;
приміщенням 1,2,3 ( блок 914 )        -    жилий блок № 83;
приміщенню 2 ( блок 903 )            -    кімната № 84;
приміщенню 3 ( блок 903 )            -    кімната № 85;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 904     )    -    жилий блок № 86;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 905 )        -    жилий блок № 87;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 906 )    -    жилий блок № 88;
приміщенню І ( вестибюль )            -    кімната № 89;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 107 )        -    жилий блок № 90;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 108 )    -    жилий блок № 91;
приміщенню 3 ( блок 109 )            -    кімната № 92;
приміщенню 4 ( блок 109 )            -    кімната № 93;
приміщенню 5 ( блок 109 )            -    кімната № 94;
приміщенню 6 ( блок 109 )            -    кімната № 95;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 110 )    -    жилий блок № 96;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 111 )        -    жилий блок № 97;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 200 )        -    жилий блок № 98;
приміщенням 1,2,3,4,5,6,7 ( блок 207 )    -    жилий блок № 99;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 208 )        -    жилий блок № 100;
приміщенням 1,2,3 ( блок 213 )         -    жилий блок № 101;
приміщенню 2 ( блок 209 )            -    кімната № 102;
приміщенню 3 ( блок 209 )            -    кімната № 103;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 210 )        -    жилий блок № 104;
приміщенню 2 ( блок 211 )            -    кімната № 105;
приміщенню 3 ( блок 211 )            -    кімната № 106;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 212 )        -    жилий блок № 107;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 300 )        -    жилий блок № 108;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 307 )    -    жилий блок № 109;
приміщенню 5 ( блок 308 )            -    кімната № 110;
приміщенню 6 ( блок 308 )            -    кімната № 111;
приміщенням 1,2,3 ( блок 313 )         -    жилий блок № 112;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 309 )    -    жилий блок № 113;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 310 )         -    жилий блок № 114;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 311 )         -    жилий блок № 115;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 312 )         -    жилий блок № 116;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 400 )         -    жилий блок № 117;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 407 )         -    жилий блок № 118;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 408 )     -    жилий блок № 119;
приміщенням 1,2,3 ( блок 413 )         -    жилий блок № 120;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 409 )    -    жилий блок № 121;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 410)    -    жилий блок № 122;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 411 )        -    жилий блок № 123;
приміщенню 5 ( блок 412 )            -    кімната № 124;
приміщенню 6 ( блок 412 )            -    кімната № 125;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 500 )         -    жилий блок № 126;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 507 )    -    жилий блок № 127;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 508 )    -    жилий блок № 128;
приміщенням 1,2,3 ( блок 513 )         -    жилий блок № 129;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 509 )         -    жилий блок № 130;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 510 )    -    жилий блок № 131;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 511 )    -    жилий блок № 132;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 512 )    -    жилий блок № 133;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 600 )         -    жилий блок № 134;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 607 )    -    жилий блок № 135;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 608 )         -    жилий блок № 136;
приміщенням 1,2,3 ( блок 613 )         -    жилий блок № 137;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 609 )         -    жилий блок № 138;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 610 )    -    жилий блок № 139;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 611 )    -    жилий блок № 140;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 612 )         -    жилий блок № 141;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 700 )        -    жилий блок № 142;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 707 )    -    жилий блок № 143;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 708 )        -    жилий блок № 144;
приміщенням 1,2,3 ( блок 713 )        -    жилий блок № 145;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 709 )    -    жилий блок № 146;
приміщенню 5 ( блок 710 )            -    кімната № 147;
приміщенню 6 ( блок 710 )            -    кімната № 148;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 711 )        -    жилий блок № 149;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 712 )    -    жилий блок № 150;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 800 )        -    жилий блок № 151;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 807 )    -    жилий блок № 152;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 808 )        -    жилий блок № 153;
приміщенням 1,2,3 ( блок 813 )        -    жилий блок № 154;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 809 )    -    жилий блок № 155;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 810 )    -    жилий блок № 156;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 811 )        -    жилий блок № 157;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 812 )        -    жилий блок № 158;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 900 )    -    жилий блок № 159;
приміщенню 2 ( блок 907 )            -    кімната № 160;
приміщенню 3 ( блок 907 )            -    кімната № 161;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 908 )        -    жилий блок № 162;
приміщенням 1,2,3 ( блок 912 )        -    жилий блок № 163;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 909 )        -    жилий блок № 164;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 910 )    -    жилий блок № 165;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 911 )        -    жилий блок № 166;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 912 )    -    жилий блок № 167.
1.2. Приміщенням гуртожитку, що належить комунальній власності територіальної громади міста по бульв. Незалежності, 16-в:
приміщенню 2 ( блок 101 )            -    кімната №  1;
приміщенню 3 ( блок 101 )            -    кімната №  2;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 102 )         -    жилий блок № 3;
приміщенню 2 ( блок 103 )            -    кімната №  4;
приміщенню 3 ( блок 103 )            -    кімната №  5;
приміщенню 5 ( блок 104 )            -    кімната № 6;
приміщенню 6 ( блок 104 )            -    кімната №  7;
приміщенням 2, І ( блок 105 )         -    жилий блок № 8;
приміщенням 3, ІІ ( блок 105 )         -    жилий блок № 9;
приміщенням 1,2,3,4,І,ІІ ( блок 106 )     -    жилий блок № 10;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 201 )         -    жилий блок № 11;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 202 )         -    жилий блок № 12;
приміщенням 1,2,3 ( блок 214 )         -    жилий блок № 13;
приміщенню 2 ( блок 203 )            -    кімната № 14;
приміщенню 3 ( блок 203 )            -    кімната № 15;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 204 )         -    жилий блок № 16;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 205 )         -    жилий блок № 17;
приміщенню 5 ( блок 206 )            -    кімната №  18;
приміщенню 6 ( блок 206 )            -    кімната №  19;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 301 )     -    жилий блок № 20;
приміщенню 5 ( блок 302 )            -    кімната №  21;
приміщенню 6 ( блок 302 )            -    кімната №  22;
приміщенням 1,2,3 ( блок 314 )         -    жилий блок № 23;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 303 )     -    жилий блок № 24;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 304 )         -    жилий блок № 25;
приміщенню 2 ( блок 305 )            -    кімната №  26;
приміщенню 3 ( блок 305 )            -    кімната №  27;
приміщенню 5 ( блок 306 )            -    кімната №  28;
приміщенню 6 ( блок 306 )            -    кімната №  29;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 401 )        -    жилий блок № 30;
приміщенню 5 ( блок 402 )            -    кімната № 31;
приміщенню 6 ( блок 402 )            -    кімната №  32;
приміщенням 1,2,3 ( блок 414 )        -    жилий блок № 33;
приміщенню 2 ( блок 403 )            -    кімната №  34;
приміщенню 3 ( блок 403 )            -    кімната №  35;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 404 )    -    жилий блок № 36;
приміщенню 2 ( блок 405 )            -    кімната №  37;
приміщенню 3 ( блок 405 )            -    кімната №  38;
приміщенню 5 ( блок 406 )            -    кімната №  39;
приміщенню 6 ( блок 406 )            -    кімната №  40;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 501 )        -    жилий блок № 41;
приміщенню 5 ( блок 502 )            -    кімната №  42;
приміщенню 6 ( блок 502 )            -    кімната №  43;
приміщенням 1,2,3 ( блок 514 )        -    жилий блок № 44;
приміщенню 2 ( блок 503 )            -    кімната №  45;
приміщенню 3 ( блок 503 )            -    кімната №  46;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 504 )        -    жилий блок № 47;
приміщенню 2 ( блок 505 )            -    кімната №  48;
приміщенню 3 ( блок 505 )            -    кімната №  49;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 506 )        -    жилий блок № 50;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 601 )        -    жилий блок № 51;
приміщенню 5 ( блок 602 )            -    кімната №  52;
приміщенню 6 ( блок 602 )            -    кімната №  53;
приміщенням 1,2,3 ( блок 614 )        -    жилий блок № 54;
приміщенню 2 ( блок 603 )            -    кімната №  55;
приміщенню 3 ( блок 603 )            -    кімната №  56;
приміщенню 5 ( блок 604 )            -    кімната №  57;
приміщенню 6 ( блок 604 )            -    кімната №  58;
приміщенню 2 ( блок 605 )            -    кімната №  59;
приміщенню 3 ( блок 605 )            -    кімната №  60;
приміщенню 5 ( блок 606 )            -    кімната №  61;
приміщенню 6 ( блок 606 )            -    кімната №  62;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 701 )        -    жилий блок № 63;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок  702 )    -    жилий блок № 64;
приміщенням 1,2,3 ( блок 714 )        -    жилий блок № 65;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 703 )        -    жилий блок № 66;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 704 )        -    жилий блок № 67;
приміщенню 2 ( блок 705 )            -    кімната №  68;
приміщенню 3 ( блок 705 )            -    кімната №  69;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 706 )    -    жилий блок № 70;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 801 )    -    жилий блок № 71;
приміщенню 5 ( блок 802 )            -    кімната №  72;
приміщенню 6 ( блок 802 )            -    кімната №  73;
приміщенням 1,2,3 ( блок 814 )        -    жилий блок № 74;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 803 )    -    жилий блок № 75;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 804 )        -    жилий блок № 76;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 805 )        -    жилий блок № 77;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 806 )        -    жилий блок № 78;
приміщенню 2 ( блок 901 )            -    кімната №  79;
приміщенню 3 ( блок 901 )            -    кімната №  80;
приміщенню 5 ( блок 902 )            -    кімната №  81;
приміщенню 6 ( блок 902 )            -    кімната №  82;
приміщенням 1,2,3 ( блок 914 )        -    жилий блок № 83;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 903 )    -    жилий блок № 84;
приміщенню 5 ( блок 904 )            -    кімната №  85;
приміщенню 6 ( блок 904 )            -    кімната №  86;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 905 )        -    жилий блок № 87;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 906 )        -    жилий блок № 88;
приміщенню І ( вестибюль )            -    кімната № 89;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 107 )        -    жилий блок № 90;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 108 )        -    жилий блок № 91;
приміщенню 3 ( блок 109 )            -    кімната №  92;
приміщенню 4 ( блок 109 )            -    кімната №  93;
приміщенню 5 ( блок 109 )            -    кімната №  94;
приміщенню 6 ( блок 109 )            -    кімната №  95;
приміщенню 2 ( блок 110 )            -    кімната №  96;
приміщенню 3 ( блок 110 )            -    кімната №  97;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 111 )        -    жилий блок № 98;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 200 )        -    жилий блок № 99;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 207 )    -    жилий блок № 100;
приміщенню 5 ( блок 208 )            -    кімната № 101;
приміщенню 6 ( блок 208 )            -    кімната №  102
приміщенням 1,2,3 ( блок 213 )        -    жилий блок № 103;
приміщенню 2 ( блок 209 )            -    кімната №  104;
приміщенню 3 ( блок 209 )            -    кімната №  105;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 210 )        -    жилий блок № 106;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 211 )        -    жилий блок № 107;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 212 )    -    жилий блок № 108;
приміщенням 1,2,3,4,5,6,7,8 ( блок 300 )    -    жилий блок № 109;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 307 )    -    жилий блок № 110;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 308 )        -    жилий блок № 111;
приміщенням 1,2,3 ( блок 313 )        -    жилий блок № 112;
приміщенню 2 ( блок 309 )            -    кімната №  113;
приміщенню 3 ( блок 309 )            -    кімната №  114;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 310 )    -    жилий блок № 115;
приміщенню 2 ( блок 311 )            -    кімната №  116;
приміщенню 3 ( блок 311 )            -    кімната №  117;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 312 )        -    жилий блок № 118;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 400 )    -    жилий блок № 119;
приміщенню 2 ( блок 407 )            -    кімната №  120;
приміщенню 3 ( блок 407 )            -    кімната №  121;
приміщенню 4 ( блок 408 )            -    кімната №  122;
приміщенню 5 ( блок 408 )            -    кімната №  123;
приміщенням 1,2,3 ( блок 413 )        -    жилий блок № 124;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 409 )    -    жилий блок № 125;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 410 )    -    жилий блок № 126;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 411 )    -    жилий блок № 127;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 412 )    -    жилий блок № 128;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 500 )        -    жилий блок № 129;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 507 )        -    жилий блок № 130;
приміщенню 5 ( блок 508 )            -    кімната №  131;
приміщенню 6 ( блок 508 )            -    кімната №  132;
приміщенням 1,2,3 ( блок 513 )        -    жилий блок № 133;
приміщенню 2 ( блок 509 )            -    кімната №  134;
приміщенню 3 ( блок 509 )            -    кімната №  135;
приміщенню 5 ( блок 510 )            -    кімната №  136;
приміщенню 6 ( блок 510 )            -    кімната №  137;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 511 )    -    жилий блок № 138;
приміщенню 5 ( блок 512 )            -    кімната №  139;
приміщенню 6 ( блок 512 )            -    кімната №  140;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 600 )        -    жилий блок № 141;
приміщенню 2 ( блок 607 )            -    кімната №  142;
приміщенню 3 ( блок 607 )            -    кімната №  143;
приміщенню 5 ( блок 608 )            -    кімната №  144;
приміщенню 6 ( блок 608 )            -    кімната №  145;
приміщенням 1,2,3 ( блок 613 )        -    жилий блок № 146;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 609 )    -    жилий блок № 147;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 610 )    -    жилий блок № 148;
приміщенню 2 ( блок 611 )            -    кімната №  149;
приміщенню 3 ( блок 611 )            -    кімната №  150;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 612 )    -    жилий блок № 151;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 700 )    -    жилий блок № 152;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 707 )        -    жилий блок № 153;
приміщенню 5 ( блок 708 )            -    кімната №  154;
приміщенню 6 ( блок 708 )            -    кімната №  155;
приміщенням 1,2,3 ( блок 713 )        -    жилий блок № 156;
приміщенню 2 ( блок 709 )            -    кімната №  157;
приміщенню 3 ( блок 709 )            -    кімната №  158;
приміщенню 5 ( блок 710 )            -    кімната №  159;
приміщенню 6 ( блок 710 )            -    кімната №  160;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 711 )        -    жилий блок № 161;
приміщенню 5 ( блок 712 )            -    кімната №  162;
приміщенню 6 ( блок 712 )            -    кімната №  163;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 800 )        -    жилий блок № 164;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 807 )        -    жилий блок № 165;
приміщенню 5 ( блок 808 )            -    кімната №  166;
приміщенню 6 ( блок 808 )            -    кімната №  167;
приміщенням 1,2,3 ( блок 813 )        -    жилий блок № 168;
приміщенню 2 ( блок 809 )            -    кімната №  169;
приміщенню 3 ( блок 809 )            -    кімната №  170;
приміщенню 5 ( блок 810 )            -    кімната №  171;
приміщенню 6 ( блок 810 )            -    кімната №  172;
приміщенням 1,2,3,4 ( блок 811 )        -    жилий блок № 173;
приміщенням 1,2,3,4,5 ( блок 812 )        -    жилий блок № 174;
приміщенням 1,2,3,4,І ( блок 900 )        -    жилий блок № 175;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( 907 )        -    жилий блок № 176;
приміщенню 5 ( блок 908 )            -    кімната №  177;
приміщенню 6 ( блок 908 )            -    кімната №  178;
приміщенням 1,2,3 ( блок 913 )        -    жилий блок № 179;
приміщенню 2 ( блок 909 )            -    кімната №  180;
приміщенню 3 ( блок 909 )            -    кімната №  181;
приміщенню 5 ( блок 910 )            -    кімната №  182;
приміщенню 6 ( блок 910 )            -    кімната №  183;
приміщенню 2 ( блок 911 )            -    кімната №  184;
приміщенню 3 ( блок 911 )            -    кімната №  185;
приміщенням 1,2,3,4,5,6 ( блок 912 )    -    жилий блок № 186.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Андрєєва В.О.

Міський голова                                І.В. Сапожко