Карта сайту
версія для друку

Рішення міської ради від 02.08.2016 №230-16-07 "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 17.12.2015 року № 05-02-07 «Про затвердження Регламенту Броварської міської ради VІІ скликання»"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення
Броварської міської ради
від 17.12.2015 року № 05-02-07 «Про затвердження
Регламенту Броварської міської ради VІІ скликання»


На виконання Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до ст. 26, ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», та врахувавши рекомендації постійної комісії з питань регламенту, правопорядку, депутатської етики та інформаційної політики, Броварська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Для забезпечення ефективного та оперативного проведення сесій міської ради запровадити програмно-апаратний комплекс електронної системи поіменного голосування «Рада Голос» (далі – Система «Рада Голос»).
2. Внести відповідні зміни до Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання, затвердженого рішенням Броварської міської ради від 17.12.2015 року № 05-02-07 (зі змінами від 21.04.2016 року № 194-13-07):
2.1. Статтю 15 викласти у новій редакції:
«Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться видача пультів для електронного голосування, що розпочинається за 45 хвилин до початку пленарного засідання.
Кожен депутат отримує персональний пульт під власноручний підпис у відомості отримання персонального пульту. Депутати міської ради, міський голова реєструються за допомогою Системи «Рада Голос» у режимі: «Реєстрація». Після оголошення міським головою про початок реєстрації, на екрані, який розташований у залі засідання, з’являється таймер зі зворотнім відліком та списком депутатів. Паралельно звучить звуковий супровід. Для здійснення реєстрації відводиться 20 секунд. Протягом вказаного часу депутат повинен натиснути кнопку «За». Прізвища депутатів, які проголосували (зареєструвались) відображаються на екрані. При зарахуванні голосу Системою «Рада Голос» на персональному пульті депутата спалахує сигнальний світлодіод.
Якщо депутат міської ради з певних причин спізнився на засідання сесії, адміністратор електронної системи поіменного голосування (за погодженням з головуючим) здійснює реєстрацію депутата в ручному режимі.
В разі технічної неможливості провести реєстрацію електронною Системою «Рада Голос», депутати підтверджують свою присутність власноручним підписом у друкованому реєстрі.
Реєстрація представників засобів масової інформації, запрошених та інших осіб, які бажають бути присутніми на засіданні (крім доповідачів із питань порядку денного) проводиться особисто на підставі пред’явлення, відповідно, посвідчення журналіста, документа, який посвідчує особу, та підтвердження своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі.
Після проведення електронної реєстрації головуючий повідомляє присутніх про її підсумки.»
2.2. Перший абзац статті 42 викласти у новій редакції:
«На пленарному засіданні міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам міської ради за чергою, встановленою на підставі запису на виступ за допомогою Системи «Рада Голос» або шляхом підняття руки, після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до обговорення питання. Прохання про надання слова іншим присутнім, для виступу в обговоренні питань, що розглядаються міською радою, подається до секретаря міської ради письмово або підняттям руки».
2.3. Статтю 48 доповнити:
«За відсутності правок та пропозицій депутатів, головуючий може поставити проект рішення на голосування одразу: «За основу і в цілому»».
2.4. Статтю 51  викласти у новій редакції:
«Рішення міської ради приймається відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням.
Відкрите поіменне голосування здійснюється за допомогою Системи «Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів із використанням персонального пульту депутата, який має три кнопки: «За» (зеленого кольору), «Проти» (червоного), «Утримався» (жовтого).
При відкритому голосуванні із застосуванням Системи «Голос Рада», після оголошення головуючим про початок голосування, на екрані, який розташований у залі засідання, з’являється таймер зі зворотнім відліком та список депутатів. Паралельно звучить звуковий супровід. Після цього кожен зареєстрований депутат протягом 20 секунд має проголосувати віддавши свій голос «За», «Проти», «Утримався». Прізвища депутатів, які проголосували одразу відображаються на екрані. При зарахуванні голосу Системою «Рада Голос» на персональному пульті депутата спалахує сигнальний світлодіод.
Після завершення процедури голосування Система «Голос Рада» автоматично визначає: число депутатів, що брали участь у голосуванні (згідно із зареєстрованими в базі даних депутатів), кількість голосів «За», «Проти», «Утримався», тих хто не голосував та стан рішення за результатами голосування: прийнято чи відхилено. Зведенні поіменні результати голосування демонструються на екрані, який розташований у залі засідання, та оголошуються головуючим. Одразу після оголошення результатів друкується протокол поіменного голосування та візується секретарем міської ради. Він є невід’ємною частиною протоколу сесії. Електронні протоколи голосування зберігаються на сервері для голосування.
Якщо після визначення результатів голосування від депутата надходить заява про неправильність його волевиявлення, зафіксованого електронною системою (помилково натиснення депутатом не тієї кнопки або збій у роботі пульта), та визнання вирішальності даного голосу у прийнятті рішення, вноситься пропозиція про проведення повторного голосування.
Депутат про помилковість фіксації свого волевиявлення при голосуванні заявляє невідкладно, до початку розгляду наступного питання.
Результати поіменного голосування підлягають оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради після завершення пленарного засідання в той же день.
В разі технічної несправності електронної системи голосування Система «Рада Голос» або тимчасового припинення постачання електроенергії, відкрите поіменне голосування проводиться за допомогою друкованого списку для поіменного голосування, в якому депутати та міський голова проти свого прізвища особисто роблять запис "за", "проти" або "утримався" та власноручний підпис. Секретар ради підраховує голоси, результати голосування заносяться до протоколу. Список для поіменного голосування та протокол надається головуючому для доведення результатів голосування до відома депутатів. Список для поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії.
2.5. Доповнити Регламент статтею 136 в наступній редакції:
«Персональні пульти Системи «Рада Голос» є персональними засобами голосування депутатів міської ради, але являються власністю міської ради. Перед початком пленарного засідання депутат отримує персональний пульт під власноручний підпис у відомості отримання персонального пульту. Депутат не має права виносити пульт за межі сесійної зали. Перед тим, як покинути зал засідання, депутат зобов’язаний передати персональний пульт на збереження працівнику сектору забезпечення діяльності міської ради, який знаходиться у залі засідання.
В разі, якщо депутат покинув зал засідання, не передавши персональний пульт на зберігання працівнику сектору забезпечення діяльності міської ради то, за пропозицією головуючого, секретаря міської ради або депутатів, відбувається блокування роботи пульту для голосування. Після повернення депутата до зали засідання робота пульту для голосування розблоковується.
При оголошенні перерви у планерному засіданні , після її закінчення, проводиться розблокування електронної системи голосування. Для цього головуючий оголошує про відновлення роботи системи, а кожен депутат підтверджує свою присутність натисканням клавіші «За», «Проти» чи «Утримався». Розблокування роботи пультів у системі після перерви депутатів, які спізнилися здійснює адміністратор електронної системи (за погодженням з головуючим) у ручному режимі.
Після закриття пленарного засідання пульти для голосування перераховуються та передаються на зберігання до відділу інформаційного забезпечення та господарської діяльності. У міжсесійний період пульти разом з програмними компонентами Системи «Рада Голос» знаходяться на відповідальному зберіганні у відділі інформаційного забезпечення та господарської діяльності.
Для забезпечення надійної роботи Системи «Рада Голос», формується технічний резервний фонд з трьох пультів із закріпленням за ними імен: «Резерв 1», «Резерв 2», «Резерв 3».
В разі непрацездатності персонального пульта під час пленарного засідання, депутат міської ради звертається до головуючого щодо видачі йому пульту з технічного резервного фонду. Цей факт фіксується в протоколі сесії та у відомості отримання персонального пульту із зазначенням прізвища, імені та по-батькові депутата і прив’язки його до конкретного резервного пульта.»
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти секретаря міської ради Бабича П.І.

 


Міський голова                                                                                                 І.В. Сапожко

 

м. Бровари
№ 230-16-07
від 02.08.2016 року