Карта сайту
версія для друку

Проект рішення міської ради " Про внесення змін в рішення Броварської міської ради від 11.05.2017 № 544-28-07 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції»"

 11

проект

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

Про внесення змін в рішення Броварської міської ради від 11.05.2017 № 544-28-07 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади  м. Бровари в новій редакції»

 

 

 

З метою приведення типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари у відповідність до чинного законодавства України, відповідно до статей 142, 143 Конституції України, статей 759 – 786, 793 – 797 Цивільного кодексу України, статей 230 – 232, 283 - 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, приватизації, житлово-комунального господарства та благоустрою Броварська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в рішення Броварської міської ради від 11.05.2017 № 544-28-07 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції» наступного змісту:

1.1. Викласти пункт 3 рішення в новій редакції, а саме:

«3. Визнати такими, що втратили чинність наступні рішення Броварської міської ради:

- від 22.08.2013 № 1003-37-06 «Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 18.04.2013 року № 909-32-06 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари»;

- від 04.07.2013 № 961-36-06 «Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської ради від 18.04.2013 № 909-32-06 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари»;

- від 18.04.2013 № 909-32-06 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари».

1.2. Викласти п. 3.8. додатку до рішення в новій редакції, а саме:

«3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується ОРЕНДОДАВЦЕМ відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені у розмірі _______________облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, за кожен день прострочки, включаючи день оплати.».

2. Орендодавцям комунального майна територіальної громади м. Бровари при укладанні договорів оренди керуватися даним рішенням.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, приватизації, житлово-комунального господарства та благоустрою, заступника міського голови Резніка О.В.

 

 

 

 

     Міський голова                                                                                 І.В. Сапожко

 

 

 

м. Бровари

__________

__________

 

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення Броварської міської ради «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 11.05.2017 № 544-28-07 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції»

 

Управління комунальної власності подає для розгляду Броварської міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 11.05.2017 № 544-28-07 «Про затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції».

1.Управлінням комунальної власності проведено інвентаризацію рішень Броварської міської ради, що стосуються затвердження типового договору оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари.

За результатами інвентаризації вирішено для впорядкування процедури укладення договорів оренди комунального майна територіальної громади       м. Бровари скасувати попередні рішення про затвердження типового договору та про внесення змін до нього.

2. Стосовно внесення змін до п. 3.8. типового договору повідомляємо наступне: в типовому договорі зазначено, що орендна плата перерахована несвоєчасно  стягується орендодавцем з урахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

Відповідно до статті 343 Господарського кодексу України платник грошових коштів сплачує за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачувалась пеня. Відповідно до статті 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» також зазначено, що платники грошових коштів сплачують за прострочення платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.  

Враховуючи зауваження Державної регуляторної служби України до тексту типового договору оренди  (лист від 26.05.2017 № 3740/0/20-17), пропонуємо внести зміни до п.3.8. типового договору, а саме: не встановлювати в типовому договорі оренди комунального майна територіальної громади м. Бровари фіксовану облікову ставку НБУ для розрахунку розміру пені, що відповідатиме чинному законодавству України.  Щодо зобов’язання відповідно до якого, у разі несвоєчасного надходження орендної плати, кошти йдуть в першу чергу на погашення пені, при більш детальному розгляді визначено, що це може ще більше погіршити платіжну спроможність орендаря, що в свою чергу призведе до зменшення надходжень коштів до місцевого бюджету.  

          

 

 

Начальник управління                                                        Т.І. Данюк