Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконкому "Про підсумки роботи за 9 місяців 2012 року

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА   КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від______________________№_______
м. Бровари

Про підсумки роботи за 9 місяців 2012 року
щодо розгляду звернень громадян у
виконкомі  Броварської міської ради

Реалізуючи вимоги Закону України “Про звернення громадян”, з метою безумовного виконання Указу Президента України від 07.02.2008року №109/2008“ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування    конституційного   права   на   звернення   до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 року №630 « Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» та керуючись пунктом “б” підпункту 1 статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Броварської міської ради
 
В И Р І Ш И В :

1. Довідку про підсумки роботи за 9 місяців 2012 року щодо розгляду звернень громадян у виконкомі Броварської міської ради взяти до відома (додається).
 
2. Роботу із зверненнями громадян у виконкомі Броварської міської ради оцінити як таку, що відповідає вимогам, установленим законодавством, згідно з додатком.

3. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам виконкому забезпечити безумовне виконання вимог Указу Президента України, відповідних розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації та міського голови.
З цією метою:
- продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації конституційного права громадян на письмове звернення та на особистий прийом;
-   задовольняти законні права і інтереси громадян;
-  забезпечити систематичний аналіз та узагальнення звернень для виявлення причин, що їх породжують.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Кузнєцова К.В.


Міський голова                                                 І.В.Сапожко

 

Додаток  до рішення виконкому  Броварської
міської ради від ______________2012 №____

ПОКАЗНИКИ
за якими оцінюється рівень організації роботи із зверненнями громадян
у виконкомі Броварської міської ради за 9 місяців 2012 року
 

№ п/п

Показники

Оцінювання

(позитивно, негативно)

1

Дотримання порядку реєстрації звернень громадян на реєстраційно-контрольних картках чи в журналах реєстрації, ведення карток (журналів) обліку особистого прийому громадян.

Позитивно

 

2

Дотримання порядку формування справ і картотек за зверненнями громадян та їх комплектація.

Позитивно

 

3

Дотримання строку розгляду звернень громадян.

Позитивно

4

Дотримання строку та порядку пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам.

Позитивно

5

Дотримання порядку розгляду звернень окремих категорій громадян (інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня").

Позитивно

6

Наявність затверджених графіка і порядку проведення особистого прийому громадян та їх дотримання.

Позитивно

7

Наявність належним чином обладнаного приміщення для проведення особистого прийому громадян, розміщення актів законодавства, інформаційних буклетів, зразків оформлення звернень та інших документів, відомостей про посадових та службових осіб, які ведуть особистий прийом, місце і час прийому, місцезнаходження відповідних структурних підрозділів органу виконавчої влади, контактні телефони тощо.

Позитивно

8

Наявність затвердженого графіка роботи телефонної "гарячої лінії", його дотримання, ведення обліку повідомлень громадян.

Позитивно

9

Проведення аналітичної роботи із зверненнями громадян (аналізу звернень громадян щодо виявлення найбільш актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів їх розв'язання; виявлення причин, що зумовлюють надходження повторних звернень громадян, безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників тощо.

Позитивно

10

Проведення нарад, семінарів, засідань колегій з питань звернень громадян*.

Позитивно

11

Планування роботи із зверненнями громадян*.

Позитивно

12

Систематичне інформування керівництва органу виконавчої влади про стан роботи із зверненнями громадян*.

Позитивно

13

Розміщення на веб-сайті органу виконавчої влади (окремій веб-сторінці) узагальнених матеріалів про організацію роботи із зверненнями громадян, графіка особистого прийому посадовими особами органу виконавчої влади громадян, роз'яснень на найбільш актуальні питання громадян тощо.

Позитивно

  * Показник застосовується під час оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян за умови надходження більш як 200 звернень на рік.

Керуючий справами виконкому                    К.В.Кузнєцов

 


ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
за підсумками роботи щодо розгляду звернень громадян у виконкомі Броварської міської ради за 9 місяців 2012 року  

Протягом  9 місяців 2012 року виконкомом Броварської міської ради, його відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами проводилась цілеспрямована  робота щодо реалізації вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу  Президента  України  від  07 лютого   2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та розпорядження голови облдержадміністрації від 19 лютого 2008 року № 142 “Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109”.
На виконання пункту 6 вищезазначеного Указу Президента України № 109 в окремо відведеному приміщенні проводяться особисті прийоми керівниками виконавчого комітету чотири рази на місяць. З метою створення більш сприятливих умов для громадян організовано практику виїзних прийомів (згідно затвердженого графіку), що є фактично днем відкритого прийому в різних мікрорайонах міста. Проведено 38 виїзних  прийомів у позаробочий час в різних мікрорайонах міста, зокрема, міським головою – 16, його заступниками – 22. На особистих та виїзних прийомах громадян беруть участь керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів виконкому, що дає змогу вирішувати питання безпосередньо на місці.
Також проведено 4 “прямих телефонних зв’язки”: міським головою – 2, заступником міського голови - 2. Проведення таких телефонних зв’язків з населенням міста  є особливо зручним   для людей похилого віку та інвалідів.
Таким чином, створено всі умови для того, щоб кожен громадянин мав змогу висловитись і бути почутим.
Виконкомом Броварської міської ради протягом 9 місяців 2012 року розглянуто 3468 звернення громадян, з  них – 2253 - письмових, 884 звернень на особистому  прийомі, контрольних - що надійшли до інформаційно-довідкової служби «Контакт-центр» - 331.
Варто зазначити, що за 9 місяців 2012 року  було зафіксовано збільшення, на 0,3% у порівнянні  з періодом минулого року, що є результатом політичної стабільності у місті.
Всього розглянуто 3625 питань, порушених у зверненнях, це  на  3 менше  в порівнянні з минулим роком (-0,1%). А як відомо, питання, порушені у зверненнях громадян, є віддзеркаленням рівня соціально-економічного розвитку міста,  ефективної та злагодженої роботи всіх органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів.
Через  органи вищого рівня  за 9 місяців 2012 року надійшло 91 звернення, що на 6,2% менше у порівнянні періодом з минулого року.
За 9 місяців 2012 року через Урядову гарячу лінію надійшло 137 звернень.
Безоплатно надано 42 консультацій малозабезпеченим категоріям населення головним спеціалістом з юридичного забезпечення відділу роботи із зверненнями громадян. Виконується основна мета діяльності приймальні -       сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами місцевого самоврядування, належної реалізації Закону України “Про звернення громадян”.
У виконкомі працює інформаційно-довідкова служба “050”, яка оперативно реагує на звернення громадян.
Всього за 9 місяців 2012 року до служби “050” звернулось 3658 громадян. Невідкладно були вирішені питання порушені у 3263 зверненнях,   в термін   до 3-х діб - 334  зверненнях, до 15 діб – 61 зверненнях.
Мешканці міста отримують конкретну допомогу і тому звертаються до виконкому з впевненістю, що їм тут допоможуть.
Як показує аналіз виконавчої дисципліни, працівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, з особливою відповідальністю та увагою ставляться  до розгляду звернень громадян. Крім того, керівники та спеціалісти чітко  виконують доручення  міського голови, його заступників щодо звернень громадян.
Виконавчим комітетом Броварської міської ради налагоджена тісна співпраця з місцевою установою радіомовлення  та районними і міськими редакціями газет “Броварська панорама”, “Нове життя”. На шпальтах газет публікуються матеріали щодо особистого прийому громадян керівниками виконкому, прямого телефонного зв’язку з посадовими особами, виїзних прийомів, матеріали нарад та засідань виконкому. Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення щодо вирішення проблеми на стадії їх виникнення.
Аналіз роботи із розгляду звернень громадян,  що надійшли до виконкому, свідчать про необхідність  і надалі не послаблювати увагу з боку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконкому до забезпечення виконання Конституції, Закону України «Про звернення громадян», вимог Указу Президента України та доручень голови облдержадміністрації і міського голови.

 

Начальник відділу роботи із
зверненнями громадян                                                Т.І.Коморна