Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконкому "Про схвалення проекту міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 2013 – 2015 років"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
від ______________________ №
м. Бровари


Про схвалення проекту міської
Програми відпочинку та оздоровлення
дітей на період  2013 – 2015 років


Відповідно до Закону України від 04.09.2008 року № 375 - VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей», рішення Київської обласної ради     від 02.04.2009 № 433-24-V “Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Київської області на 2009 – 2013 роки”,  рішення Броварської міської ради від 12.04.2012 року № 578-20-06 “Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 24.04.2008 року  № 712-36-05 «Про затвердження міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 2008 – 2012 років”, у зв’язку із закінченням терміну дії міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 2008 – 2012 років, затвердженої рішенням Броварської міської ради   від 24.04.2008 року № 712-36-05, керуючись пунктом а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою удосконалення організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, виконавчий комітет Броварської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Схвалити проект міської Програму відпочинку та оздоровлення дітей на період 2013 - 2015 років  (далі – Програма), що додається.
2.Відділу у справах сім’ї та молоді подати цю Програму для затвердження на сесії Броварської міської ради.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.

 

Міський голова           І.В. Сапожко

СХВАЛЕНО:
Рішенням виконавчого комітету
Броварської міської ради
від ___________________20    р.
№ ____________________

 

Міська програма 
відпочинку та оздоровлення дітей
на період 2013 – 2015  років

 

Зміст Програми


І. Актуальність Програми

Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.
 Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей хронічних захворювань.
 Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 Об'єктивними причинами різкого зниження фізичного та психологічного здоров'я, соціального та духовного стану підростаючого покоління є соціально-економічна криза, ускладнені наслідками Чорнобильської катастрофи екологічні проблеми, неповноцінне харчування дітей.
Стан здоров'я дітей - один з найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.
Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою Української РСР, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права.
Одним із найважливіших стратегічних завдань органів місцевого самоврядування щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

 Мета Програми: створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей.
 
Основними завданнями Програми є:
?збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
?зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей через організацію оздоровлення та відпочинку;
?розвиток різних форм відпочинку дітей;
?поліпшення матеріально – технічного, науково – методичного забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
?створення умов для ефективного оздоровлення та відпочинку дітей – інвалідів, які не можуть обходитись без сторонньої допомоги;
?створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих, інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;
?організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки, і дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення та відпочинку;
?залучення, відповідно до чинного законодавства, коштів юридичних та фізичних осіб для фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей міста;
?створення та забезпечення діяльності системи співпраці, координації та контролю за організацією та проведенням оздоровчо-виховної кампанії;
?поступове збільшення фінансування заходів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
?розвиток міжнародних відносин в сфері дитячого оздоровлення та відпочинку.

ІІІ. Визначення понять

 Відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей і здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
 оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;
 послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються   дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини;
 відпочинкові послуги - заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання;
 оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;
 відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
 профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;
 тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою;
 дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;
дитячий заклад  санаторного  типу  -  заклад,  у  якому  діти
перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс
медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров'я,
запобігання   захворюванням.  З  урахуванням  природно-кліматичних
умов,  наявної лікувально-оздоровчої бази,  кадрового забезпечення
такі заклади можуть бути спеціалізованими;
табір з денним перебуванням – заклад відпочинку, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів, в якому діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин;
наметове містечко – тимчасово діючий заклад відпочинку з денним або цілодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, у якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму;
 діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; бездоглядні та безпритульні діти; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди; 
діти, які потребують особливих умов для оздоровлення - діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов.

ІV. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть змогу:
?урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг;
?підвищити контроль за організацією оздоровлення та відпочинку;
?збільшити кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
?поліпшити організаційне, інформаційне і науково-методичне забезпечення закладів відпочинку та оздоровлення;
?створити відкритий, об’єктивний та прозорий механізм підбору та направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення.

V.  Основні цільові групи

Діти віком від 7 до 18 років:
?діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
?діти-інваліди (за відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування);
?бездоглядні та безпритульні діти;
?діти з багатодітних та малозабезпечених сімей;
?діти, батьки яких загинули від  нещасних  випадків  на  виробництві  або  під  час  виконання службових  обов'язків;
?діти, які перебувають на диспансерному обліку;
?талановиті, обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди);
? відмінники навчання.
Діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, віком   від 3 до 18 років.
Порядок підбору та направлення дітей до закладів оздоровлення і відпочинку викладено в додатку 1 до Програми.

VІ. Фінансування Програми

 Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з міського бюджету (кошторис додається), коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

VІІ. Основні організаційні заходи Програми

1. Забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей.

1.1. Проводити підбір та направлення дітей на відпочинок та оздоровлення в дитячі оздоровчі заклади із числа  основних цільових груп, враховуючи при цьому, що право на забезпечення путівкою має дитина, яка у поточному році не отримувала путівку до дитячого оздоровчого закладу за рахунок міського, обласного або державного бюджетів.
Відділ у справах сім’ї та молоді,
управління освіти,
управління праці та соціального захисту населення,
Центральна районна лікарня
Щороку

1.2. Проводити закупівлю послуг по відпочинку та оздоровленню (путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги) за кошти з міського бюджету.
Послуги з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки можуть надаватись як безоплатно так і з частковою оплатою, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, що їх замінюють), або інших джерел, не заборонених законодавством, та/або коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Відділ у справах сім’ї та молоді 
Щороку

 1.3. Проводити закупівлю послуг по оздоровленню (путівки «Матері та дитини» для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення) за кошти з міського бюджету.
Відділ у справах сім’ї та молоді 
Щороку

1.4. Забезпечувати оздоровлення прийомних дітей та вихованців                   дитячих будинків сімейного типу, з прийомними батьками та батьками-вихователями (путівки «Матері і дитини» для дітей віком від 1,5 до 6 років).
Відділ у справах сім’ї та молоді
Щороку

1.5. Забезпечувати супровід груп дітей, під час їх перевезення до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку, з розрахунку:   1 супроводжуючий на 15 дітей та на кожну групу від 30 до 45 дітей додатково 1 медичний працівник.
Управління освіти,
відділ у справах сім’ї та молоді
Постійно

1.6. Забезпечувати направлення дітей на оздоровлення до Міжнародного дитячого центру "Артек" та до Українського дитячого центру “Молода гвардія”.
Відділ у справах сім’ї та молоді
Протягом року


1.7. Вживати заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у дитячих оздоровчих закладах, підвищення відповідальності керівників, вихователів та інших працівників за життя і здоров’я дітей, приділяти особливу увагу профілактиці дитячого травматизму та запобіганню нещасним випадкам.
      Управління освіти,
відділ у справах сім’ї та молоді
Постійно

1.8. Здійснювати заходи щодо розширення мережі дитячих таборів з денним перебуванням, а також сприяти діяльності учнівських трудових об’єднань.
 Забезпечити дитячі табори з денним перебуванням ігровим, спортивним обладнанням, сучасними методиками проведення дозвілля дітей.
Відділ у справах сім’ї та молоді,
управління освіти
Червень – серпень щороку

1.9. Організовувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку проведення тематичних змін з метою творчого розвитку талановитих і обдарованих дітей, а також дітей, схильних до правопорушень та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Управління освіти,
відділ у справах сім’ї та молоді
Червень – серпень щороку

1.10. Забезпечувати залучення до роботи з дітьми в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку кваліфікованих медичних та педагогічних працівників.
Управління освіти,
відділ у справах сім’ї та молоді
Червень – серпень щороку

1.11. Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя, залучати дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Здійснювати заходи з метою профілактики негативних явищ у дитячому та підлітковому середовищі.
Управління освіти, спеціальний заклад „Броварський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”,
служба у справах дітей
Червень – серпень щороку

1.12. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової і матеріальної допомоги в організації  літнього відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги.
Відділ у справах сім’ї та молоді,
відділ фізичної культури та спорту, 
управління освіти,
управління праці та соціального захисту населення
Протягом року

1.13. Збільшувати кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.
Відділи у справах сім’ї та молоді,
відділ фізичної культури та спорту,
відділ культури, 
управління освіти,
управління праці та соціального захисту населення
Протягом року

1.14. Сприяти організації роботи наметових, спортивних, оборонно-спортивних, спортивно-туристичних та скаутських таборів з метою максимального охоплення активними формами відпочинку дітей шкільного віку.
Відділ у справах сім’ї та молоді,
відділ фізичної культури та спорту, 
управління освіти,
служба у справах дітей
Червень – серпень щороку

1.15. Забезпечити повне використання путівок для дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, в оздоровчі заклади України згідно з розподілом їх Київською облдержадміністрацією.
Управління праці та соціального захисту населення
Протягом року

1.16. Забезпечувати своєчасне формування груп дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, на оздоровлення у відповідності з медичними показниками.
Управління освіти,
відділ у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС
Протягом року

1.17. Забезпечувати високий рівень безпеки та надійності транспортного обслуговування дітей під час перевезення їх до місць відпочинку та у зворотному напрямку, організувати супроводження колон автобусів підрозділами ДАІ.
Броварський МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області
Протягом року

2. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей.

2.1. Проводити оздоровлення дітей згідно з рекомендаціями медичних працівників, зосереджуючи увагу на лікуванні та оздоровленні дітей диспансерної групи, направляючи дітей у заклади оздоровлення згідно з профілем захворювання
Центральна районна лікарня, управління освіти,
управління праці та соціального захисту населення
Протягом року

2.1. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, у дитячих оздоровчих закладах санаторного типу.
Центральна районна лікарня
Щороку

2.1. Забезпечувати безкоштовне оздоровлення та відпочинок дітей з обмеженими фізичними можливостями та осіб, що їх супроводжують.
Центральна районна лікарня, управління праці та соціального захисту населення
Щороку

2.2. Проводити комплексні перевірки всіх запропонованих для оздоровлення, лікування і відпочинку закладів – стаціонарних, пришкільних, спортивно-оздоровчих тощо, з метою визначення їх профілю санітарним нормам, видачі санітарних паспортів за 10 днів до відкриття. Звертати увагу на підготовку споруд та мереж питного водопостачання, каналізаційних мереж  і споруд, забезпечення харчоблоків необхідним тепловим, холодильним, технологічним обладнанням, інвентарем, посудом, миючими та дезінфікуючими засобами, створенням умов дітям та персоналу для додержання правил особистої гігієни.
Районна санітарно-епідеміологічна станція
Щороку

2.3. Забезпечувати дотримання вимог протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду за підготовкою, відкриття і функціонування дитячих оздоровчих закладів та підвищити відповідальність їх керівників, вихователів, обслуговуючого персоналу за охорону життя і здоров’я дітей.
Районна санітарно-епідеміологічна станція
Щороку

2.4. Не допускати отримання дитячими оздоровчими закладами харчової сировини і продукції без необхідної супровідної документації, сертифікатів відповідності, висновків ветеринарно-санітарної експертизи та погодити з територіальними установами санітарно-епідеміологічної служби перелік її постачальників.
Районна санітарно-епідеміологічна станція
Щороку

2.5. Встановити контроль за оформленням необхідної медичної документації на дітей, що направляються за межі області, за медичним обстеженням дітей, та підлітків, які направляються на відпочинок та оздоровлення, з обов’язковою видачею лікувальною мережею, за місцем проживання, медичної довідки з відомостями про групу по фізкультурі, режиму оздоровлення, про епідоточення, профілактичні щеплення, відсутність інфекційних хвороб, шкіри, педикульозу.
Районна санітарно-епідеміологічна станція,
центральна районна лікарня
Щороку

3. Міжнародне співробітництво.

3.1. Розширити співпрацю з міжнародними благодійними організаціями, фондами з питань оздоровлення та відпочинку дітей соціально незахищених категорій за кордоном.
Управління освіти, управління економіки,
відділ у справах сім’ї та молоді,
служба у справах дітей
Постійно

 

Додаток 1
до Програми оздоровлення та відпочинку дітей на період 2012 – 2015 років

Порядок підбору та направлення дітей міста Бровари
до закладів оздоровлення та відпочинку

1.Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок здійснюється до закладів оздоровлення та відпочинку України.
2.До закладів оздоровлення та відпочинку України направляються діти, які потребують особливої соціальної уваги й підтримки, віком від 7 до 18 років (перебувають самостійно) та діти, які потребують особливих умов для оздоровлення (самостійно перебувати не можуть) на підставі поданих заяв від їх батьків, з урахуванням дати їх подання.
Категорії дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення за державні кошти віком від 7 до 18 років:
?діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
?діти-інваліди (за відсутності медичних протипоказань та здатності до самообслуговування);
?бездоглядні та безпритульні діти;
?діти з багатодітних та малозабезпечених сімей;
?діти, батьки яких загинули від  нещасних  випадків  на  виробництві  або  під  час  виконання службових  обов'язків;
?діти, які перебувають на диспансерному обліку;
?талановиті, обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди);
? відмінники навчання.
Діти, які потребують особливих умов для оздоровлення віком   від 3 до 18 років.
3.Підбір та направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку, путівки до яких закуповуються за рахунок коштів міського бюджету, здійснюється відділом у справах сім’ї та молоді.
4.Відбір дітей на оздоровлення та відпочинок здійснюється відділом у справах сім’ї та молоді відповідно до категорій дітей, зазначених у пункті 2 цього Порядку, на підставі поданих заяв, медичних карток з обов’язковою довідкою про стан санітарно-епідеміологічного нагляду та документів, що підтверджують категорію дитини (додаток 1 до Порядку).
Виходячи з того, що за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів дитина має право на забезпечення путівкою до закладів оздоровлення та відпочинку лише один раз на рік (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку), списки дітей, які направляються до закладів оздоровлення та відпочинку України (за рахунок державних коштів) іншими підрозділами, погоджуються з відділом у справах сім’ї та молоді.
5.Перевезення групи дітей на оздоровлення до закладів оздоровлення та відпочинку України та їх повернення у зворотньому напрямку, організовує відділ у справах сім’ї та і молоді у встановленому законодавством порядку.
6.Витрати на проїзд дітей до закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється за рахунок коштів батьків, або осіб, які їх замінюють, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
7. У разі направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до закладів оздоровлення та відпочинку України відділ у справах сім’ї та і молоді повідомляє адміністрацію закладу оздоровлення та відпочинку про кількість дітей, час і дату приїзду та від’їзду за 5 днів до заїзду групи дітей на оздоровлення.
8.Заклад оздоровлення та відпочинку у день прибуття дітей повідомляє відділ у справах сім’ї та і молоді про їх фактичну кількість.
9.У разі неприбуття дитини на оздоровлення та відпочинок або подання на момент відправки дітей не в повному обсязі документів, зазначених у додатку 1 цього Порядку, у триденний термін проводиться заміна дитини.
10.Документи, зазначені в додатку 1 цього Порядку, зберігаються у відділі у справах сім’ї та і молоді протягом трьох років.
11.Відділ у справах сім’ї та і молоді в 10-денний термін після закінчення оздоровчої або відпочинкової зміни подає до бухгалтерії відділу фінансовий звіт про використання путівок на організацію оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (додаток 4 до Порядку).
12. Начальник відділу у справах сім’ї та і молоді несе повну матеріальну відповідальність за нецільове використання путівки на оздоровлення та відпочинок у розмірі повної її вартості.


 
Додаток 1
до Порядку підбору та направлення дітей міста Бровари до закладів оздоровлення та відпочинку

Перелік документів для отримання путівки до оздоровчих закладів

 

Категорія

Перелік документів

1

2

Діти-сироти

 1. Заява від опікуна (піклувальника)
 2. Свідоцтво про народження (копія)
 3. Довідка з місця навчання
 4. Рішення про призначення опікуна (копія)
 5. Копія довідки, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, про те, що відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (для одиноких матерів)
 6. Свідоцтва про смерть батьків (копії)
 7. Ксерокопія паспорта опікуна (1, 2, 10 та місце проживання)

Діти, позбавлені батьківського піклування

 1. Заява від опікуна (піклувальника)
 2. Свідоцтво про народження (копія)
 3. Довідка з місця навчання
 4. Рішення про призначення опікуна (копія)
 5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав батьків дитини (копія)
 6. Копія довідки, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, про те, що відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (для одиноких матерів)
 7. Ксерокопія паспорта опікуна (1, 2, 10 та місце проживання)

Діти-інваліди

(направляються в разі відсутності ме-дичних протипока-зань та здатності до самообслуговування)

 1. Заява від батьків
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
 3. Довідка з місця навчання
 4. Посвідчення дитини - інваліда (копія)
 5. Ксерокопія паспорта одного з батьків (1, 2, 10 та місце проживання)

Діти з багатодітних сімей

 1. Заява від батьків
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
 3. Посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї (копія)
 4. Довідка з місця навчання
 5. Ксерокопія паспорта одного з батьків (1, 2, 10 та місце проживання)

Діти з малозабезпе-чених сімей

 1. Заява від батьків
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
 3. Довідка про отримання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості
 4. Довідка з місця навчання
 5. Ксерокопія паспорта одного з батьків (1, 2, 10 та місце проживання)

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків

 1. Заява від батьків
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
 3. Довідка з місця навчання
 4. Свідоцтво про смерть одного з батьків або документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія)
 5. Ксерокопія паспорта одного з батьків (1, 2, 10 та місце проживання)

Діти, які перебувають на диспансерному обліку

 

 1. Заява від батьків
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
 3. Довідка з місця навчання
 4. Медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку
 5. Ксерокопія паспорта одного з батьків (1, 2, 10 та місце проживання)

Талановиті та

обдаровані діти

 1. Заява від батьків
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
 3. Довідка з місця навчання
 4. Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця  (1-3 місце) міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, отримана упродовж останніх 2 років, завірена печаткою та підписом керівника  закладу, в якому займається дитина
 5. Ксерокопія паспорта одного з батьків (1, 2, 10 та місце проживання)

Відмінники навчання

 1. Заява від батьків
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
 3. Довідка з місця навчання
 4. Ксерокопія похвального листа та табеля успішності за останні 2 роки завірена печаткою та підписом керівника навчального закладу
 5. Ксерокопія паспорта одного з батьків (1, 2, 10 та місце проживання)

 

Діти, які постражда-ли внаслідок стихій-ного лиха, техно-генних аварій,

катастроф

 1. Заява від батьків
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
 3. Довідка з місця навчання
 4. Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія)
 5. Ксерокопія паспорта одного з батьків (1, 2, 10 та місце проживання)

Бездоглядні та безпритульні діти

 1. Лист – клопотання від служби у справах дітей про належність дитини до зазначеної категорії
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
 3. Довідка з місця навчання