версія для друку

Рішення виконавчого комітету выд 09.01.2018 №21 "Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції"

 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
РІШЕННЯ
від 09.01.2018 року № 21
м. Бровари

 

Про затвердження Положення про
порядок надання матеріальної допомоги
демобілізованим військовослужбовцям та
військовослужбовцям, які брали (беруть)
участь в антитерористичній операції


На виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», пункту 1.8 розділу 1 «Соціальна підтримка військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, та їх сімей» міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовців та військовослужбовців, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям на 2018 рік, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 21 грудня 2017 року № 791-36-07, з метою надання додаткових соціальних гарантій демобілізованим військовослужбовців та військовослужбовців, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції та керуючись статею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Броварської міської ради


В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про порядок надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції (додається) .
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 17.01.2017 року № 34 «Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.


Міський голова                                                                                                    І.В.Сапожко

 

 

 

 

Додаток
рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 09.01.2018 № 21

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, передбаченої у міській Програмі з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції та їх сім’ям на 2018 рік, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 21.12.2017 року № 791-36-07.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, що наведені у чинних законодавчих актах України.

II. Порядок надання матеріальної допомоги

2.1. Матеріальна допомога надається управлінням соціального захисту населення Броварської міської ради (далі – управління), демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, які проживають на території м. Бровари, у межах коштів, виділених Управлінню з місцевого бюджету на виконання міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям на 2018 рік.
2.2. Матеріальна допомога надається демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, на підставі їх письмової заяви, яка подається до управління соціального захисту населення Броварської міської ради.
2.3. До заяви, передбаченої пунктом 2.2 розділу ІІ цього Положення, також додаються:
- копія військового квитка та документи, що підтверджують участь в АТО;
- копія паспорту;
- копія ідентифікаційного коду;
- виписка з банку (реквізити банківської установи та банківський рахунок) для виплати.
При собі необхідно мати оригінали документів, зазначених у перших трьох позиціях.
У разі, якщо демобілізований військовослужбовець або військовослужбовець, який (яка) брав (бере) участь в антитерористичній операції, не зареєстрований у м. Бровари, але фактично проживає, цей факт підтверджується актом обстеження житлово-побутових умов проживання.
2.4. На підставі поданої заяви та документів, передбачених пунктом 2.3 розділу II даного Положення, відповідно до міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям на 2018 рік, розглядається питання щодо виплати матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції.
2.5. Матеріальна допомога надається: демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб; військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно до міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям на 2018 рік .
2.6. Матеріальна допомога надається одноразово.
2.7. У разі, якщо мобілізований військовослужбовець отримав матеріальну допомогу у розмірі одного прожиткового мінімуму, то після демобілізації він (вона) має право звернутись із письмовою заявою про доплату йому (їй) ще одного прожиткового мінімуму.
2.8. Відповідальний спеціаліст управління соціального захисту населення здійснює облік осіб, які звернулися за адресною матеріальною допомогою.
2.9. Матеріальна допомога не надається у разі, коли особою приховано або подано недостовірні відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу.
2.10. Рішення про відмову в наданні матеріальної допомоги може бути оскаржене в судовому порядку.
III. Порядок виплати матеріальної допомоги

3.1. На підставі поданої заяви та документів, передбачених п. 2.3. розділу II даного Положення, управління перераховує кошти на персональний рахунок заявника в банку.
3.2. Контроль за цільовим використання коштів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.


Керуючий справами виконкому                                                                          К.В. Кузнєцов