версія для друку

Рішення виконавчого комітету від 10.04.18 №242 "Про затвердження Положення про забезпечення санаторно – курортним лікуванням ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

10.04.2018 №  242

м. Бровари

 

 

 

 

Про   затвердження   Положення

про  забезпечення санаторно –

курортним лікуванням ветеранів

 війни та праці, осіб з інвалідністю

 

 

Відповідно до підпункту 5.5  пункту 5  «Заходи Програми та їх фінансування» міської програми „З турботою про кожного» на 2018-2020 роки, затвердженої  рішенням Броварської міської  ради від 21 грудня 2017 року № 788-36-07 «Про затвердження міської програми «З турботою про кожного» на 2018-2020 роки» та  керуючись статею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Броварської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Затвердити Положення «Про забезпечення санаторно – курортним лікуванням ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю» згідно з додатком .

 

2. Контроль за  виконанням  цього  рішення   покласти   на   заступника  міського  голови  Виноградову Л.М.

 

 

 

Міський  голова                                                                І.В.Сапожко

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення

10.04.2018 № 242

 

 

Положення

про забезпечення санаторно – курортним лікуванням ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю

 

I  Загальні положення

 

1.1 Це Положення визначає умови та порядок забезпечення санаторно – курортним лікуванням ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю.

1.2 Санаторно –курортною путівкою за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста забезпечуються :

- особи з інвалідністю загального захворювання,

- ветерани війни, які отримали статус  відповідно Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,

- ветерани праці.

1.3  Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки, а якщо вартість путівки нижча за граничну – не більше від фактичної вартості путівки.

1.4 Гранична вартість путівки для забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій, учасників війни, осіб на яких поширюється Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ветеранів праці  становить – 8186,00 грн. (з ПДВ), а для осіб з інвалідністю усіх категорій – 6822,00 грн. (без ПДВ).

1.5. Положення розроблено відповідно підпункту 5.5  пункту 5  «Заходи Програми та їх фінансування» міської програми „З турботою про кожного» на 2018-2020 роки, затвердженої  рішенням Броварської міської  ради від 21 грудня 2017 року № 788-36-07 «Про затвердження міської програми «З турботою про кожного» на 2018-2020 роки» .

            

II  Порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням

 

2.1 Безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості забезпечуються:

-особи з інвалідністю загального захворювання строком на 18 днів;

-ветерани війни, які отримали статус  відповідно Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” строком на 18 днів;

- ветерани праці строком на 18 днів.

2.2 Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в управлінні соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, - за фактичним місцем

проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

2.3 Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію пільгового посвідчення, при собі мати паспорт та ідентифікаційний код.

Під час подання копій документів, передбачених абзацом першим цього пункту, особи надають їх оригінали для огляду.

2.4 Документи подаються до управління соціального захисту населення Броварської міської ради.

2.5 Особа, яка перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в управлінні соціального захисту населення, але в поточному році одержала безоплатну путівку за місцем роботи, тощо, знімається з обліку.

2.6 Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

2.7 Особа самостійно обирає санаторно-курортний заклад.

З метою забезпечення осіб путівками санаторно-курортний заклад подає управлінню соціального захисту населення:

- підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

- гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;

- інформацію про умови проживання та харчування;

- перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

- інформацію про вартість путівки.

Управління соціального захисту населення ознайомлює з поданою інформацією осіб, які у десятиденний строк повідомляють управлінню соціального захисту населення про згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного особою, відмови у її прийнятті на санаторно-курортне лікування управління соціального захисту населення інформує про це особу та пропонує їй обрати інший заклад.

2.8 Управління соціального захисту населення та особи укладають договір у трьох примірниках (один - для управління соціального захисту населення, другий - для санаторно-курортного закладу, третій - для особи).

Усі примірники договору, підписані начальником управління соціального захисту населення та особою і скріплені печаткою, передаються особі для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.

2.9 Санаторно-курортний заклад надсилає один підписаний та скріплений печаткою екземпляр договору поштовим відправленням управлінню соціального захисту населення, другий – передає особі, третій залишає на зберіганні у закладі.

2.10 Особи після закінчення санаторно-курортного лікування подають управлінню соціального захисту населення зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі за профілем захворювання, за яким їм видано довідку для отримання путівки на санаторно-курортне лікування, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та строку перебування, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого закладу.

2.11  Санаторно-курортний заклад після надання особам послуг санаторно-курортного лікування подає управлінню соціального захисту населення акт наданих послуг та документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття особи із санаторно-курортного закладу управління соціального захисту населення здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

 

III  Заключні положення

 

3.1 Відповідальність за цільове використання коштів покладається на управління соціального захисту населення Броварської міської ради.

 

 

 

 

Заступник міського голови-

виконуюча обов’язки керуючого

справами виконкому                                                    Л.М. Виноградова