версія для друку

Рішення виконавчого комітету від 10.04.18 р. №244 "Про утворення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації та затвердження положення про комісію"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ

від 10.04.2018 року  № 244

м. Бровари

 

 

 

Про утворення комісії щодо

розгляду заяв членів сімей загиблих

та осіб з   інвалідністю про

виплату грошової компенсації та

затвердження положення про комісію

 

 

 

На  виконання  постанов  Кабінету Міністрів України від 28.03.2018р. № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали  участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», від 19.10.2016р. № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також їх сімей», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Броварської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Утворити Комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих  та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації    і затвердити її склад   згідно з додатком 1.

2. Затвердити положення про Комісію  щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з    інвалідністю про виплату грошової компенсації  згідно з додатком 2.

3. Рішення     виконавчого     комітету   Броварської  міської  ради  від 01.11.2016р.  № 657 «Про утворення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації та затвердження положення про комісію», від 21.11.2017 № 696 «Про внесення змін у рішення виконкому від 01.11.2016р. № 657 «Про утворення комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації та затвердження положення про комісію» та від 16.01.2018 № 32«Про внесення змін до рішення виконкому від 01.11.2016р. №  657   «Про   утворення  комісії  щодо розгляду заяв членів

сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації та затвердження положення про комісію» вважати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.

 

 

 

Міський голова                                                                              І.В.Сапожко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток 1

                                                                                          до рішення виконкому

                                                                                          Броварської міської ради

                                                                                          від «10» квітня 2018р.

                                                                                          №_244

 

 

 

Склад

комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з    інвалідністю  

про     виплату грошової компенсації

  

 

      Виноградова           -                           заступник міського голови -

      Лариса Миколаївна                            голова комісії,

 

     

      Петренко                -                            начальник управління соціального

      Алла Іванівна                                      захисту населення – заступник голови

                                                                    комісії,

 

      Карасьова              -                             заступник начальника управління

      Лариса Віталіївна                               соціального захисту населення-

                                                                    начальник відділу соціально-

                                                                    трудових відносин, правового

                                                                    та кадрового    забезпечення -

                                                                    секретар комісії. 

                                                                          забезпечення - секретар комісії

 

   Члени комісії:

 

    Беліцький

    Дмитро Олексійович -                          заступник голови громадської

                                                                    організації «Захисник Вітчизни»

                                                                    ( за згодою)

 

    Боковня

    Валерій Іванович -                                 голова громадської організації

                                                                     ветеранів  «Ветерани АТО

                                                                     Броварщини»

                                                                     (за згодою)

    Загуменний

    Микола Васильович -                            начальник управління економіки

 

   

 

    Івашковський

    Віталій Володимирович -                 голова Броварського відділення

                                                                «Спілки ветеранів війни в Афганістані»

                                                                 (за згодою)

 

    Маковський

    Володимир Миколайович -              начальник відділу з житлових

                                                                 питань

 

    Малець

    Станіслав Дмитрович -                     радник міського голови з питань АТО

 

    Муратов

    Ігор Васильович -                             голова громадської організації ветеранів

                                                               «Авангард АТО Броварії» (за згодою)

   

    Олемська

    Ольга Ярославівна -                        головний спеціаліст юридичного відділу

                                                               виконавчого комітету

 

    Павлик

    Людмила Олександрівна -              начальник відділу капітального

                                                               будівництва

 

    Постернак               

    Наталія Іванівна -                            начальник фінансового управління

 

    Чекмаз

    Олександр Миколайович -              голова громадської організації ветеранів

                                                               «25 Батальйон Територіальної Оборони

                                                               «Київська Русь»

                                                               (за згодою)

   Чижевська

   Зоя Володимирівна -                        начальник відділу з реєстрації речових

                                                               прав на нерухоме майно  

 

  

 

 

Виконуюча обов’язки керуючого

справами виконкому – заступник

міського голови                                                                            Л.М.Виноградова

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          Додаток 1

                                                                                          до рішення виконкому

                                                                                          Броварської міської ради

                                                                                          від «10» квітня 2018р.

                                                                                          №_244

 

                                                                                                                                                

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та  осіб з

інвалідністю про виплату грошової компенсації

 

1.  Комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю   про   виплату   грошової   компенсації( далі – Комісія) створюється за рішенням виконавчого комітету.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016р. № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» та постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018р. № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей»  .

3.  Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Склад Комісії затверджуються рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради.

4. Основним завданням комісії є визначення права на отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення:

- членам сімей загиблих та особам з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та які потребують поліпшення житлових умов;

- сім’ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, та особам з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,

пов’язаних з перебуванням у таких державах, та які потребують поліпшення житлових умов .

5. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються її головою у разі потреби. Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

6.  До повноважень комісії належить:

- перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого та особи з інвалідністю;

- визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого;

- перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю;

- перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого та особи з  інвалідністю;

- перевірка факту спільного або окремого проживання членів сім’ї загиблого,  які мають право на грошову компенсацію;

- прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

- визначення розміру грошової компенсації;

- перевірка стану майнових прав на нерухоме майно членів сім’ї загиблого та особи з інвалідністю, а також всіх членів родини, на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом попереднього року.

     Комісія протягом п’яти робочих днів  з дня надходження подання  управління соціального захисту населення Броварської міської ради розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи  приймає рішення щодо  призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.

8. За наявності письмового клопотання Комісія може розглянути питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

9. У разі прийняття рішення про призначення грошової компенсації Комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи із встановлених нормативів.

10. Комісія протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення і виплату грошової компенсації надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також Департаменту  соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

11. У разі відмови в призначенні грошової компенсації Комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

12.  Рішення Комісії про відмову у призначенні грошової компенсації або  щодо призначення належної заявнику суми грошової компенсації може бути оскаржене  до суду.

13.Голова Комісії:

- здійснює керівництво її діяльністю;

- скликає засідання для прийняття рішення.

У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник.

14. Секретар Комісії:

- готує необхідні матеріали для роботи Комісії;

- повідомляє членів Комісії про дату, час та місце проведення засідання;

- веде протокол засідання Комісії;

- зберігає матеріали про роботу Комісії.

 

 

Виконуюча обов’язки керуючого

справами виконкому – заступник

міського голови                                                                      Л.М.Виноградова