версія для друку

Звіт про базове відстеження проекту регуляторного акта

З В І Т

про базове відстеження проекту регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення Броварської міської ради "Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бровари (із змінами)".

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Врегулювання взаємовідносин, що виникають між Броварською міською радою та замовниками об'єктів будівництва, приведення Положення про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у відповідність до чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З 02.05.2018 р. до 07.05.2018 р.

5. Тип відстеження:

Базове.

6. Метод одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використані показники, отримані шляхом застосування статистичного методу.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Для проведення базового відстеження результативності регуляторного акта використана фінансова звітність.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта:

Показники результативності:

Показники

результативності

І квартал

2017 року

І квартал

2018 року

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта, грн.

319700,00

688471,51

Кількість договорів про пайову участь замовників будівництва у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  Бровари

1

5

Кількість замовників будівництва, які не залучені до пайової участі у відповідності до прийнятих рішень

9. Оцінка результативності акта та ступеню досягнення визначених цілей:

Дія регуляторного акта стимулюватиме інвесторів визначати кошторисну вартість будівництва згідно з державними будівельними нормами та передбачати кошти в розмірі пайового внеску на розвиток інфраструктури, що сприятиме розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 

           

Міський голова                         (підпис)                          І.В.Сапожко