версія для друку

Проект рішення міської ради"Про внесення змін до рішення міської ради від 15 лютого 2018 року № 835-38-07 «Про затвердження Програми «Покращення надання вторинної медичної допомоги населенню міста Бровари та відновлення матеріально-технічної бази Броварської центральної районної лікарні на 2018 рік»"

проект
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я


Про внесення змін до рішення міської ради від 15 лютого 2018 року № 835-38-07 «Про затвердження Програми «Покращення
надання вторинної медичної допомоги населенню міста Бровари
та відновлення матеріально-технічної бази Броварської
центральної районної лікарні на 2018 рік»

 

 


Розглянувши подання Броварської центральної районної лікарні відповідно до Конституції України, ст.89,91 Бюджетного кодексу України, п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.14, 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р. № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Броварська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 15.02.2018 р. № 835-38-07 «Про затвердження Програми «Покращення надання вторинної медичної допомоги населенню міста Бровари та відновлення матеріально-технічної бази Броварської центральної районної лікарні на 2018 рік»:
1.1. Додаток № 1 до рішення міської ради від 15.02.2018 р. № 835-38-07 «Про затвердження Програми «Покращення надання вторинної медичної допомоги населенню міста Бровари та відновлення матеріально-технічної бази Броварської центральної районної лікарні на 2018 рік» викласти в новій редакції (додається).
2.Контроль на виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.

 


Міський голова                                                                                 І.В. Сапожко

 


м. Бровари
№ __________
від _________ 2018 року

 

Пояснювальна записка