версія для друку

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта проекту рішення Броварської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бровари на 2019 рік».

1. Вид та назва регуляторного акта.

Проект рішення Броварської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території  м. Бровари на 2019 рік».

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Фінансове управління Броварської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

 -визначення вичерпаного переліку податків та зборів, що мають справлятися  на території  міста;

-встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;

-встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до Податкового кодексу України;

-збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;

-здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 12.06.2018 року по 19.06.2018 року         

5. Тип відстеження – базове.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до статистичної звітності, яка надходить до державної податкової інспекції від суб’єктів господарської діяльності, які сплачують місцеві податки і збори. 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась  результативність, а також способи одержання даних.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

- динаміка кількості платників місцевих податків та зборів;

- обсяг надходжень місцевих податків та зборів до місцевого бюджету;

-рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ.

тис.грн.

Податки та збори

І квартал 2017 року

  І квартал 2018 року

Збільшення (+) або зменшення (-)

 

Місцеві податки і збори, в т.ч.

36543,6

47590,92

+11047,32

Земельний податок

7538,9

8995,1

+1456,2

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2350,0

3660,02

+1310,02

Транспортний податок

290,0

444,0

+154,0

 Єдиний податок

26329,7

34453,0

+8123,3

Туристичний збір

35,0

38,8

+3,8


8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить:

- поповнення дохідної частини міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста;

- збільшення суспільних благ у місті Бровари.

 

 

Виконуючий обовязки міського голови –

заступник міського голови                                                      Г.П. Голубовський