версія для друку

Звіт про базове відстеження проекту регуляторного акта

 

1.Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

„Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення  міста Бровари”

2.Виконавець заходів з відстеження

Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області  „Броваритепловодоенергія”

 

 

 

 

3.Цілі прийняття акта

- запобігання порушень у роботі мереж і споруд системи централізованого водовідведення  міста Бровари;

- підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації;

- забезпечення охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами;

 - врегулювання порядку укладання договорів з  підприємствами на послуги водовідведення;

- стягнення плати за скид промислових стічних вод у систему централізованого водовідведення

4.Строк виконання заходів з відстеження результативності:

З  25.06.2018р. по 03.07.2018 року

5.Тип відстеження

базове

6.Метод одержання результатів відстеження

статистичний

 

7. Дані та припущення на основі яких відстежується результативність:

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувалась бухгалтерська звітність та звітність хіміко-вимірювальної лабораторії стічних вод.

 

 

 

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності

 

№ з/п

Показники

(згідно аналізу регуляторного акта)

Одиниці виміру

І півріччя 2018 року

1

2

3

4

1

Кількість підприємств, установ, організацій які користуються послугами каналізації;

одиниць

1110

2

Кількість підприємств, які планується перевірити на дотримання допустимих концентрацій (ДК) забруднених речовин у стічних водах, що відводяться до міської каналізації

одиниць

53

1

2

3

4

3

Кількість відібраних проб по підприємствам, всього:

одиниць

51

 

у тому числі:

 

 

 

- відповідають ДК;

одиниць

25

 

- не відповідають ДК;

одиниць

26

4

Сума оплачених рахунків за скид наднормативних забруднень зі стічними водами згідно встановлених рахунків з урахуванням коефіцієнту кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод на КОС та екологічного стану річки

грн.

3651,73

      

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Дане рішення зобов’яже  абонентів КП „Броваритепловодоенергія”:

-  виконувати в  повному  обсязі  вимоги   Правил та договору на послуги водовідведення,  своєчасно оплачувати рахунки КП «Броваритепловодоенергія» за надані послуги;

-  здійснювати регулярний   лабораторний   контроль  за  якістю, кількістю,  режимом скиду стічних  вод  та  на  вимогу  КП «Броваритепловодоенергія»  надавати відповідні звітні дані;

-  виконувати, на вимогу КП „Броваритепловодоенергія” до визначеного терміну, попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою  утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води абонента не задовольняють вимоги  Правил;

-  брати участь у ліквідації аварій  і  заміні  аварійних  мереж своїми  силами  та  засобами,  а також у відшкодуванні капітальних витрат  на  відновлення  системи  централізованого водовідведення  у   разі погіршення їх технічного стану та аварійних руйнувань системи з вини Абонента;

-  утримувати каналізаційні колодязі Абонента в належному стані, встановлювати перед скидом у міську каналізацію уловлювачі жиру, у 7-денний термін повідомити КП «Броваритепловодоенергія» про виникнення змін у  водовідведенні абонентів.

                       

Виконуючий обов’язки міського голови –

заступник міського голови                                                  Г.П.Голубовський

Директор

КП ”Броваритепловодоенергія”                                        В.О.Андрєєв