версія для друку

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту рішення виконкому Броварської міської ради"Про затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва міста Бровари"

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта.

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконкому Броварської міської ради «Про затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва міста Бровари».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

Удосконалення системи відносин між органами місцевого самоврядування і особами, які здійснюють забудову в місті Бровари та збільшення надходжень до місцевого бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

З  02.07.2018 - 11.07.2018 р.

5. Тип відстеження:

Базове.

6.  Метод одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження, використовувались показники отримані шляхом застосування статистичного методу.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувалась та здійснюватиметься фінансова та бухгалтерська звітність.

8.  Кількісні та якісні показники результативності акта:

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта

за 2017 р. – 1202182.122 тис.грн.

Кількість договорів про пайову участь замовників будівництва у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бровари за 2017р. – 26 шт.

Кількість замовників на будівництво, які у відповідності до рішення звільнені (отримали пільгу) від внесення цільових коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста за 2017 р. – 0.

9. Оцінка результативності акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Дія регуляторного акта стимулює інвесторів визначати кошторисну вартість будівництва згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, надає можливість збільшити надходження до міського бюджету, які спрямовуватимуться на розвиток інфраструктури та подальше покращення стану інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 

 

Міський голова                                                                    І.В. Сапожко