версія для друку

Проект рішення міської ради "Про надання дозволу на списаннякомунального майна територіальної громади м.Бровари"

проект

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

 

 

Про надання дозволу на списаннякомунального майна територіальної громади м.Бровари

 

Розглянувши  листи управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області від 20.11.2018 №1921 та управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської областівід 17.12.2018 №0112/10485, №0112/10505, керуючись Порядком списання майна територіальної громади м.Бровари з балансів підприємств, установ та організацій затвердженим рішенням Броварської міської ради Київської області від 12.04.2012 № 562-20-06 та пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань комунальної власності, приватизації, житлово-комунального господарства та благоустрою, Броварська  міська рада Київської області

 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Надати дозвіл на списання комунального майна територіальної громади м. Бровари, що перебуває на балансі:

1.1 Управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області, згідно з додатком 1.

1.2 Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області, згідно з додатком 2.

2. Керівникам вищезазначених управлінь відобразити в бухгалтерському обліку зміни в обліку майна на підставі актів на списання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Голубовського Г.П.

 

 

Міський голова                                                                           І.В.Сапожко

 

 

м. Бровари

__________

__________

 

Пояснювальна записка до проекту рішення Броварської міської ради

«Про надання дозволу на списання комунального майна

 територіальної громади м. Бровари»,

 поданого  на розгляд сесії Броварської міської ради у  січні 2019 р.

 

 

До виконавчого комітету Броварської міської ради  звернулися  листами від 20.11.2018 №1921 управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області та від 17.12.2018 №0112/10485, №0112/10505 управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області про надання дозволу на списання комунального майна територіальної громади   м. Бровари, що перебуває у них на  балансі згідно з  доданим переліком основних засобів, які вийшли з ладу та не підлягають ремонту.

З метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна територіальної громади м. Бровари  Броварською міською радою розроблений Порядок списання майна територіальної громади   м. Бровари з балансів підприємств, установ та організацій, затверджений рішенням Броварської міської ради від 12.04.2012 №562-20-06.

 Порядок є обов’язковим до виконання комунальними  підприємствами, установами та організаціями м. Бровари, а також іншими суб’єктами, які обліковують на балансах майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Бровари.

Керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 «п.5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам…»

 Управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради підготувало для розгляду на сесії Броварської міської ради  у  січні 2019 року проект рішення «Про надання дозволу на списання комунального майна територіальної громади м. Бровари».

 

 

Начальник  управління                                          В.М.Маковський