версія для друку

Проект рішення міської ради "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області від 28.02.2019 №1325-53-07"

8

проект

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

 

Про  внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області від 28.02.2019

№1325-53-07

 

 

Розглянувши  лист  управління освіти і науки  Броварської міської ради Київської області від 06.03.2019 №402, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань комунальної власності, приватизації, житлово-комунального господарства та благоустрою, Броварська міська рада Київської області

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради Київської області від 28.02.2019 №1325-53-07 «Про надання дозволу на передачу комунального майна територіальної громади м. Бровари з балансу управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області», а саме:

1.1. в додатку 1 до рішення:

1.1.1 в графі «Первісна (переоцінена вартість)»  в рядку «Всього» замість цифри «4 880 176,10» читати цифру «4 881 634,10»;

1.1.2  в графі «Сума зносу (накопиченої амортизації)» в рядку «Всього» замість цифри «1 517 362,61» читати цифру «1 518 820,61».

1.2  в додатку 8 до рішення:

1.2.1 в графі «Первісна (переоцінена вартість)» в рядку «Всього» замість цифри «22 092 739,94» читати цифру «22 104 111,94»;

1.2.2 в графі «Сума зносу (накопиченої амортизації)» в рядку «Всього» замість цифри «6 027 891,09» читати цифру «6 039 263,09».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Міський голова                                                                                             І.В. Сапожко

 

 

м. Бровари

___________

___________

 

Пояснювальна записка

 

до проекту рішення Броварської міської ради «Про  внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області від 28.02.2019 №1325-53-07»

 

До виконавчого комітету Броварської міської ради  звернулося управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області з проханням внести зміни дорішення Броварської міської ради Київської області від 28.02.2019 №1325-53-07 «Про надання дозволу на передачу комунального майна територіальної громади м. Бровари з балансу управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області» у зв’язку з технічною помилкою.

На підставі вищевказаного листа, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 «п. 5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам…» управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Київської області надає для розгляду чергової сесії Броварської міської ради  проект рішення  «Про  внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області від 28.02.2019 №1325-53-07».

 

 

Начальник управління                                                                                   В.М. Маковський