версія для друку

Проект рішення міської ради "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 21.06.2018 №980-41-07 "Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бровари на 2019 рік""

48

проект

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 21.06.2018 №980-41-07

"Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бровари на 2019 рік"

 


Розглянувши подання фінансового управління Броварської міської радиКиївської області від 04.03.2019 року №2-19/115, керуючись статтею 143 Конституції України, нормами пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 року №2628-VIIІ, з урахуванням вимог п.3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Броварська міська рада Київської області

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Пункт 4.2 розділу4 рішення Броварської міської ради Київської області від 21.06.2018 №980-41-07 "Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бровари на 2019 рік» викласти в наступній редакції:

«4.2. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1рішення Броварської міської ради Київської області від 24.01.2019 року  №1265-52-07  «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 21.06.2018 №980-41-07“Про встановлення місцевих податків і зборів на території м. Бровари на 2019 рік»

3. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Сапожка І.В.

     

 

Міський голова                                                                                                І.В. Сапожко

 

 

м. Бровари

від__________

№___________

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

до проекту рішення «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 21.06.2018 №980-41-07 "Про встановлення місцевих податків

і зборів  на території   м. Бровари на 2019 рік".

 

Відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

До місцевих податків та зборів належать: податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (об’єкти житлової та нежитлової нерухомості), транспортний податок та податок на землю), єдиний податок та два збори: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

Згідно підпункту 12.4.3 пункту 12.4 статті 12 Податкового кодексу України до повноважень органів місцевого самоврядування до початку наступного бюджетного періоду належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов'язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду.

 

 

Начальник фінансового управління                                                                 Н.І. Постернак