Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
від ________________№____
м. Бровари
 
 
    Про виконання  вимог Закону
    України «Про засади державної
    регуляторної політики  у сфері
    господарської діяльності» 
    установами  та організаціями міста
    у 2012 році
      
 
Заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварської міської ради Загуменного М.В.  про виконання вимог  Закону України  «Про  засади державної регуляторної  політики  у сфері  господарської діяльності» підприємствами,  установами та організаціями міста у 2012 році,  на виконання статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Броварської міської ради
 
                                                  В И Р І Ш И В :
      1.  Інформацію    начальника     управління    економіки Загуменного М.В. 
про  виконання  вимог  Закону України «Про засади  державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності» установами та організаціями міста у 2012 році  взяти до відома (додається).
       2.   Розробникам регуляторних актів:
 -   посилити   роботу  щодо проходження  процедур  прийняття регуляторних
 актів   передбачених   Законом     України    «Про     засади  державної
 регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 -    дотримуватись термінів та послідовності  етапів прийняття  регуляторних
  актів та відстежень результативності діючих регуляторних актів.
       3. Контроль  за   виконанням  цього   рішення   покласти  на заступника  міського голови   Андрєєва В.О.
 
 Міський голова                                                                                   І.В. Сапожко
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання вимог Закону України
«Про засади  державної  регуляторної   політики  у сфері

господарської діяльності» установами та організаціями  міста

у 2012 році»

Протягом 2012 року робота Броварської міської ради та її виконавчого комітету була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також прозорості процесу регуляторної діяльності.

Особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. З метою усунення суперечностей, що виникають в ході погодження проектів регуляторних актів, посилено роботу з підготовки проектів регуляторних актів у відповідності до принципів державної регуляторної політики.

В цілому Броварською міською радою та її виконавчим комітетом забезпечується безумовне дотримання норм регуляторного законодавства України та проведена робота в цьому напрямі сприяє зменшенню регуляторного тиску на підприємницьке середовище.

Ця робота здійснювалась в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV та інших нормативно-правових актів щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

У загальному реєстрі діючих регуляторних актів прийнятих Броварською міською радою та її виконавчим комітетом значиться 66 регуляторних актів.

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік затверджені рішенням виконкому від 08.11.2011 № 578 та міської ради від 24.11.2011 № 420-15-06, які розглядались протягом 2012 року. До них увійшло 11 проектів регуляторних актів.

На виконання вимог ст.7 Закону протягом 2012 року вносились відповідні доповнення до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Всього розглянуто 4 рішення виконкому та 3 рішення Броварської міської ради, якими до плану внесено 19 проектів рішень регуляторних актів, з них, відповідно: 10 - рішення виконкому, 9 - рішення міської ради.

Всього в 2012 році  прийнято 8 регуляторних актів, які пройшли процедуру та витримали терміни прийняття регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з обов’язковим оприлюдненням проектів рішень та аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань, з них: 2 - рішення міської ради, 6 - рішення виконавчого комітету, які пройшли  процедуру та витримали терміни прийняття і були оприлюднені на офіційному сайті Броварської міської ради.

Броварською міською радою прийнято 2 регуляторних акта:

- від 13.09.2012 № 714-23-06 «Про затвердження типового договору про передачу майна територіальної громади міста Бровари в оренду»;
- від 01.11.2012 № 761-24-06 «Про встановлення місцевих податків і зборів в новій редакції».
Виконавчим комітетом прийнято 6 регуляторних акта:
 
- від 10.01.2012 № 12 «Про затвердження Положення  «Про Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення, без обмежень, пільгових категорій населення м. Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального господарювання на 2012 рік»»;
- від 14.02.2012 № 80 «Про затвердження вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг»;
- від 13.03.2012 № 127 «Про затвердження Правил приймання поверхневих і промислових стічних вод підприємств у колектор промзливової каналізації казенного заводу порошкової металургії»;
- від 12.06.2012 № 255 «Про затвердження порядку функціонування та утримання кладовищ в м. Бровари»;
- від 12.06.2012 № 265 «Про затвердження ліміту використування води  та водовідведення стічних вод абонентами»;
- від 14.08.2012 № 358 «Про затвердження «Місцевих правил приймання стічних вод абонентів у комунальні та відомчі системи каналізації міста Бровари».
Крім того Броварською міською радою прийнято 2 рішення про скасування регуляторних актів, які були внесені до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2012 році та витримали процедуру скасування згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення:
- від 07.06.2012 № 627-21-06 «Про скасування рішення Броварської міської ради від 04.02.2010 № 1416-78-05 «Про затвердження Порядку взаємодії міських дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні»;
- від 13.09.2012 № 720-23-06 «Про визнання таким, що втратило чинність рішення Броварської міської ради від 20.05.2010 № 1550-84-05 «Про затвердження «Місцевих Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації м. Бровари» в новій редакції».
У зв’язку із внесенням змін до частини другої статті 3 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 22.12.2011 № 4231-VI, дія якого не поширюється на здійснення регуляторної політики, пов’язаної з прийняттям актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово – комунальні послуги, призвело до зменшення кількості прийняття регуляторних актів, та потребувало виключення таких проектів рішень із затвердженого плану на 2012 рік та доповнень до плану. Рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 14.02.2012 року № 72 «Про доповнення до плану діяльності проектів регуляторних актів на 2012 рік» було виключено 11 проектів таких рішень.
 
Не були розглянуті  на засіданні виконкому та міської ради рішення:
1) Управління житлово-комунального господарства:
- «Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень у нежитлові та їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові в місті Бровари» у зв’язку зі змінами у законодавстві;
2) Комунальне підприємство Броварської міської ради «Бровари – інвестбуд» два рішення:
- «Про внесення змін в додаток до рішення виконкому від 22 травня 2007 року «Про внесення змін в додаток до рішення виконкому від 27.02.2007 № 91 «Про затвердження тарифів на послуги КП «Бровариінвестбуд» та
- «Про затвердження Положення про порядок реєстрації об’єктів інвестування в новій редакції» у зв’язку із проведенням роботи спрямованої на спрощення процедур започаткування господарської діяльності та зменшення тиску при виконанні контрольно-наглядових функцій;
3) Комунальне   підприємство «Бровари – землеустрій»:
- «Про затвердження тарифів за послуги, що надаються комунальним підприємством Броварської міської ради «Бровари – землеустрій» через внесення змін у земельне законодавство.
 
Відповідно до статті 10 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у 2012 році розроблені заходи та здійснено 35 відстежень  результативності діючих регуляторних актів (17 базових, 13 повторних та 5 періодичних відстежень), які оприлюднені в засобах масової інформації такими відділами, службами та підприємствами міста:
- спеціалізованим комунальним підприємством «Броварська ритуальна служба» - 1 базове, 1- повторне  відстеження;
- ПАТ «Броварський завод пластмас» - 1 повторне відстеження;
- комунальним підприємством «Броваритепловодоенергія» - 2 повторних     відстеження;
- спеціальним відділом контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста -1 повторне відстеження;
- ТОВ фірма «ДІМ» - 1 повторне відстеження;
- земельним відділом – 1 базове, 2 періодичних відстеження;
- управлінням економіки – 3 повторних відстеження;
- ЖКГ ТОВ «БЗБК» - 1 повторне відстеження;
- фінансовим управління – 2 базових відстеження;
- будинкоуправління № 4 Київського квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України  – 1 повторне відстеження;
- управлінням житлово– комунального господарства – 3 базових відстеження;
- ДП «Житло» орендного підприємства «Броварипромжитлобуд» - 1 базове відстеження;
      - Ніжинською дистанцією колії Південно - Західної залізниці – 1 періодичне відстеження;
      - ДП «Житло Сервіс» ТОВ БДБК «Меркурій» - 1 базове відстеження;
      - комунальним підприємством «Служба замовника» -1 базове, 1- повторне  відстеження;
      -  управлінням комунальної власності - 4 базових відстеження;
      - комунальним підприємством «Бровари-землеустрій» - 1 повторне відстеження;
      -  архівним відділом – 1 базове відстеження;
      - комунальним підприємством «Бровариінвестбуд» - 2 періодичних відстеження;
 - ЖЕС ПАТ «Броварський ЗБК» - 1 базове відстеження;
 - Казенним заводом порошкової металургії – 1 базове відстеження.
Звіти про  відстеження результативності  оприлюднені в мережі Інтернет.
Відповідно до Плану – графіку на 2012 рік усіма розробниками регуляторних актів здійснені відстеження регуляторних актів.
        
У звітному році було внесено зміни до 4 рішень Броварської міської ради. З них: 2 рішення - управління комунальної власності, 1 рішення -  фінансове управління, та 1 рішення - спеціальний відділ контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном міста.  
15 жовтня поточного року відбулося засідання робочої групи по визначенню належності проектів рішень міської ради, виконкому та розпоряджень міського голови до регуляторних актів. На засіданні було розглянуто  13  проектів  рішень, 5 із яких віднесено до регуляторних актів, які будуть розглянуті в 2013 році.  
Рішенням  виконкому від  13.11.2012  № 508  та   міської   ради  від    01.11.2012 № 759-24-06 затверджено плани  діяльності  з підготовки  проектів регуляторних актів на 2013 рік та оприлюднено відповідно до вимог статті 13 Закону на офіційному веб-сайті Броварської міської ради в мережі Інтернет  розділ «Розпорядчі документи», підрозділ «Регуляторна політика».
План – графік  здійснення  заходів з відстеження  результативності  діючих  регуляторних актів, реєстр регуляторних актів  Броварської  міської ради та виконавчого комітету затверджувались і оприлюднювались на офіційному сайті Броварської міської ради кожного кварталу та направлялись головному управлінню економіки Київської  облдержадміністрації.                   
На виконання доручень голови Київської обласної державної адміністрації та головного управління економіки облдержадміністрації надавалась щоквартальна інформація щодо виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Броварська міська рада та її виконавчий комітет у 2013 році планує проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.
 
 
 
Начальник управління економіки                                              М.В.Загуменний