Карта сайту
версія для друку

Розпорядження міського голови від 19.04.2019 року № 82-ОД "Про внесення змін в додаток №1 до розпорядження від 31.01.2019 № 25-ОД «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку »"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від  19.04.2019 року № 82-ОД

 

Про внесення  змін  в додаток №1

до  розпорядження  від 31.01.2019

№ 25-ОД «Про  облікову  політику та 

організацію  бухгалтерського  обліку »

 

Відповідно  до  Закону  України   «Про  бухгалтерський  облік   та  фінансову  звітність  в  Україні» від  16.07.99р. № 996-ХІV , Типового  положення  з  бухгалтерської служби  бюджетної  установи  , затвердженого постановою  КМУ від  26.01.2011р. №59 , положень Національних (стандартів) бухгалтерського  обліку  в  державному  секторі  (далі – НП(С)БО) ,  Плану  рахунків  бухгалтерського  обліку  бюджетних  установ  ,  який  введено  в дію  наказом  Міністра  фінансів  України   від  31.12.2013 р. № 1203 та  з  метою  забезпечення  належного  ведення  бухгалтерського  обліку   у виконавчому  комітеті  Броварської  міської  ради  ,  своєчасного  надання  достовірної  інформації користувачам  фінансової  звітності ,  керуючись  статтею  42  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні» :

1.Внести  зміни  в додаток №1 до  розпорядження від  31.01.2019 № 25-ОД «Про  облікову  політику та  організацію  бухгалтерського  обліку  » :

1.1 Доповнити  клас 2  «Фінансові  активи» підрозділ  «Грошові  кошти  на  рахунках»  наступним   пунктом :

2313/0/1-  реєстраційний  рахунок  загального  фонду  КПК  0218230;

2313/3/4- спеціальний  реєстраційний  рахунок  для  обліку  надходжень  спеціального  фонду  КПК 0218220;

2313/3/5-  спеціальний  реєстраційний  рахунок  для  обліку  надходжень  спеціального  фонду  КПК 0217350;

2313/3/6-  спеціальний  реєстраційний  рахунок  для  обліку  надходжень  спеціального  фонду  КПК 0217670.

1.2 Доповнити  клас 2  «Фінансові  активи» підрозділ  «Довгострокові  фінансові інвестиції та інші фінансові активи  розпорядників бюджетних  коштів»  наступним   пунктом :

2513- довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств.

1.3 Доповнити  клас 5  «Капітал  та  фінансовий результат » підрозділ  «Цільове  фінансування  »  наступним  пунктом :

5411/5-Цільове  фінансування  розпорядників  бюджетних  коштів  КПК 0218220;

5411/6- Цільове  фінансування  розпорядників  бюджетних  коштів  КПК 0217670;

5411/7- Цільове  фінансування  розпорядників  бюджетних  коштів  КПК 0217350;

5411/8- Цільове  фінансування  розпорядників  бюджетних  коштів  КПК 0218230.

1.4 Доповнити  клас 5  «Капітал  та  фінансовий результат » підрозділ  «Капітал у підприємствах  »  наступним  пунктом :

5212-капітал  у підприємствах  в іншій формі участі у капіталі

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю  за  собою.

 

 

Міський голова                                                                                                                             І.В. Сапожко