версія для друку

Рішення виконавчого комітету від 14.05.2019 р. № 587 "Про затвердження Положення про забезпечення санаторно – курортним лікуванням членів сімей загиблих учасників АТО/ ООС, вдів (вдівців) військовослужбовців, їх дітей (загиблого учасника АТО/ООС), батьків загиблого військовослужбовця (учасника АТО/ООС)"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від  14.05.2019 р. №  587 

м. Бровари

 

   Про   затвердження   Положення

   про  забезпечення санаторно –

   курортним лікуванням членів сімей

   загиблих учасників  АТО/ ООС, вдів (вдівців)

   військовослужбовців, їх дітей (загиблого учасника

   АТО/ООС), батьків загиблого військовослужбовця

   (учасника АТО/ООС)

 

Відповідно до підпункту 2.10 пункту 2 «Медичне обслуговування військовослужбовців, учасників АТО/ООС, їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та бійців-добровольців АТО» міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали  (беруть) участь в АТО/ООС,  їх сім’ям, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольцям АТО на 2019 рік, затвердженої рішенням Броварської міської  ради Київської області від 20.12.2018 р.  № 1192-50-07 та  керуючись статею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області .

 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про  забезпечення санаторно – курортним    лікуванням  членів   сімей   загиблих   учасників    АТО/ ООС,  вдів  (вдівців) військовослужбовців, їх дітей (загиблого учасника АТО/ООС), батьків загиблого військовослужбовця (учасника АТО/ООС) згідно з додатком.

 

2. Контроль за  виконанням  цього  рішення   покласти   на   заступника  міського  голови  Виноградову Л.М.

 

 

Виконуюча обов’язки міського голови –

заступник міського голови                                                                                                            Л. М. Виноградова

 

 

Додаток

до рішення

від  14.05.2019 р. № 587                                                                                                                                          

 

Положення

про  забезпечення санаторно – курортним лікуванням членів   сімей   загиблих   учасників  АТО/ ООС,  вдів  (вдівців) військовослужбовців, їх дітей (загиблого учасника АТО/ООС), батьків загиблого військовослужбовця (учасника АТО/ООС)

 

1.  Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови та порядок забезпечення санаторно – курортним лікуванням членів   сімей   загиблих   учасників    АТО/ ООС,  вдів  (вдівців) військовослужбовців, їх дітей (загиблого учасника АТО/ООС), батьків загиблого військовослужбовця (учасника АТО/ООС)

1.2. Санаторно-курортною путівкою забезпечуються члени   сімей   загиблих   учасників  АТО/ ООС,  вдови  (вдівці) військовослужбовців, їх діти (загиблого учасника АТО/ООС), батьки загиблого військовослужбовця (учасника АТО/ООС), (далі – особи) за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста .

1.3   Забезпечення санаторно-курортним лікуванням членів   сімей   загиблих   учасників  АТО/ ООС,  вдів  (вдівців) військовослужбовців, їх дітей (загиблого учасника АТО/ООС), батьків загиблого військовослужбовця (учасника АТО/ООС)  здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки, а якщо вартість путівки нижча за граничну – не більше від фактичної вартості путівки.

1.4 Гранична вартість путівки для забезпечення санаторно–курортним лікуванням членів   сімей   загиблих   учасників    АТО/ ООС,  вдів  (вдівців)

військовослужбовців, їх дітей (загиблого учасника АТО/ООС), батьків загиблого військовослужбовця (учасника АТО/ООС) становить – 8760,00 грн. (з ПДВ), матері і дитини ( з числа членів сімей загиблих учасників АТО/ООС ) – 14500,00 грн. (з ПДВ).

1.5  Положення розроблено відповідно до пункту 2 міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та      військовослужбовцям, які брали  (беруть) участь в АТО/ООС,  їх сім’ям, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольцям АТО на 2019 рік,затвердженої  рішенням Броварської міської  ради Київської області від 20.12.2018 р.  № 1192-50-07.

            

2.  Порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням

2.1 Безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості забезпечуються  члени сімей загиблих учасників АТО/ООС, вдови (вдівці) військовослужбовців, їх діти (загиблого учасника АТО/ООС), батьки загиблого військовослужбовця (учасника АТО/ООС) - щороку строком на 18 днів.

2.2 Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в управлінні соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, - за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

2.3 Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію  відповідного посвідчення чи документа, який підтверджує статус особи.

Під час подання копій документів, передбачених абзацом першим цього пункту, особи надають їх оригінали для огляду.

2.4 Документи подаються до управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області.

2.5 Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

2.6 Особа самостійно обирає санаторно-курортний заклад.

 З метою забезпечення осіб путівками санаторно-курортний заклад подає управлінню соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області :

- підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

-  гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;

-  інформацію про умови проживання та харчування;

- перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

- інформацію про вартість путівки.

Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області ознайомлює з поданою інформацією осіб, які у десятиденний строк повідомляють управлінню про згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного особою, відмови у її прийнятті на санаторно-курортне лікування управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області

інформує про це особу та пропонує їй обрати інший заклад.

2.7 Управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області, санаторно-курортний заклад та особи укладають договір у трьох примірниках (один - для управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області, другий - для санаторно-курортного закладу, третій - для особи).

Усі примірники договору, підписані начальником управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області та особою і скріплені печаткою, передаються особі для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.

2.8 Санаторно-курортний заклад надсилає один підписаний та скріплений печаткою екземпляр договору поштовим відправленням управлінню соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області, другий – передає особі, третій залишає на зберіганні у закладі.

2.9 Особи після закінчення санаторно-курортного лікування подають управлінню соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області зворотній талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі за профілем захворювання, за яким їм видано довідку для отримання путівки на санаторно-курортне лікування, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та строку перебування, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого закладу.

2.10 Санаторно-курортний заклад після надання особам послуг санаторно-курортного лікування подає управлінню соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області акт наданих послуг та документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття особи із санаторно-курортного закладу управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

 

3.  Заключні положення

3.1 Відповідальність за цільове використання коштів покладається на управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області.

 

 

Виконуюча обов’язки міського голови –

заступник міського голови                                                                                                            Л. М. Виноградова