Карта сайту
версія для друку

Рішення виконавчого комітету від 18.06.2019 № 757 "Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2019/2020 навчального року в м. Бровари"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

 

від 18.06.2019 № 757

м. Бровари

 

Про заходи  щодо

підготовки та організованого початку

2019/2020 навчального року в м. Бровари

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту, «Про позашкільну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р  «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 03 червня 2019 року № 323 «Про заходи щодо підготовки та організованого початку 2019/2020 навчального року в Київській області», керуючись п. п.1 п. а ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення організованого початку 2019/2020 навчального року виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

 

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити заходи щодо підготовки та організованого початку 2019/2020 навчального року (далі – заходи), що додаються.
  2. Управлінню освіти і науки Броварської міської ради забезпечити виконання зазначених заходів.
  3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати фінансування цих заходів у межах  асигнувань, виділених на освіту на 2019 рік.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Виноградову Л.М.

 

    

Міський голова                                                                                                                                   І.В. Сапожко

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

Київської області

Від 18.06.2019  № 757

 

ЗАХОДИ

щодо підготовки та організованого  початку 2019/2020 навчального року   

 

1. Забезпечити підготовку закладів освіти до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (далі – Концепція «Нова українська школа»):

1.1. продовжити роботу щодо створення освітнього простору в рамках Концепції «Нова українська школа»;

1.2. забезпечити підготовку початкових класів закладів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа»;

1.3. вжити заходів щодо проведення ремонтних робіт, закупівлі необхідного обладнання та дидактичних матеріалів для забезпечення навчання учнів початкової школи у рамках Концепції «Нова українська школа»;

1.4. забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1016);

1.5. забезпечити розширення мережі закладів освіти з профільним вивченням предметів природно-математичного циклу, іноземної філології та забезпечити їх якісне функціонування;

1.6. забезпечити розширення мережі закладів освіти з інклюзивним навчанням та вихованням;

1.7. забезпечити розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти, зокрема національно-патріотичного спрямування;

1.8. забезпечити охоплення дітей з особливими потребами позашкільною освітою.

1.9. забезпечити функціонування інклюзивно-ресурсних центрів, укомплектування їх штатів відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545)

до 15 серпня 2019  року.

 

2. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», вжити заходів для повного охоплення дітей і молоді шкільного віку різними формами навчання

до 09 вересня 2019 року.

 

3. Забезпечити фінансування закладів освіти відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», а саме:

3.1. забезпечити проведення своєчасної та в повному обсязі оплати праці працівників закладів освіти і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, що споживаються закладами освіти, не допускаючи будь-якої заборгованості з цих питань;

3.2. забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії згідно з укладеними договорами, вжити заходів для погашення заборгованості з їх виплати у повному обсязі

протягом року.

 

4. Провести організований набір учнів до 1-х та добір на вакантні місця учнів 2-11 класів, забезпечити ефективне комплектування класів у закладах загальної середньої освіти

до 31 серпня 2019 року.

 

5. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», дітей із сімей учасників АТО та ООС

до 10 вересня 2019 року.

 

6. Продовжити роботу з питань організації інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти, створення інклюзивно-ресурсних кімнат та медіатек

протягом року.

 

7. Забезпечувати архітектурну доступність приміщень закладів освіти міста для дітей з особливими потребами

протягом року.

 

8. Ужити організаційних заходів для забезпечення закладів освіти міста педагогічними  кадрами та створення належних умов для педагогічної діяльності; сприяти реалізації регіональних програм соціального захисту педагогів

до 10 вересня 2019 року.

 

9. Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 871-р «Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку» (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 26-р), вжити заходів щодо розширення мережі закладів дошкільної освіти, упроваджувати різні форми дошкільної освіти (соціально-педагогічний патронат, групи короткотривалого перебування, групи вихідного дня); забезпечити повне охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти

до 20 серпня 2019 року.

 

10. Забезпечити використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 319, продовжити роботу з підключення закладів освіти міста до швидкісної мережі Internet

до 23 серпня 2019 року.

 

11. Забезпечити проходження медичного огляду педагогічними працівниками, учнями закладів освіти міста відповідно до чинного законодавства України

до 30 серпня 2019 року.

 

12. Забезпечити проведення комплексних робіт з підготовки приміщень і будівель закладів освіти до початку 2019/2020 навчального року та оформити відповідні акти

до 15 серпня 2019 року.

 

13. Забезпечити проведення ремонтних робіт на харчоблоках закладів освіти, оновлення технологічного обладнання та посуду

до 15 серпня 2019 року.

 

14. Провести комплекс заходів з підготовки закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 навчального року та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону

до 01 вересня 2019 року.

 

15. Провести перевірку приладів обліку тепла і газу відповідно до чинних нормативно-правових актів, за необхідності забезпечити заклади освіти твердим паливом з метою безперебійного функціонування  в осінньо-зимовий період

до 01 жовтня 2019 року.

 

17. Вжити заходів для створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, забезпечити дотримання правил пожежної та електробезпеки, виконання приписів підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій України

до 15 серпня 2019 року.

 

18. Забезпечити використання коштів субвенцій, виділених з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 129 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році», від 27 лютого 2019 року № 130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019році» та виділення з місцевого бюджету необхідного обсягу коштів на співфінансування виконання заходів, передбачених зазначеними субвенціями

до 30 серпня 2019 року.

 

19. Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

до 31 серпня 2019 року.

 

20. Провести серпневі заходи для працівників системи освіти м. Бровари

серпень 2019 року.

 

21. Організувати та провести День знань у закладах освіти міста усіх типів та форм власності

01 вересня  2019  року.

 

 

Міський голова                                                                                                                                  І.В. Сапожко