Карта сайту
версія для друку

Рішення виконавчого комітету від 23.07.2019 № 851 "Про визначення розміру збитків (упущеної вигоди), завданих виконавчому комітету Броварської міської ради Київської області ТОВ «ДЕКА-ІНВЕСТ»"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23.07.2019 № 851

м. Бровари

 

Про визначення розміру збитків (упущеної вигоди), завданих виконавчому комітету Броварської міської ради Київської області ТОВ «ДЕКА-ІНВЕСТ»

 

З метою усунення порушень будівельного законодавства щодо не сплати коштів пайової участі замовниками будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бровари, керуючись статтями 623, 1166 Цивільного кодексу України, статтями 216, 217, 224 Господарського кодексу України, ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Положенням про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бровари, затвердженого рішенням Броварської міської ради Київської області від 10.05.2018 № 924-40-07, виконавчий комітет  Броварської міської ради Київської області

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити збитки (упущену вигоду), завданих виконавчому комітету Броварської міської ради внаслідок недоотримання коштів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури міста Бровари ТОВ «ДЕКА-ІНВЕСТ» щодо будівництва та обслуговування придорожнього комплексу Київської області по вул. Київська в м. Бровари в районі розміщення авто гаражного кооперативу «Зоряний» у розмірі  87 674 (вісімдесят сім тисяч шістсот сімдесят чотири гривень 40 копійок) 40 коп.

2. Доручити юридичному управлінню вчинити всі юридично значимі дії, необхідні для стягнення вказаної суми збитків (упущеної вигоди).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Резніка О.В.

 

 

Міський голова                                                                                                                                  І.В. Сапожко