Карта сайту
версія для друку

Розпорядження міського голови від 09.08.2019 № 146-ОД "Про затвердження складу комісії з визначення кандидатур на відзначення Почесною відзнакою Броварського міського голови «За заслуги перед містом»"

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 09.08.2019 № 146-ОД

м. Бровари

 

Про затвердження складу комісії

з визначення кандидатур на відзначення

Почесною відзнакою Броварського міського

голови «За заслуги перед містом»

  

Відповідно до рішення Броварської міської ради від   10.05.2018 №   940-40-07 «Про затвердження Положень про міські відзнаки»:

 

1. Затвердити склад комісії з визначення кандидатур на відзначення Почесною відзнакою Броварського міського голови «За заслуги перед містом» (Додаток 1).
2. Затвердити Положення про комісію з визначення кандидатур на відзначення Почесною відзнакою Броварського міського голови «За заслуги перед містом» (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Кузнєцова К.В.

 

 

Міський голова                                                                                                                                  І.В. Сапожко

 

 

Додаток № 1

До розпорядження міського голови

№ 146-ОД від 09 серпня 2019 року

 

Склад комісії

 з визначення кандидатур на відзначення

Почесною відзнакою Броварського міського голови

 «За заслуги перед містом»

 

Голова комісії:

Кузнєцов Костянтин Валентинович – керуючий справами виконавчого комітету – керівник Служби забезпечення діяльності Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету

 

Члени комісії:

Бабич Петро Іванович – секретар Броварської міської ради

Виноградова Лариса Миколаївна – заступник міського голови Броварської міської ради Київської області

Резнік Олександр Вікторович - заступник міського голови Броварської міської ради Київської області

Каштанюк Олександр Михайлович - начальник юридичного управління Броварської міської ради Київської області

Кваша Любов Анатоліївна – голова Броварської міської профспілкової організації працівників державних установ

Голубовський Григорій Павлович – радник міського голови

Малець Станіслав Дмитрович – радник міського голови

 

 

Міський голова                                                                                                                               І.В. Сапожко

  

Додаток № 2

До розпорядження міського голови

№ 146-ОД від 09 серпня 2019 року

 

Положення про  комісію

 з визначення кандидатур на відзначення

Почесною відзнакою Броварського міського голови

 «За заслуги перед містом»

 

1. Комісія з визначення кандидатур на відзначення Почесною відзнакою Броварського  міського голови «За заслуги перед містом» (далі-Комісія) створюється в складі голови Комісії та  членів Комісії розпорядженням міського голови, з метою вирішувати питання щодо визначення   кандидатур на відзначення Почесною відзнакою Броварського  міського голови «За заслуги перед містом» (далі- Почесна відзнака).

2. У своїй діяльності Комісія керується Положенням про Почесну відзнаку Броварського міського голови «За заслуги перед містом», затвердженим рішенням Броварської міської ради від 10.05.2018 № 940-40-07 та цим Положенням.

3. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться по мірі надходження клопотань, але не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня реєстрації клопотання про нагородження Почесною відзнакою.

4.Керує роботою Комісії та головує на її засіданнях голова Комісії, а в період його тимчасової відсутності – один із членів Комісії, обраний на поточному засіданні Комісії  шляхом голосування .

5. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більша половина від загального складу членів Комісії.

6. На кожному поточному засіданні Комісії, шляхом голосування обирається секретар засідання, який оформлює протокол засідання.

7.  Рішення Комісії, вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше ніж половина членів, присутніх на засіданні Комісії.

8. Рішення комісії оформлюється протоколом Комісії, який підписується всіма членами Комісії, які були присутні на засіданні.

9. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:

9.1.  Розглядає клопотання від керівників підприємств, установ, організацій, заступників міського голови, політичних та громадських організацій, трудових колективів про нагородження Почесною відзнакою ;

9.2.  Перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам. З метою підтвердження фактичних даних, зазначених у клопотанні для нагородження Почесною відзнакою, Комісія може запросити додаткову уточнюючу інформацію.

9.3. Узагальнює отриману інформацію та протягом 3 робочих днів після засідання  Комісії подає міському голові протокол з рекомендованими кандидатурами для  нагородження Почесною відзнакою.

 

 

Міський голова                                                                                                                                 І.В.  Сапожко