Карта сайту
версія для друку

Рішення виконавчого комітету від 24.09.2019№ 1036 "Про утворення комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам"

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24.09.2019№ 1036

м. Бровари

 

Про утворення комісії по визначенню

збитків власникам землі та землекористувачам

 

З метою захисту майнових прав територіальної громади міста Бровари як власника землі в особі Броварської міської ради Київської області від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання договорів оренди, недопущення безоплатного використання земельних ділянок  комунальної власності, що призводить до втрат місцевого бюджету, визначення та відшкодування збитків, завданих територіальній громаді міста Бровари внаслідок порушення порядку землекористування, відповідно до статей 12, 125, 152, 156, 157, 206, 211 Земельного кодексу України, статті 1166 Цивільного кодексу України, Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284, керуючись п.п.1 п. “б” ст.33  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Броварської міської ради Київської області  

 

В И Р І Ш И В :

1. Утворити комісію по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам, у складі,  згідно  з додатком 1.

2. Затвердити положення про порядок роботи комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам, згідно з додатком 2.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 25.11.2014 року № 669 «Про утворення комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам»

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови Резніка О.В.

 

 

Виконуючий обов’язки міського голови –

заступник міського голови                                                                                                               О.В. Резнік

 

 

Додаток 1

рішення виконкому Броварської міської ради Київської області

№ 1036 від 24.09.2019

 

СКЛАД

Комісії по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам

 

Резнік Олександр Вікторович

- заступник Броварського міського голови – голова комісії;

 

Гудименко Леся Миколаївна

- начальник відділу земельних ресурсів Броварської міської ради Київської області – заступник голови комісії;

 

Майборода Світлана Анатоліївна

- заступник начальника відділу земельних ресурсів Броварської міської ради Київської області – секретар комісії;

 

Члени комісії:

 

Каштанюк Олександр Михайлович

- начальник юридичного управління Броварської міської ради Київської області;

 

Батинчук Світлана Миколаївна

- начальник управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області-головний архітектор міста;

 

Постернак Наталія Іванівна

начальник фінансового управління Броварської міської ради Київської області;

Бондаренко Вікторія Володимирівна

- начальник міськрайонного управління у Броварському районі та м.Броварах Головного управління Держгеокадастру у Київській області (за згодою);

 

Обрізан Олексій Сергійович

-головний спеціаліст –державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області Державної екологічної інспекції Столичного округу (за згодою)  

 

На засідання комісії включаються власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки та представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати.

До роботи комісії можуть залучатись незалежні експерти зі сторони власників землі або землекористувачів (орендарів), яким заподіяні збитки та представники підприємств, установ, організацій та громадян, які будуть їх відшкодовувати.

 

 

Виконуючий обов’язки міського голови –

заступник міського голови                                                                                                              О.В. Резнік

 

 

Додаток 2

рішення виконкому Броварської міської ради Київської області

№ 1036 від 24.09.2019

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам 

1. Загальні положення

1.1. Комісія по визначенню  збитків власникам землі та землекористувачам (надалі Комісія) створена з метою визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам для їх подальшого відшкодування.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів від 19.04.1993 №284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», чинним законодавством України  та цим Положенням.

1.3. Основним завданням Комісії є визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок:

а)  вилучення (викупу) або тимчасового зайняття земельних ділянок;

б) обмеження прав власників землі та землекористувачів щодо використання земельних ділянок;

в) погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан;

г) неодержання доходів, у тому числі і орендної плати, зокрема: використання земельної ділянки без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону.

Неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки, і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

1.4. Місцезнаходженням Комісії є: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

1.5.  Формою роботи Комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі потреби (подачі заяви власником земельної ділянки або землекористувачем).

1.6. Заява та додані до неї документи розглядаються Комісією у місячний термін.

 

2. Права Комісії

2.1. Комісія має право:

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;

- звертатися із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організації та установ незалежно від форми власності, відповідно до чинного законодавства України;

- отримувати письмові пояснення з приводу питань, що належать до предмету діяльності Комісії.

 

3. Підготовка питань до розгляду Комісією

3.1. На засідання Комісії подаються наступні матеріали:

- копія рішення  Броварської міської ради Київської області (далі – міська рада)  про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (за наявності);

- акт обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово-картографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки;

- документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об’єкта нерухомого майна;

- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

- матеріали притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства (в разі наявності);

- попередній розрахунок суми збитків, складений  фінансовим управлінням міської ради (за наявності);

-  інформацію  від територіального органу Держгеокадастру про наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку (державних актів та ін.);

- довідку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у випадку, якщо заявник чи особа, яка заподіяла збитки, є суб’єктами господарювання);

-  довідка податкового органу про плату за землю по земельній ділянці;

-  письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими завдані збитки, про час та дату засідання комісії з доказами про надсилання (повідомлення повинне бути надіслане не пізніше ніж за 7 днів до дня засідання комісії).

- копії матеріалів листування  міської ради  та її виконавчих органів з суб’єктами, якими завдані збитки (за наявності);

- інші документи.

 

4. Організація роботи Комісії

4.1. Роботу Комісії організує та направляє голова Комісії, який:

- забезпечує, в разі надходження заяв, скликання та веде засідання Комісії;

- визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;

- дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання;

- керує діяльністю Комісії;

- підписує документи Комісії від її імені.

4.2. За відсутності голови Комісії, його функції здійснює заступник голови Комісії.

4.3. Під час засідань Комісії ведеться протокол. Протоколи Комісії зберігаються протягом трьох років з дати їх оформлення.

4.4. Організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії виконує секретар комісії, який:

- погоджує з головою Комісії дату проведення засідання і за п`ять днів до засідання Комісії сповіщає про це членів Комісії;

- веде протокол засідання Комісії.

4.5. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини її членів. При відсутності окремих членів Комісії з поважних причин (відпустка, відрядження тощо) беруть участь у роботі Комісії інші уповноважені представники відповідних установ і організацій, про повноваження яких зазначається у протоколі засідання Комісії.

4.6. При розгляді питання щодо визначення розміру збитків у роботі Комісії бере участь особа, що завдала шкоду, яка повинна бути завчасно повідомлена секретарем Комісії про час та місце проведення засідання Комісії за 7 календарних днів до дня розгляду питання.

4.7. У разі відсутності особи, що завдала шкоду при першому вирішенні питання та відсутності офіційної згоди на проведення засідання щодо визначення розміру збитків без їх участі – розгляд засідання Комісії переноситься. Наступне засідання має бути проведеним не пізніше 14 календарних днів.

4.8. У разі повторної відсутності особи, що завдала шкоду, належним чином повідомленої про час та місце проведення засідання, Комісія має право проводити засідання без участі зацікавленої особи.

4.9. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу Комісії та оформлюються актом в двох примірниках, що підписуються головою або його заступником – головуючим на засіданні, секретарем та членами Комісії. В разі незгоди члена Комісії зі змістом акту, він підписує акт з зауваженнями, що долучаються до нього. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається вирішальним.

4.10. Один примірник залишається в матеріалах справи Комісії, другий вручається або надсилається рекомендованим листом землекористувачу протягом 10 робочих днів від дати затвердження.

 

5. Порядок нарахування та відшкодування збитків

5.1. Збитки відшкодовуються власникам землі та землекористувачам підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше ніж протягом місяця  після затвердження актів комісій, а при вилученні (викупі) земельних ділянок – після прийняття міською  радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок у період до державної реєстрації підприємством, установою, організацією або громадянином  речового  права  на  земельну  ділянку  у  порядку,  встановленому Законом  України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У  разі вилучення (викупу) земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності збитки відшкодовуються власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям після прийняття міською  радою рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок

За рішенням Комісії вказаний строк може бути збільшено, але не більше ніж 6 місяців, після затвердження актів комісій, про що зазначається в акті щодо визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам.

5.2. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства.

5.3. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого документу, що посвідчує право оренди (користування) земельною ділянкою визначається:

- для землевласників, підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, громадських організацій інвалідів України, їх підприємств, установ, організацій, релігійних організацій України – у розмірі земельного податку, визначеного вимогами розділу XIII Податкового кодексу України;

- для інших землекористувачів – у розмірі орендної плати, встановленої рішенням міської ради для відповідної категорії землекористувачів на момент фактичного використання земельної ділянки.

5.4. Розрахунок збитків проводиться фінансовим управлінням спільно з відділом земельних ресурсів  міської ради на підставі:

- даних про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається територіальним органом Держгеокадастру України за відповідні періоди фактичного використання земельної ділянки;

- інформації про площу земельної ділянки;

- акту дотримання вимог земельного законодавства (встановлення факту використання земельної ділянки).

5.5. У разі необхідності Комісія має право запропонувати надати інші документи.

5.6. Розрахунки збитків розглядаються Комісією разом з іншими наданими документами.

5.7. Збитки відшкодовуються на рахунок місцевого бюджету.

5.8. Акт Комісії щодо визначення розміру збитків власникам землі підлягає затвердженню  виконкомом Броварської міської ради Київської області.

5.9. У разі невідшкодування збитків у встановлений пунктом 5.1 цього Положення термін, питання щодо відшкодування збитків вирішується в судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.

5.10. Питання, що неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

 

Виконуючий обов’язки міського голови –

заступник міського голови                                                                                                               О.В. Резнік