Карта сайту
версія для друку

Проект рішення міської ради "Про внесення змін до Програми розробки містобудівної документації в м. Бровари, затвердженої рішенням Броварської міської ради Київської області від 21.12.2017 р. № 797-36-07 (із змінами)"

Додатковий проект 14

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до Програми розробки

містобудівної документації в м. Бровари,

затвердженої рішенням Броварської міської ради

Київської області від 21.12.2017 р. № 797-36-07 (із змінами)

  

Розглянувши подання начальника управління містобудування та архітектури Броварської міської ради Київської області від  08.10.2019 р. № 363, керуючись статтями 10, 16 та 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", пунктом 42 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій з питань земельних відносин, будівництва та архітектури і з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Броварська міська рада Київської області

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми розробки містобудівної документації в м. Бровари, затвердженої рішенням Броварської міської ради Київської області від 21.12.2017 р.           № 797-36-07 (із змінами):

1.1. Розділ ІІ доповнити частиною 8 в редакції:

"8. Стратегічна екологічна оцінка до  Плану зонування території м. Бровари.

 Відповідно до частини 4 статті 2 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України "Про стратегічну  екологічну оцінку".

Містобудівна документація на місцевому рівні, в тому числі План зонування території м. Бровари, є документом державного планування, який розробляється та підлягає затвердженню органом місцевого самоврядування.  

Стратегічна екологічна оцінка - процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документу державного планування   для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій, врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування".

1.2. В розділі V "Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування" цифру за текстом "4376,0" замінити на цифру "4726,0";

1.3. Таблицю додатку доповнити пунктом 8:

Програма

Обсяг фінансування,

тис.грн.

2012-2015 роки

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд

       

Програма розробки містобудівної документації в

м. Бровари

191,6

180,5

533,9

60,0

3410,0

4726,0

8. Стратегічна екологічна оцінка  до Плану зонування території м. Бровари.

0,00

0,00

0,00

0,00

350,0

350,0

Всього на 2012-2019 роки

191,6

180,5

533,9

60,0

3410,0

4726,0

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Резніка О.В.

 

 

Міський голова                                                                                                                      І.В. Сапожко

 

 

м. Бровари

«_____» __________2019 р.

№ _____________________

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення Броварської міської ради Київської області

Про внесення змін до Програми розробки містобудівної документації в м. Бровари, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 21.12.2017 р. № 797-36-07 (із змінами)

 

В зв'язку із необхідністю приведення містобудівної документації до вимог чинного містобудівного законодавства, затвердження Плану зонування території м. Бровари,  розробленого інститутом "Діпромісто" в період 2012-2017 років на підставі рішення Броварської міської ради від 12.04.2012 р. № 585-20-06 "Про розроблення плану зонування території міста Бровари" та розроблення розділу "Охорона навколишнього природного середовища" (Звіт про стратегічну екологічну оцінку) є потреба у внесенні змін до Програми розробки містобудівної документації в м. Бровари

Відповідно до частини 4 статті 2, частини 1 статті 18 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" План зонування території, як містобудівна документація на місцевому рівні, підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Обсяг коштів, необхідних для виконання зазначеного розділу, складає 350,0 тис. грн.

Загальний обсяг фінансування програми збільшується на 350,0 тис. грн. та складатиме  4726,0 тис. грн.

 

 

Начальник управління

містобудування та архітектури-

головний архітектор міста                                                                                                          С.М. Батинчук