Карта сайту
версія для друку

Розпорядження міського голови від 11.01.2020 року № 09-ОД "Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області"

БРОВ БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 11.01.2020 року № 09-ОД

 м. Бровари

 

Про проведення конкурсу на зайняття вакантної

посади начальника управління інспекції та контролю

Броварської міської ради Київської області

 

З метою добору осіб, здатних професійно виконувати обов’язки начальника управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

І. Конкурсній комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області провести конкурс на зайняття вакантної посади начальника управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області відповідно до діючого законодавства.

ІІ. Відділу персоналу Служби забезпечення діяльності Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету,забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному сайті Броварської міської ради Київської області відповідно до діючого законодавства.

ІІІ. Затвердити Перелік питань  на перевірку знань претендентів на зайняття вакантної посади начальника управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області з урахуванням специфіки функціональних повноважень (додається).

IV. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області (додається).

V. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області К.В. Кузнєцова.

 

 

Міський голова                                                                                                                                 І.В. Сапожко

 

 

Додаток

                                                                                            до розпорядження міського голови

Від 11.01.2020 року № 09-ОД

 

Перелік питань  наперевірку знань претендентів на зайняття вакантної посади начальника управління інспекції та контролю Броварської міської ради Київської області з урахуванням специфіки функціональних повноважень

 

1. Якими нормативними актами керується в своїй роботі органи держархбудконтролю.

2. Порядок організації та проведення позапланових та планових перевірок дотримання містобудівного законодавства.

3. Види робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

4. Основні засади проведення авторського та технічного нагляду у процесі будівництва.

5. Виконання підготовчих та будівельних робіт. Які документи посвідчують право виконання таких робіт, порядок їх отримання.

6. Що належить до вихідних даних на проектування.

7. Основні види правопорушень у сфері містобудівної діяльності.

8. Визначення поняття самочинного будівництва.

9. Поняття класу наслідків (відповідальності), визначення та порядок віднесення об’єктів до певного класу наслідків (відповідальності).

10. Перелік документів, які необхідно надати для отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

11. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до об’єктів із незначним класом наслідків (відповідальності) СС1.

12. Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

13. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до об’єктів із середнім СС2 та значним СС3 класами наслідками (відповідальності).

14. Визначення органів, уповноважених розглядати справи про правопорушення у сфері містобудування, та посадових осіб, які мають право накладати штрафи.

15. Перелік підготовчих робіт, які можуть здійснюватись за повідомленням про початок виконання підготовчих робіт.

16. Визначення термінів «благоустрій населених пунктів», «територія» та «вулично-дорожня мережа»

17. Об’єкти благоустрою міста (перелічити).

18.  Технічна документація з питань благоустрою територій населених пунктів.

19.  Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою.

20. Організація благоустрою населених пунктів.

21. Гарантії працівників, обраних на виборні посади.

22. Визначення тривалості відпустки.

23. Види відпусток.

24. Трудовий договір.

25. Порядок вивільнення працівників.

26. Охорона навколишнього природного середовища від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу.

27. Додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів.

28. Права підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами.

29. Охорона та утримання зелених насаджень.

30. Порядок видалення зелених насаджень.

 

 

Міський голова                                                                                                                             І.В. Сапожко

 

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови

Від 11.01.2020 року № 09-ОД

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

начальника управління інспекції та контролю

Броварської міської ради Київської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює виконання завдань щодо:

-здійснення керівництва діяльністю управління, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на зазначений орган завдань.

-організації та контролю виконання в управлінні Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, інших органів державної влади, пов’язаних зі сферою діяльності управління, розпорядження голови Броварської міської ради та виконавчого комітету.

-організації здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, розташованих у адміністративних межах м. Бровари.

-здійснення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань за додержанням законодавством про працю.

-накладання штрафів в межах та відповідно до вимог, визначених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

-організації перевірки стану благоустрою, чистоти та порядку на території міста, у разі потреби, спільно з представниками виконавчих органів міської ради.

-затвердження заходів проведення місячників з благоустрою та контролює їх виконання.

-контролю організації тимчасових місць торгівлі, видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмову в їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання дозволів та ведення їх обліку.

-вжиття термінових заходів з усунення стихійних лих та аварій на території міста в межах своєї компетенції та функціональних обов’язків.

-видання наказів з питань, що належать до компетенції управління, без доручення діє від імені управління, приймає участь у комісіях та засіданнях, на яких розглядаються питання, що відносяться до компетенції управління.

-укладає угоди, видає доручення в межах наданих повноважень.

-розподілу функціональних обов’язків між заступником та працівниками управління.

- здійснення інших повноважень, визначені законом.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7200.00 грн;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування;

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстроково

Перелік документів, 

необхідних для участі в

конкурсі, та строк їх подання

- заява на участь у конкурсі;

- особова картку за формою П-2 ДС з додатками;

- 2 фото розміром 4 х 6 см;

- документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;

- паспорт;

- ідентифікаційний код;

- військовий квиток (для військовозобов'язаних);

- електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua;

- письмова згоду на обробку персональних даних.

 

Документи приймаються до 17 год «10» лютого 2020 року за адресою:

07400 Київська обл.,  м. Бровари, вул. Гагаріна,15, к.201

Дата, час і місце проведення конкурсу

Визначається відповідно до  п. 5.2. Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад органу місцевого самоврядування Броварської міської ради Київської області, затвердженого розпорядженням №45-ОС від 27.02.2015 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Перевезенцева Марина Миколаївна

04594-5-32-48

hr-brovary@ukr.net

Загальні вимоги

 

Освіта

Вища  освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра

 

Досвід роботи

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Володіння державною мовою:

 

Вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

 

Освіта

Напрямок підготовки архітектурного, будівельного спрямування або право

Знання законодавства

Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практика застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його компетенції.

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

Якісне виконання поставлених завдань

Уміння аналітично мислити, працювати з нормативно-правовими актами, готувати аналітичні матеріали і довідки.

Навички використання комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення відповідно до посадових обов’язків.

Уміння планувати роботу, встановлювати пріоритети задля ефективного використання робочого часу. Вміння працювати з інформацією.

 

Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді.

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватися.

Особистісні компетенції

Відповідальність, аналітичне мислення, точність та чіткість у роботі з документами, комунікабельність, організованість, ініціативність, політична неупередженість, об’єктивність, дотримання професійної етики та культури спілкування.  Наполегливість. Стресостійкість. Тактовність. Культура спілкування.

 

 

Міський голова                                                                                                                                 І.В. Сапожко