Карта сайту
версія для друку

Проект рішення міської ради "Про внесення змін до Регламенту Броварської міської ради Київської області VІІ скликання затвердженого рішенням Броварської міської ради від 17.12.2015 року № 05-02-07"

36 Проект 

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до Регламенту Броварської міської ради

Київської області VІІ скликання затвердженого рішенням

Броварської міської ради від 17.12.2015 року № 05-02-07

 

Відповідно до ч.1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, правопорядку, депутатської етики та інформаційної політики, Броварська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до Регламенту Броварської міської ради Київської області VIІ скликання:

1.1. в частині 2 статті 12 слова «в електронному вигляді» викласти в новій редакції «в електронному вигляді у форматі об’єднаного PDF-файла до кожного проекту рішення».

1.2. статтю 20 доповнити реченням: «Проект рішення з усіма матеріалами подається до апарату ради для оприлюднення на офіційному веб-сайті Броварської міської ради в оригінальних електронних форматах та у об’єднаному PDF-файлі, передбаченому статтею 12 цього Регламенту».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Бабича П.І.

 

 

Міський голова                                                                                                                               І.В. Сапожко

 

 

м. Бровари

№ _________ 

від ________

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення

«Про внесення змін до Регламенту Броварської міської ради Київської області VІІ скликання затвердженого рішенням Броварської міської ради від 17.12.2015 року № 05-02-07»

 

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до статті 20 Регламенту Броварської міської ради Київської області VІІ скликання.

Враховуючи великий обсяг інформації, яка надходить окремими файлами до кожного проекту рішення Броварської міської ради; з метою оптимізації часу депутатів міської ради, який витрачається на вивчення документів у їх взаємозв’язку; піклуючись про довкілля, пропонується надати депутатам міської ради можливість відкривати розрізнені документи, які йдуть до проекту рішення, одразу в єдиному електронному документі у форматі об’єднаного PDF-файла. Зокрема такий об’єднаний PDF-файл має містити документи в наступному порядку:

- проект рішення;

- пояснювальна записка;

- програми, додатки, таблиці, тощо.

 

Переваги PDF(Portable Document Format) -документів полягають в тому, що вони можуть переглядатися користувачами на будь-якій операційній системі, при цьому немає потреби турбуватися про питання форматів, мов, шрифтів, кодування і так далі. Документи PDF виглядають абсолютно однаково для всіх користувачів.

Формат документів PDF ідеальний для передавання документів в їхньому оригінальному вигляді. Слово “portable” (портативний) у назві формату передає його суть. PDF-сторінку  можна багаторазово збільшувати без втрати якості, і в той же час перевагою файлу є компактність розміру.

Одночасно формат забезпечує можливість пошуку документів за ключовими словосполученнями, може містити активні гіперпосилання на веб-ресурс.

Вагома перевага ж об’єднаного PDF-файла перед роздрібненими файлами будь-якого формату полягає у відмові від необхідності відкривати кожен з них у окремому вікні, в зручній організації робочого поля. Загалом такий формат надсилання документів позитивно вплине на якість підготовки до сесій ради.

Таким чином статті 12, 20  Регламенту Броварської міської ради Київської області VІІ скликання набудуть наступного вигляду:

«Стаття 12.

Розпорядження про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення через засоби масової інформації та шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті ради, не пізніше як за 20 робочих днів до сесії, а у виняткових випадках-не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії міської ради.

Проекти рішень ради та інші документи  направляються депутатам в електронному вигляді у форматі об’єднаного PDF-файла до кожного проекту рішенняна зазначену депутатами електронну пошту не пізніше як за 10 днів до відкриття пленарного засідання сесії. Текст проектів рішень, наданих депутатам, повинен відповідати тексту проектів рішень, опублікованих на офіційному веб-сайті ради.
Виняткові випадки – це обставини непередбачуваного характеру, появу та наслідки яких неможливо спрогнозувати. Наприклад, ліквідація наслідків, викликаних винятковими погодними умовами та непередбачуваними ситуаціями. Прийняття рішень, пов’язаних з виділенням коштів для забезпечення життєдіяльності міста, функціонування органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування».

 

«Стаття 20.
Разом з проектом рішення ради подається пояснювальна записка та супровідний лист, що містять необхідне обґрунтування або посилання на документ, на підставі якого підготовлений проект.

Проект рішення ради обов’язково повинен мати посилання на нормативно-правові акти, на підставі яких приймається це рішення.
Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати 5 сторінок.

Подання проекту рішення без пояснювальної записки не допускається.
Проект рішення з усіма матеріалами подається до апарату ради для оприлюднення на офіційному веб-сайті Броварської міської ради в оригінальних електронних форматах та у об’єднаному PDF-файлі, передбаченому статтею 12 цього Регламенту».

 

 

Депутат Броварської міської ради

Київської області VІІ скликання                                                                                                 Нікітчина І.В.