Карта сайту
версія для друку

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Броварської міської ради "Про затвердження Правил приймання поверхневих і промислових стічних вод підприємств у колектор промзливової каналізації Казенного заводу порошкової металургії" від 13.03.2012р. № 127

1. Назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Броварської міської ради "Про затвердження Правил приймання поверхневих і промислових стічних вод підприємств у колектор  промзливової каналізації Казенного заводу порошкової металургії" від 13.03.2012р. № 127

 

2. Виконавець заходів з відстеження: Державне підприємство «Завод порошкової металургії»

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

 • запобігання порушень у роботі каналізаційних мереж та споруд;
 • забезпечення охорони поверхневих вод від забруднень зворотними водами;
 • упорядкування укладання договорних відносин з Абонентами на послуги водовідведення;
 • розрахунки за скид промзливових стічних вод у колектор  промзливової каналізації та стягнення плати за перевищення допустимих концентрацій( надалі ДК) в них.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 28 січня 2020 року до 06 лютого 2020 року.

 

5. Тип відстеження: періодичне.

 

6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний

 

7.  Дані та припущення на основі яких відстежується результативність:                        

Даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта є бухгалтерська звітність, дані актів відбору проб стічних вод, даних про концентрацію забруднюючих речовин, що поступають  в промзливовий головний колектор зі стічними водами, розрахунків плати за скид наднормативних забруднень зі стічними водами  з урахуванням коефіцієнту кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для  екологічного стану р.Красилівка.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта :

 • кількість Абонентів, які користуються послугами промзливової каналізації;
 • кількість Абонентів, стічні води яких відповідають ДК;
 • кількість Абонентів, стічні води яких не відповідають ДК;
 • сума оплачених рахунків за скид наднормативних забруднень зі стічними водами згідно виставлених рахунків з урахуванням коефіцієнту кратності ,який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для екологічного стану р. Красилівка.

 

№з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік

 

2018 рік

 

2019 рік

 

1

Кількість Абонентів, які користуються послугами каналізації.

одиниць

46

46

46

2

Кількість відібраних проб по Абонентах всього.

одиниць

4

4

-

3

Кількість відібраних проб по Абонентах, які відповідають гранично - допустимим концентраціям (ГДК)

одиниць

3

4

-

4

Кількість відібраних проб по Абонентах, які не  відповідають ГДК

одиниць

1

-

-

5

Сума оплачених рахунків

Грн.

22777,75

-

-

 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей :

           За результатами періодичного відстеження ефективності можна зробити висновок, що даний регуляторний акт зобов’язує Абонентів:              

 • упорядкувати договорні відносини з ДП «ЗПМ» на послуги водовідведення;
 • дотримуватись установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках у систему промзливової каналізації м.Бровари;
 • при порушені "Правил приймання " вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це ДП «ЗПМ», державні органи;
 • компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам промзливової каналізації, водному об’єкту.

Проведення періодичного відстеження  свідчить про доцільність прийняття даного регуляторного акта.

 

 

Виконуючий обов’язки

міського голови -  

заступник  міського

голови                                                                                                                                                    О.В. Резнік