Карта сайту
версія для друку

Рішення виконавчого комітету від 18.02.2020 року № 132 "Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції / операції Об’єднаних сил, їх сім’ям, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям - добровольцям АТО"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ

 

від 18.02.2020 року № 132 

м. Бровари

 

Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям,  які брали (беруть) участь в антитерористичній операції / операції Об’єднаних сил, їх сім’ям, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям - добровольцям АТО

 

Відповідно до пункту 1.8 розділу 1 «Соціальна підтримка військовослужбовців, учасників антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил,  їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та бійців-добровольців АТО» міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовців та військовослужбовців, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції / операції Об’єднаних сил,  їх сім’ям, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольцям АТО на 2020 рік, затвердженої  рішенням Броварської міської ради від 19 грудня 2019 року № 1769-67-07 (з урахуванням змін від 13.02.2020р.), керуючись статтями 40, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про порядок надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцямякі брали (беруть) участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил, їх сім’ям, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольцям АТО  (додається) .

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 16.04.2019 року № 466 «Про внесення змін до Положення про порядок надання матеріальної допомоги  демобілізованим військовослужбовцям та  військовослужбовцям,  які брали (беруть) участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил та постраждалим учасникам Революції Гідності».

3. Контроль за  виконанням  цього  рішення   покласти   на   заступника      міського  голови  Виноградову Л.М.

 

 

Міський   голова                                                                                                                                 І. САПОЖКО

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення  виконавчого комітету Броварської міської ради

Київської області

від  18.02.2020р.  № 132

                                                                                           

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання матеріальної допомоги демобілізованим

військовослужбовцям та військовослужбовцям,  які брали (беруть)

участь в антитерористичній операції / операції Об'єднаних сил,

постраждалим учасникам Революції Гідності та

бійцям-добровольцям АТО

 

I. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям,  які брали (беруть) участь в антитерористичній операції / операції Об'єднаних сил,  постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольцям АТО, передбаченої у міській  Програмі    з надання   соціальної   та      правової    допомоги    демобілізованим військовослужбовцям  та військовослужбовцям,  які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, їх сім’ям, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольцям АТО на 2020 рік, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 19.12.2019 року № 1769-67-07.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, що наведені у чинних законодавчих актах України.

 

II. Порядок надання матеріальної допомоги

 2.1. Матеріальна допомога надається управлінням соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області (далі – управління), демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції / операції Об'єднаних сил, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольцям АТО, які зареєстровані та фактично проживають і перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків як отримувачі пільг на житлово-комунальні послуги  по місту Бровари,  у межах коштів, виділених управлінню з місцевого бюджету на виконання міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції / операції Об'єднаних сил, їх сім’ям, постраждалим учасникам Революції Гідності  та бійцям-добровольцям АТО на 2020 рік.

2.2. Матеріальна допомога надається демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям,  які брали (беруть) участь в антитерористичній операції / операції Об'єднаних сил, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольцям АТО на підставі їх письмової заяви,  яка подається до управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області.

2.3. До заяви, передбаченої пунктом 2.2 розділу ІІ цього Положення, також додаються:

- копія  паспорту;

- копія ідентифікаційного коду;

- копія посвідчення, що підтверджує статус особи;

- копія військового квитка;

- довідка про безпосередню участь в АТО;

- виписка з банку (реквізити банківської установи та банківський рахунок) для виплати.

При собі  необхідно мати оригінали документів,  зазначених у перших чотирьох позиціях.

У разі, якщо демобілізований військовослужбовець або військовослужбовець,  який (яка) брав (бере) участь в антитерористичній операції / операції Об'єднаних сил,  постраждалий учасник Революції Гідності,  бієць-доброволець АТО,  не зареєстрований у м. Бровари, але фактично проживає, цей факт підтверджується актом обстеження житлово-побутових умов проживання, складеним управлінням соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області.

2.4. На підставі поданої заяви та документів, передбачених пунктом 2.3 розділу II даного Положення, розглядається питання щодо виплати матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям,  які брали (беруть) участь в антитерористичній операції / операції Об'єднаних сил, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольцям АТО  на 2020 рік.

2.5. Матеріальна допомога надається: демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції / операції Об'єднаних сил у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб; військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції / операції Об'єднаних сил, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольцям АТО   у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

2.6. Матеріальна допомога надається одноразово.

2.7. У разі, якщо мобілізований військовослужбовець отримав матеріальну допомогу у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то після демобілізації він (вона) має право звернутись із письмовою заявою про доплату йому (їй) матеріальної допомоги у розмірі  одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

2.8. Відповідальний спеціаліст управління соціального захисту населення здійснює облік осіб, які звернулися за адресною матеріальною допомогою.

2.9. Матеріальна допомога не надається у разі, коли особою  приховано або подано недостовірні відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу. 

2.10. Рішення про відмову в наданні матеріальної допомоги може бути оскаржене в судовому порядку.

 

III. Порядок виплати матеріальної допомоги

3.1. На підставі поданої заяви та документів, передбачених п. 2.3. розділу II  даного Положення,  управління  перераховує кошти на персональний рахунок заявника в банку.

3.2. Контроль за цільовим використання коштів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

Міський голова                                                                                                                                 І. САПОЖКО