Карта сайту
версія для друку

Рішення виконавчого комітету від 10.03.2020 року № 221 "Про затвердження Положення про забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій, які приймали участь в АТО/ООС, постраждалих учасників революції Гідності та бійців-добровольців АТО"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

РІШЕННЯ

 

від 10.03.2020 року № 221

м. Бровари

 

Про затвердження Положення

про забезпечення санаторно-курортним

лікуванням учасників бойових дій,

які приймали участь в АТО/ООС,

постраждалих учасників

Революції Гідності та

бійців-добровольців АТО

 

Відповідно до підпункту 2.9 пункту 2 «Медичне обслуговування військовослужбовців, учасників АТО/ООС, їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та бійців - добровольців АТО» міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали  (беруть) участь в АТО/ООС, їх сім’ям, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям - добровольцям АТО на  2020 рік, затвердженої  рішенням Броварської міської ради Київської області від 19 грудня 2019 року № 1769-67-07 (зі змінами від 13.02.2020р.), керуючись статтями 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області

 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій, які приймали участь в АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та бійців добровольців  згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 16.04.2019 року  № 465 «Про затвердження Положення про забезпечення санаторно- курортним лікуванням учасників бойових дій, які приймали участь в АТО/ ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та бійців добровольців.  

3.   Контроль за  виконанням  цього  рішення   покласти   на   заступника  міського  голови  Л. Виноградову

 

 

Міський   голова                                                                                                                                 І. САПОЖКО

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення  виконавчого комітету Броварської міської ради

Київської області

від 10.03.2020 року № 221

                                                                                                                                                                            

Положення

про забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій, які приймали участь в АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та бійців-добровольців АТО

 

1.  Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови та порядок забезпечення санаторно – курортним лікуванням учасників бойових дій, які приймали участь в АТО/ ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та бійців-добровольців АТО.

1.2. Санаторно-курортною путівкою забезпечуються учасники бойових дій, які приймали участь в АТО/ООС, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та бійці-добровольці АТО, (далі – особи) за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста.

1.3.  Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій, які приймали участь в АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та бійців-добровольців АТО проводиться шляхом компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою на підставі актів приймання - передачі послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки. Якщо вартість путівки нижча за граничну – не більше від фактичної вартості путівки.

1.4. Гранична вартість путівки для забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та бійців –добровольців становить – 11 988,00 грн. (з ПДВ), а для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 440,00 грн. (без ПДВ).

1.5. Положення розроблено відповідно до пункту 2 міської Програми з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям та військовослужбовцям, які брали (беруть) участь в АТО/ООС, їх сім’ям, постраждалим учасникам Революції Гідності та бійцям-добровольців АТО на 2020 рік, затвердженої  рішенням Броварської міської ради Київської області від 19 грудня 2019 року № 1769-67-07 (зі змінами від 13.02.2020р.).

            

2.  Порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням

2.1. Відповідно до цього Порядку безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості забезпечуються:

1) учасники бойових дій - щороку строком на 18 днів;

2) особи з інвалідністю внаслідок війни - позачергово щороку строком на 18 днів;

3) постраждалі учасники Революції Гідності - щороку строком на 18 днів;

4) бійці - добровольці АТО - щороку строком на 18 днів.

2.2. Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в управлінні  соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання,  а для внутрішньо переміщених осіб - за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Зазначені особи мають перебувати на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків, як отримувачі пільг на житлово-комунальні послуги по місту Бровари.   

2.3. Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію відповідного посвідчення, а учасники бойових дій, особи з інвалідністю  внаслідок війни - також копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції, довідку про неотримання путівки - працюючим особам з місця роботи та військовим пенсіонерам за місцем отримання пенсій.

Під час подання копій документів, передбачених абзацом першим цього пункту, особи надають їх оригінали для огляду.

2.4. Документи подаються до управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області (далі - Управління).

2.5. Особа, яка перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в Управлінні, але в поточному році одержала безоплатну путівку за місцем роботи тощо, знімається з обліку.

2.6. Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

2.7. Особа самостійно обирає санаторно-курортний заклад.

З метою забезпечення осіб путівками санаторно-курортний заклад подає управлінню соціального захисту населення:

- підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

-  гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;

-   інформацію про умови проживання та харчування;

- перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

-   інформацію про вартість путівки.

Управління ознайомлює з поданою інформацією осіб, які у десятиденний строк повідомляють управлінню соціального захисту населення про згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного особою, відмови у її прийнятті на санаторно-курортне лікування Управління інформує про це особу та пропонує їй обрати інший заклад.

2.8. Управління, санаторно-курортний заклад та особи укладають договір у трьох примірниках (один - для Управління, другий - для санаторно-курортного закладу, третій - для особи).

Усі примірники договору, підписані начальником Управління та особою і скріплені печаткою, передаються особі для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.

2.9. Санаторно-курортний заклад надсилає один підписаний та скріплений печаткою екземпляр договору поштовим відправленням Управлінню, другий – передає особі, третій залишає на зберіганні у закладі.     

2.10. Особи після закінчення санаторно-курортного лікування подають Управлінню зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі за профілем захворювання, за яким їм видано довідку для отримання путівки на санаторно-курортне лікування, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та строку перебування, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого закладу.

2.11.  Санаторно-курортний заклад після надання особам послуг санаторно-курортного лікування подає Управлінню акт наданих послуг та документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття особи із санаторно-курортного закладу Управління здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

 

3.  Заключні положення

3.1. Відповідальність за нецільове використання коштів покладається на управління соціального захисту населення Броварської міської ради Київської області.

 

 

Міський голова                                                                                                                              І. САПОЖКО