Карта сайту
версія для друку

Розпорядження міського голови від 17.03.2020 р. № 66-ОД "Про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти виконавчим комітетом Броварської міської ради"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 17.03.2020 р. № 66-ОД

м. Бровари

 

Про попередню оплату товарів,

робіт і послуг, що закуповуються

за бюджетні кошти виконавчим

комітетом Броварської

міської ради

 

З метою забезпечення освоєння коштів з місцевого бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг , що закуповуються за бюджетні кошти»,  керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

РОЗПОРЯДЖУЮ:

1. Встановити, що розпорядники  та  одержувачі  бюджетних  коштів, включені до  мережі  виконавчого  комітету Броварської  міської  ради (далі- розпорядники (одержувачі) бюджетних  коштів )  у  договорах про  закупівлю товарів, робіт і  послуг  за  бюджетні  кошти  можуть  передбачати попередню  оплату  в разі  закупівлі :

- товарів, робіт і послуг  за  поточними  видатками (крім  комунальних)- на  строк  не  більше  одного  місяця  у  розмірі не  більше 50 відсотків їх вартості  включно;

- товарів,робіт і послуг  за  капітальними видатками   та  державними контрактами (договорами ) – на строк  не  більше 3 місяців  у  розмірі  не  більше 30 відсотків  їх  вартості;

- періодичних  видань – на  строк не  більше 12 місяців  протягом  поточного та  наступного бюджетного періоду у  розмірі 100 відсотків їх вартості.

2. Головному  розпоряднику бюджетних  коштів  забезпечувати заходи щодо  виявлення  виконавців робіт , постачальників товарів і  надавачів послуг, якими порушено  умови  договорів, укладених  із розпорядниками (одержувачами  ) бюджетних  коштів, діяльність  яких  координується  через них та  які  отримують  кошти на  виконання бюджетних  програм  , щодо  попередньої оплати  товарів, робіт і послуг, що  закуповуються  за  бюджетні кошти.

3. Розпорядники (одержувачі) бюджетних  коштів , які  включені  до  мережі виконавчого комітету Броварської  міської  ради  , зобов’язані  вживати  відповідні  заходи  з метою недопущення  простроченої дебіторської  заборгованості. У разі  наявності  такої  заборгованості  інформувати  виконавчий комітет Броварської  міської ради  в  триденний строк з  моменту її виникнення.

4. Покласти  персональну  відповідальність  на  розпорядників   (одержувачів ) бюджетних  коштів  в  особі  керівників за дотриманням  норм  законодавства  при здійсненні попередньої оплати   товарів, робіт і послуг  та  контролю термінів її погашення , своєчасного взяття  зобов’язань  та їх  оплати , застосування  штрафних  санкцій у  разі  невчасного  повернення таких  коштів.

5. Контроль за  виконанням  даного розпорядження покласти  заступника  міського голови О.РЕЗНІКА

 

 

Міський голова                                                                                                                                   І. САПОЖКО