Карта сайту
версія для друку

Проект рішення міської ради "Про списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув"

10 проект

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

  

Про списання кредиторської заборгованості,

строк позовної давності якої минув

 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської міської ради Київської області від 26.02.2020 року № 12, щодо надання дозволу на списання з балансу відділу капітального будівництва Броварської міської ради Київської області кредиторської заборгованості, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року № 372 «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно – правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», керуючись ст.25, ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно листа Київської облдержадміністрації від 06.02.2020року №11-21/685/08/14.01-2020, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально – економічного розвитку,  Броварська міська рада Київської області

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Дозволити списати з балансу відділу капітального будівництва Броварської міської ради Київської області, кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минув, за видатками 7801800 «Будівництво, реконструкція, ремонт об’єктів соціальної та іншої інфраструктури у Київській області (КФКВ 0490 на реконструкцію плавального басейну «Купава» по  вул. Шевченка, 10 в м. Бровари Київської області) КЕКВ3142 на загальну суму 36 842,36 грн. (тридцять шість тисяч вісімсот сорок дві гривні 36 коп), у тому числі:

1) перед ТОВ «Фірма «ГФ» у сумі 36 144,86 грн.;

2) перед відділом капітального будівництва Броварської міської ради Київської області у сумі 697,50грн.;

3) згідно додатку (що додається).

2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради Київської області зазначену в пункті 1 даного рішення списану заборгованість відобразити у звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) станом на 01.04.2020 року та у пояснювальній записці до фінансової, бюджетній звітності за І квартал 2020 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Резніка О. В.

 

 

Міський голова                                                                                                                                    І. САПОЖКО

 

 

м. Бровари

від ___________ року

№  ___________

 

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А

до проекту рішення Броварської міської ради Київської області

"Про списання кредиторської заборгованості,

строк позовної давності, якої минув"

 

1.    Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

Для списання кредиторської заборгованості, згідно ст. 257 ЦКУ, установлений загальний строк позовної давності, який складає – три роки. Кредиторська заборгованість по відділу капітального будівництва Броварської міської ради Київської області, згідно бюджетної звітності складає 5 років. Державним реєстратором, в зв’язку з рішенням Броварської міської ради Київської області від 21.06.2018 р. № 983-41-07 «Про оптимізацію структури виконавчих органів Броварської міської ради Київської області», був визначений строк для заявлення кредиторами своїх вимог від 17.10.2018 р. На даний час вимог пред’явлено не було.

Списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності, якої минув, за видатками КПКВК 7801800 «Будівництво, реконструкція, ремонт об’єктів соціальної та іншої інфраструктури у Київській області (КФКВ 0490 на реконструкцію плавального басейну «Купава» по  вул. Шевченка, 10 в м. Бровари Київської області) КЕКВ3142 на загальну суму 36 842,36 грн., у тому числі:

перед ТОВ «Фірма «ГФ» у сумі 36 144,86 грн.;

перед відділом капітального будівництва Броварської міської ради Київської області у сумі 697,50грн.

Протягом звітних періодів (за попередні роки) в органі Державної казначейської служби не зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання, в зв’язку з відсутністю кошторисних призначень.

 

2. Мета і шляхи її досягнення.

Основною метою прийняття зазначеного проекту рішення, є списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності, якої минув, що утворилась в зв’язку з відсутністю кошторисних призначень, що дозволить відобразити у звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) станом на 01.04.2020 року та у пояснювальній записці до фінансової, бюджетній звітності за І квартал 2020 року.

 

3. Правові аспекти.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року № 372 «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно – правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» та згідно з актом інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності, якої минув.

 

4. Фінансово – економічне обґрунтування.

Реалізація даного рішення не потребує додаткових фінансових вкладень.

 

5. Позиція заінтересованих органів.

Дане рішення відноситься до повноважень і діяльності Броварської міської ради Київської області. Позиція зацікавлених органів співпадає і не потребує погодження.

 

6. Регіональний аспект.

Даний проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

7. Громадське обговорення.

Не потребує громадського обговорення.

 

8. Прогноз результатів.

Даний проект рішення дозволить ліквідувати кредиторську заборгованість та списану заборгованість відобразити у звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) станом на 01.04.2020 року та у пояснювальній записці до фінансової, бюджетній звітності за І квартал 2020 року.

 

 

Голова комісії з припинення

(начальник відділу)                                                                                                                    Л. ПАВЛИК