Карта сайту
версія для друку

Проект рішення міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 2020 рік"

23 проект 

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку міста Бровари

 на 2020 рік

 

З метою визначення пріоритетів та завдань соціально-економічного та культурного розвитку м. Бровари, а також реалізації державної політики, що спрямовані на забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення та підвищення конкурентоспроможності економіки міста, керуючись пп.22 п.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Броварська міська рада Київської області

 

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 2020 рік (далі - Програма, додається).

2. Виконавчим органам Броварської міської ради Київської області, підприємствам, установам та організаціям міста забезпечити виконання Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Резніка О.

 

 

Міський голова                                                                                                                                 І. САПОЖКО

  

 

м. Бровари

від___________

№____________

 

 

Пояснювальна записка до Програми  соціально-економічного та культурного  розвитку міста Бровари на 2020 рік

 

Програма соціально-економічного та культурного  розвитку міста Бровари на 2020 рік є документом, у якому на основі аналізу розвитку міста у попередній період, визначаються пріоритети та завдання соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 2020 рік та заходи щодо реалізації державної політики, що спрямовані на забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення та підвищення конкурентоспроможності економіки міста.

Показники соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2020 рік базуються на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася за останні роки, який здійснено на підставі статистичних даних  головного управління статистики у Київській області та оперативних даних підприємств міста, та  прогнозних розрахунках головних управлінь, відділів, а також підприємств і організацій за результатами їх діяльності у 2019 році.

До Програми окремим додатком включені Пропозиції щодо обсягів фінансування міських програм, які передбачається реалізувати у 2020 році. Фінансування заходів міських програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету.

Організацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет та  структурні підрозділи, які надали пропозиції до її розділів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Броварською міською радою за поданням виконавчого комітету Броварської міської ради.

 

 

Начальник управління економіки

та інвестицій                                                                                                                                М.В. Загуменний