Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА   КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від______________________№_______
м. Бровари
 
Про  видачу   ордерів   на   заселення
житлової площі
 
Розглянувши подання відділу з житлових питань від 07.11.2012  щодо видачі ордерів на заселення житлової площі, керуючись статтями 15, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 58, 118, 119, 121, 123, 125 Житлового кодексу України, Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР та Переліком категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1988 року № 37 (з наступними змінами), пунктом «а», підпунктом 8 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
 
В И Р І Ш И В: