Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА   РАДА   КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від___№____
м. Бровари
 
 
Про схвалення Програми підготовки
та виховання захисників Батьківщини
військово-фахової орієнтації молоді,
організації та проведення приписки,
призову на строкову військову службу
в місті  Бровари на 2013 рік
 
На виконання ст.17 Конституції України, Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу’’, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», виконавчий комітет Броварської міської ради
                           
                                           ВИРІШИВ:
 
1. Схвалити  Програму підготовки та виховання захисників Батьківщини військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу в місті Бровари на 2013 рік (далі Програма), що додається.
2. Броварському об’єднаному міському військовому комісаріату винести цю Програму для  затвердження на сесії Броварської міської ради.      
3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати фінансування цієї Програми у 2013 році в межах затверджених асигнувань у  бюджеті міста.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Виноградову Л.М.
 
 
 
Міський  голова                                                                         І.В. Сапожко
 
                                               
 
                                               Схвалено
                                               Рішення виконкому
                                               Броварської міської ради
                                               від ”____” ________2012 року №____
 
 
 
 
 
ПРОГРАМА
підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу в місті Бровари на 2013 рік.
 
І.   Загальні положення
 
Програма підготовки та виховання захисників Батьківщини в міста Бровари створюється з метою забезпечення державної політики з патріотичного виховання населення в місті, підготовки свідомих захисників української держави, виховання їх морально-ділових якостей, необхідних для служби в Збройних Силах України або інших військових формуваннях, створених згідно з законодавством України та відповідно до Указу Президента України „Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді”, Декларацію „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні”, Законів України „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, інших законодавчих і нормативних актів щодо створення сприятливих умов для життєвого самовизначення та самореалізації населення міста, особливо молоді, підтримки їхньої діяльності та патріотичного виховання.
 
 
ІІ.   Мета Програми
 
Програму розроблено з метою :
 
2.1. Поліпшення патріотичного виховання населення міста.
2.2. Формування всебічно розвиненої, високоосвідченої, соціально активної особистості, здатної до самодосконалення та самореалізації, виховання у неї почуття відповідальності.
2.3. Удосконалення системи підготовки, поглиблення військово-фахової орієнтації та проведення приписки і призову на військову службу юнаків та дівчат міста Бровари.
 
 
ІІІ.   Головні завдання Програми
 
         3.1. Забезпечення в місті виконання державної політики з військово-патріотичного виховання шкільної молоді та юнацтва.
         3.2. Проведення високоякісної комплексної допризовної підготовки юнаків і дівчат до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених згідно законодавства України.
         3.3. Організація планомірного проведення приписки та призову молоді міста на військову службу до лав Збройних Сил України, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, та Державної спеціальної служби транспорту.
 
 
 
ІV.   Організаційні заходи на виконання Програми
 
4.1. Забезпечити функціонування української мови як державної, в усіх сферах суспільного життя міста.
Управління освіти, відділи у справах сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту,
                                                              служба у справах дітей
                                                             
Постійно
 
 
         4.2. Здійснювати заходи, спрямовані на формування у дітей, учнівської молоді, інших верств населення міста поваги до Конституції України та символів держави.
Управління освіти, відділи у справах сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту,
                                                              служба у справах дітей
                                                             
                                                              Постійно
 
 
         4.3. Вирішити питання щодо започаткування молодіжних рубрик в місцевих органах засобів масової інформації (редакція міськрайонної газети «Нове життя»,  редакція газети  «Броварська панорама», КП телестудія «Наше місто»), для активізації молоді до суспільно-політичного життя, формування у них активної громадянської позиції координації спільних дій державних установ, громадських організацій та об’єднань, причетних до виховання та становлення підростаючого покоління, інформаційного сприяння  в проведенні пропоганди проходження військової служби юнаками в Збройних Силах України в військових частинах Броварського гарнізону.
                                                             
                                                              Управління освіти, відділи у справах сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту,
                                                              служба у справах дітей,
                                                              об’єднаний міський військовий комісаріат,
                                                              військові частини Броварського гарнізону
                               
  Постійно
 
 
 
 
4.4. Розширити мережу  військово-спортивних таборів для учнівської молоді на території військових частин Броварського гарнізону.
 
Управління освіти, відділи у справах сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту,
                                                              служба у справах дітей,
                                                              об’єднаний міський військовий комісаріат,
                                                              військові частини Броварського гарнізону
                                                                                             
           2013 р.
 
         4.5. Проводити профорієнтаційну та військово фахову роботу в загально-освітніх навчальних закладах.
 
Управління освіти, відділ у справах сім’ї та                 молоді
 
           Постійно
 
         4.6. Запровадити систему контролю за якістю фізичної підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в усіх навчальних закладах міста.
 
Управління освіти, відділ фізичної культури та спорту, 
об’єднаний міський військовий комісаріат
 
                                                             2013 р.
 
         4.7. Проводити змагання між освітніми навчальними закладами щодо  проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця».
 
Управління освіти, відділ фізичної культури та    спорту, 
об’єднаний міський військовий комісаріат                                                             
 
                                                              Квітень-травень 2013 р.
 
         4.8. Вивчати і пропагувати кращий досвід військово-патріотичного та фізичного виховання допризовної молоді, організації та проведення в загальноосвітніх закладах пошукової та краєзнавчої роботи.
                                                              Управління освіти, відділ фізичної
культури та    спорту, 
об’єднаний міський військовий комісаріат                                                             
  Постійно
 
4.9. Активізувати роботу з допризовною молоддю шляхом:
 
4.9.1. Організувати серед учнів 3-5 класів огляд-конкурс пісні та строю;
                                                    
 Лютий 2013 р.      
 
4.9.2. Проведення спартакіад з військово-прикладних видів спорту, військово-патріотичних акцій, табірних зборів та вишколів для  допризовної молоді в наметових містечках при діючих базах відпочинку та військових частинах;
                                          Квітень-червень 2013 р.
 
4.9.3. Організувати взаємодію та залучати учнів до гуртків (секцій) з основ військової справи, військово-прикладних та військово-технічних видів спорту, організувати  «Загальні курси підготовки молоді до служби в Збройних Силах України»;
                                                   Січень-березень 2013 р.
 
4.9.4. Залучення юнаків допризовного віку до упорядкування місць захоронення воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність Української   держави та в визволенні України від німецько-фашистських загарбників, шефства над ветеранами війни і праці;
                                                    Постійно
 
4.9.5.  Розширення програми підготовки допризовної і призовної молоді в
загально-освітніх закладах.
      
                     Управління освіти,відділи у справах сім’ї та          молоді, фізичної культури та спорту,
                                                              служба у справах дітей,
                                                              об’єднаний міський військовий комісаріат,
                                                              військові частини Броварського гарнізону
 
На протязі навчального року.
 
4.10. Забезпечити навчально-методичну підготовку викладачів допризовної підготовки, створювати та удосконалювати навчально-матеріальну базу в загально-освітніх закладах міста, провести огляд-конкурс на кращу навчально-матеріальну базу.
 
                                                              Управління освіти,
                                                              об’єднаний міський військовий комісаріат
                                                            
                                                             2013 р.
       
4.11. Розвивати шефські зв’язки з розташованими на території міста військовими частинами.
 
Управління освіти,
об’єднаний міський військовий комісаріат, військові частини гарнізону     
 
                                                              Постійно
 
 
4.12. Розповсюджувати інформацію про бойові будні особового складу використовуючи фото- та відео матеріали та організовуючи екскурсійно-пізнавальні відвідування допризовною молоддю розташувань військових частин Броварського гарнізону.
        Сприяти комплектуванню підшефних військових частин юнаками із міста Бровари.
 
Об’єднаний міський військовий комісаріат,                         військові частини гарнізону
                                                             
 Постійно
 
 
4.13. Забезпечити, відповідно до чинного законодавства, проведення в місті Бровари приписки до призовної дільниці громадян міста, яким виповнилось 17 років, організувати підбір кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади.
 
                                                              Об’єднаний міський військовий комісаріат,
                                                              управління освіти
 
                        Січень-травень 2013 р.
 
 
         4.14. Утворити високо-фахову призовну комісію із залученням кращих лікарів та середнього медичного персоналу для роботи у складі цієї комісії, забезпечити їх необхідним медичним майном, медикаментами, господарчим інвентарем та канцелярськими товарами.
 
                                                              Об’єднаний міський військовий комісаріат,
                                                              Броварська центральна районна лікарня
 
                                                              2013 р.
 
 
         4.15. Організовувати та проводити святкові заходи «Дня призовника»  і відправку на строкову військову службу до лав Збройних Сил України,   Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної спеціальної служби транспорту юнаків, які до дня відправки у військові частини досягли 18 років і не мають права на відстрочку та громадян старшого призовного віку, що втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу.
 
                                                              Об’єднаний міський військовий комісаріат,
                                                              управління освіти
                                                             
                                                            Квітень-травень, жовтень –листопад 2013 р.
 
 
         4.16. Оновити відповідну навчально-матеріальну базу та світлицю Броварського об’єднаного міського військового комісаріату.
 
                                                              Об’єднаний міський військовий комісаріат
 
                                                              2013 р.
 
 
         4.17. Організувати розшук  призовників, які ухиляються від проходження строкової військової служби та  доставку їх на обласний збірний пункт міста Києва.
                                                                   
                                                              Об’єднаний міський військовий комісаріат,
                                                              Броварський МВ по осбслуговуванню
                                                          (м. Бровари та Броварського району)
                                                              ГУ МВС України Київської області 
 
                                                              2013 р.
 
 
         4.18. Виготовити та розмістити в спеціально відведених місцях приміщень навчальних закладів та об’єднаного міського військового комісаріату наочну агітацію з питань підготовки молоді до служби в військових формуваннях створених згідно з чинним законодавством України.
 
                                                              Об’єднаний міський військовий комісаріат,
                                                              управління освіти
                                                          
                                                              2013 р.
 
 
 
V.   Фінансове забезпечення Програми
 
Фінансування заходів, визначених Програмою здійснюється за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів в межах загального обсягу видатків визначених із джерел позабюджетних надходжень Кошторис витрат для Броварського обєднаного міського військового комісаріату (додається).
 
 
 
 
VІ.   Очікувані результати реалізації Програми
 
         6.1. Створення умов для патріотичного виховання населення міста, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.
 
         6.2. Створення умов для реалізації творчого потенціалу населення міста особливо молоді, спрямування їх на духовне, моральне, фізичне становлення та самовдосконалення.
 
         6.3. Зростання рівня національної гідності громадян міста.
 
         6.4. Збільшення кількості громадян, особливо молоді, які займатимуться різними видами творчої, культурно-освітньої, військово-патріотичної та фізкультурно-масової роботи, що сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, зниженню рівня злочинності та поширення тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії.
 
         6.5. Підвищення рівня патріотичного виховання населення міста, особливо молоді, його готовності до праці та військової служби.
 
         6.6. Якісна організація проведення приписки та успішне виконання нарядів призову молодих грмадян міста на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно законодавства України.
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                     К.В.Кузнєцов
 
 
 
КОШТОРИС
програми підготовки та виховання захисників Батьківщини,
 військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки,
 призову на строкову військову службу в місті Бровари на 2013 рік
 
№ з/п
Програма
Термін
виконання
2013
1
2
3
4
 
Всього із міського бюджету
 
 
 
 
2013 рік
 
1
Пункт 4.8
Витрати на транспорт для  проведення спартакіад з військово-прикладних видів спорту серед спортивних колективів міста з допризовною молоддю
 
Показники виконання:
Квітень-червень
 
 
 
грн.
 
2000
 
кількість охоплених осіб
 
150
2
Пункт 4.13
Виготовлення бланікв для оформлення особових справ та забезпечення роботи призовної, приписної та медичної комісії
 
Показники виконання:
Січень-травень
 
 
грн.
 
12000
 
кількість виготовленної продукції
 
2000
3
Пункт 4.17
Витрати на транспорт  для забезпечення розшуку призовників, доставки їх на обласний збірний пункт міста Києва
 
Показники виконання:
Протягом року
 
 
грн.
 
10000
4
Пункт 4.18
Витрати на виготовлення наочної агітації з питань підготовки молоді до служб в Збройних Силах України
 
Показники виконання:
Протягом року
 
 
грн.
 
6000
 
кількість виготовленної рекламної продукції
 
2500
 
ВСЬОГО: грн.
 
30000
 
 
Керуючий справами виконкому                                                     К.В.Кузнєцов