Карта сайту
версія для друку

Проект рішення міської ради "Про визначення переліку об’єктів та видів громадських робіт для відбування правопорушниками адміністративного стягнення та кримінального покарання у виді громадських робіт у 2020 році"

7 проект

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

 

Про визначення переліку об’єктів та видів громадських робіт для відбування правопорушниками адміністративного стягнення та кримінального покарання у виді громадських робіт у 2020 році

 

З метою забезпечення застосування до особи, яка вчинила адміністративне та кримінальне правопорушення, такого виду адміністративного стягнення і кримінального покарання, як громадські роботи, відповідно до статті 56 Кримінального кодексу України, статті 36 Кримінально-виконавчого кодексу України, статей 30¹, 321³ Кодексу України про адміністративні правопорушення, вимог наказів Міністерства юстиції України від 19.03.2013 року № 474/5  «Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт» та №272/5 від 29.01.2019 року «Про затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі», розглянувши лист начальника Броварського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області підполковника внутрішньої служби Руденка С.Д., керуючись статтями 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, правопорядку, депутатської етики та інформаційної політики, Броварська міська рада Київської області

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об’єктів м. Бровари, на яких порушники та засуджені можуть відбувати адміністративне стягнення та кримінальне покарання у виді громадських робіт (додаток 1).

 

2. Затвердити перелік видів громадських робіт, що полягають у виконанні порушниками та засудженими, у вільний від роботи чи навчання час, безоплатних суспільно корисних робіт (додаток 2).

 

3. Затвердити перелік підприємств м. Бровари, на яких порушники та засуджені можуть відбувати стягнення та покарання у виді громадських робіт (додаток 3).

 

4. Керівникам підприємств зазначених у додатку 3 до цього рішення забезпечити:

4.1. Погодження з Броварським міськрайонним відділом філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області, переліку об’єктів, на яких порушники та засуджені до громадських робітвідбувають громадські роботи, та види робіт, що можуть ними виконуватись;

4.2. Контроль за виконанням адміністративного стягнення та кримінального покарання у виді громадських робіт, визначених за ними;

4.3. Своєчасне повідомлення Броварського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області про ухилення порушників та засуджених від виконання громадських робіт;

4.4. Ведення обліку та інформування Броварського міськрайонного відділ у філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області про кількість відпрацьованих порушниками та засудженими годин і їхнє ставлення до праці;

4.5. Призначення відповідальних осіб, які повинні здійснювати контроль за виконанням порушниками та засудженимивизначених для них робіт.

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Міський голова                                                                                                         Ігор САПОЖКО

 

 

 

м. Бровари

від ______________

№  ______________

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення Броварської міської ради Київської області 

«Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських робіт для відбування правопорушниками адміністративного стягнення та кримінального покарання у виді громадських робіт у 2020 році»

 

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до ст. 20 Регламенту Броварської міської ради Київської області. Проект рішення підготовлений з метою забезпечення здійснення ефективного здійснення повноважень Броварською міською радою Київської області.

Згідно статті 56 Кримінального кодексу України, статті 36 Кримінально-виконавчого кодексу України та статей 30-1, 321-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення громадські роботи полягають у виконанні засудженими або порушником у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Покарання у виді громадських робіт або адміністративні стягнення у виді громадських робіт відбуваються за місцем проживання  засудженого або порушника і здійснюють на основі участі засуджених та порушників у суспільно корисній праці і контролю за їхньою поведінкою.

Виконання постанови суду про накладення адміністративного стягнення та кримінального покарання у виді громадських робіт здійснює уповноважений орган пробації.

Виконання стягнення у виді громадських робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно-корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування.

Відповідно до ст.325-3 КУпАП на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладається:

- погодження з органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, переліку об’єктів, на яких порушники та засуджені можуть відбувати стягнення та покарання у виді громадських робіт;

- контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

- своєчасне повідомлення органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим - цієї статті, про ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт;

- ведення обліку та інформування органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про кількість відпрацьованих порушником годин;

У зв’язку з надходженням листа від Броварського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській областіпро сприяння у вирішенні питання щодо визначення переліку об’єктів та видівробіт на території міста Бровари, на яких порушники зможуть відбувати стягнення, у виді громадських  робіт, враховуючи пропозиції комунальних підприємств, підготований проект рішення, яким передбачається затвердження переліку об’єктів, видів суспільно корисних безоплатних робіт та підприємств м. Бровари для осіб, на яких судом накладене адміністративне стягнення та кримінальне покарання у виді громадських робіт, на 2020 рік.

 

 

Начальник юридичного управління                                                                    Олександр КАШТАНЮК