Карта сайту
версія для друку

Розпорядження міського голови від 06.08.2020 р. №201-ОД "Щодо організації роботи за дотриманням правил пожежної безпеки в адміністративних будівлях Броварської міської ради Київської області"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р ОЗ П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 06.08.2020 р. №201-ОД

м. Бровари

 

Щодо організації роботи за дотриманням 

правил пожежної безпеки в адміністративних

будівлях Броварської міської ради 

Київської області

 
З метою зміцнення пожежної безпеки та недопущення випадків виникнення пожеж в адміністративних будівлях Броварської міської ради Київської області, керуючись Кодексом цивільного захисту України, Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній безпеці в Україні» від 24.12.2019 N948/2019, Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №444, Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Відповідальність за пожежну безпеку у кабінетах і службових приміщеннях адміністративних будівель Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету (далі – адміністративні будівлі) покласти на керівників виконавчих органів Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету (далі – керівники виконавчих органів). Загальний контроль за дотриманням пожежної безпеки в адміністративних будівлях покласти на відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Броварської міської ради Київської області.

 

2. Керівникам виконавчих органів в строк до 17.08.2020 подати до відділу з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами переліки осіб, відповідальних за дотриманням пожежної безпеки і за проведення інструктажу з питань пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях серед працівників виконавчого органу, а  також осіб, які їх заміняють.

 

3. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Броварської міської ради Київської області:

 

3.1. в строк до 01.09.2020 розробити та подати на затвердження  міському голові: 

 

3.1.1. Інструкцію про встановлення протипожежного режиму в кабінетах і службових приміщеннях адміністративних будівель Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету; 

 

3.1.2. Порядок дій при пожежі та іншій надзвичайній ситуації в кабінетах і службових приміщеннях адміністративних будівель Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету;

 

3.2. забезпечити пожежну безпеку шляхом проведення організаційних, технічних та інших контролюючих заходів, спрямованих на попередження пожежі, організації безпеки людей, створення умов для негайного виклику пожежних підрозділів Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Київській області та успішного гасіння пожежі;

 

3.3. узагальнити подану від керівників виконавчих органів інформацію.

 

4. Відповідальність за організаційні заходи пожежної безпеки в кабінетах і службових приміщеннях адміністративних будівель, що використовуються підрозділами виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області покласти на начальника відділу матеріального забезпечення Служби забезпечення діяльності Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету.

 

5. Особам, відповідальним за пожежну безпеку у виконавчих органах Броварської міської ради Київської області:

 

5.1. проводити відповідні інструктажі працюючих та новоприйнятих працівників;

 

5.2. контролювати неухильне дотримання працівниками виконавчих органів міської ради Інструкції про встановлення протипожежного режиму в кабінетах і службових приміщеннях адміністративних будівель Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету, Порядку дій при пожежі та іншій надзвичайній ситуації в кабінетах і службових приміщеннях адміністративних будівель Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету.

 

5.3. призначити відповідальних осіб за дотриманням пожежної безпеки у кабінетах виконавчих органів Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету за зразком згідно додатку 2.

 

5.4. забезпечити ведення Журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки та дій у надзвичайній ситуації за формою згідно з додатком 1 та журналу реєстрації за дотриманням відповідальними особами пожежної безпеки у кабінетах виконавчих органів Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету.

        

6. У разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тощо) особи, відповідальної за пожежну безпеку, відповідальність за пожежну безпеку утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту покладається на тимчасово виконуючого обов’язки відсутнього працівника згідно розподілу взаємозаміни посад.

 

7. Керівникам виконавчих органів Броварської міської ради Київської області та ї виконавчого комітету визначати у посадових інструкціях працівників обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання й експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

 

8. Заборонити палити в кабінетах і службових приміщеннях, вбиральнях і сходових клітинах адміністративних будівель Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету.

 

9. Контроль та виконання даного розпорядження залишаю за собою.

 

Виконуючий обов’язки міського голови –

заступник міського голови                                                                                        Олександр РЕЗНІК

 

 

Додаток 1 

до розпорядження

міського голови

від 06.08.2020 р. №201-ОД

 

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях

№ з/п

Дата

Вид інструктажу (вступний, первинний, повторний, позаплановий) та назва або номер інструкції, за якою отримано інструктаж

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яку інструктують

Посада (професія) особи, яку інструктують (для вступного інструктажу зазначається найменування підрозділу, куди направляється особа)

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

Примітки

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

 

 

Виконуючий обов’язки міського голови –

заступник міського голови                                                                                            Олександр РЕЗНІК

 

 

Додаток 2 

до розпорядження

міського голови

від 06.08.2020 р. №201-ОД

 

ЗРАЗОК

 

ЖУРНАЛ

реєстрації за дотриманням відповідальними особами пожежної безпеки у кабінетах виконавчих органів Броварської міської ради Київської області та її виконавчого комітету

 

Відповідальні за дотриманням належної пожежної безпеки у в кабінетах

№п/п

Назва виконавчого органу та адреса

№ кабінету

ПІБ відповідальної особи

підпис

1.

Фінансове управління (м.Бровари, вул.Гагаріна, 15)

303

Постернак Н.І.


 

 

Виконуючий обов’язки міського голови –

заступник міського голови                                                                                          Олександр РЕЗНІК