Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконкому "Про затвердження обґрунтованих нормативів втрат і необлікованих витрат питної води з системи водопостачання міста, що відшкодовуватимуться через тариф"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я
від__________________№
м.Бровари


Про затвердження обґрунтованих
нормативів втрат і необлікованих
витрат питної води з системи водопостачання міста,
що відшкодовуватимуться через тариф


Розглянувши подання Комунального підприємства Броварської міської ради "Броваритепловодоенергія", відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України „Про питну воду та питне водопостачання”, наказу Держжитлокомунгоспу України від 17.02.2004 року № 33 „Про затвердження Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України”, керуючись статтею 30 України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.Затвердити обґрунтований норматив втрат води з системи подачі і розподілу води в місті на рівні 16,71%  та  не облікованих витрат питної води з системи подачі і розподілу води  на рівні 8,078 %  від кількості води, поданої в міську водопровідну мережу, що відшкодовуватимуться через тарифи на водопостачання.
2.КП „Броваритепловодоенергія” при розробці тарифів на послугу водопостачання керуватися затвердженим нормативом втрат та не облікованих витрат води.
3.Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому від 22 вересня 1998 року № 271 "Про затвердження обґрунтованих нормативів втрат і не обрахованих витрат питної води з системи водопостачання міста, що відшкодовуватимуться через тариф".
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови Голубовського Г.П.

 
 Міський голова                                           І.В.Сапожко