Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконкому "Про розгляд звернень громадян в архівному відділі Броварської міської ради"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я
від__________________№
м.Бровари


Про розгляд звернень громадян в
архівному відділі  Броварської міської ради


Реалізуючи вимоги Закону України “Про звернення громадян”, з метою безумовного виконання Указу Президента України від 07.02.2008року №109/2008“ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування    конституційного   права   на   звернення   до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 року №630 « Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» та керуючись пунктом “б” підпункту 1 статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Броварської міської ради
    
В И Р І Ш И В :

1. Інформацію про стан роботи із зверненнями громадян у архівному відділі Броварської міської ради взяти до відома (додається).
2. Роботу із зверненнями громадян у архівному відділі Броварської міської ради оцінити як таку, що відповідає вимогам, установленим законодавством, згідно з додатком.
3. Архівному відділу Броварської міської ради продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації конституційного права на звернення.
4. Рішення виконкому від 14.02.2012 № 59 “Про роботу із зверненнями громадян у архівному  відділі Броварської міської ради” визнати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Кузнєцова К.В. Міський голова                               І.В.Сапожко