Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконкому "Про надання субсидій на оплату за житлово-комунальні послуги та пільг особам за адресою фактичного місця проживання"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я
від__________________№
м.Бровари


Про надання субсидій на оплату за житлово-комунальні послуги
та пільг особам за адресою фактичного місця проживанняРозглянувши    протокол    комісії   з  питань  надання   субсидій та пільг    від ___________ 2013 року № __, керуючись постановами  Кабінету  Міністрів України  від 07.05.1997р. №1050 “Про  заходи щодо    подальшого   вдосконалення     надання   населенню    субсидій   для    відшкодування   витрат на  оплату  житлово-комунальних  послуг, придбання  скрапленого твердого та  пічного побутового палива” (із наступними  змінами), від 29.01.2003 р. №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (із наступними  змінами)  і Положенням про комісію  з   питань  надання субсидій та пільг,  затвердженим  рішенням  виконкому  від 11.09.2012 № 431,  та  ст.34 п. б.Закону   України   “Про   місцеве    самоврядування    в  Україні ”, виконком  міської   ради

                                                   В И Р І Ш И В :
1. Надати пільги на житлово-комунальні послуги по фактичному місцю проживання громадянам міста.
2. Надати субсидію  на   оплату за  житлово- комунальні послуги громадянам міста.  
3. Відмовити в наданні субсидії та пільг на житлово-комунальні послуги по фактичному місцю проживання громадянам міста.

          
              
Міський голова                                  І.В.Сапожко