Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА   МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й     К О М І Т Е Т
                                                            ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
від   ___ №  __
м. Бровари
 
Про надання адреси
 
Відповідно до ст.14 Закону України   „ Про  основи  містобудування ”,     керуючись  підпунктом 2   пункту „б”  статті  31 Закону  України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет  міської ради
 
 
В И Р І Ш И В:
  1. Надати адресу :
1.1.   Частині житлового будинку по ***, власник громадянка Алєксандровська Галина Вікторівна –  „ *** ”.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрєєва В.О.
 
Міський голова                                                                                       І.В.Сапожко