Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я
від  ____________   №  ______
м. Бровари
 
Про виконання заходів з реалізації
«Програми розвитку малого
підприємництва в м. Бровари
на 2011-2012 роки» за 2012 рік
 
Заслухавши інформацію  про виконання заходів з реалізації «Програми розвитку малого підприємництва в м. Бровари на 2011-2012 роки» за 2012 рік, затвердженої   рішенням    Броварської    міської    ради    від  09.12.2010   № 67-03-06, керуючись пунктом 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Броварської міської ради
 
В И Р І Ш И В :
 
1. Інформацію про виконання заходів з реалізації «Програми розвитку малого підприємництва в м. Бровари на 2011-2012 роки» за 2012 рік взяти до відома,  що   додається.
2. Зняти з контролю  рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від  09.11.2010 р. № 604 « Про  схвалення  проекту «Програми розвитку малого підприємництва в м. Бровари на 2011-2012 роки»  в зв»язку   з його виконанням.
 
Міський голова                                                                           І.В. Сапожко
 

 

Інформація про виконання заходів з реалізації «Програми розвитку малого підприємництва в м. Бровари на 2011 -2012 роки»  за 2012 рік

Мале підприємництво як самостійний  і незамінний елемент ринкової економіки є одним  з ефективних важелів рішення таких економічних і соціальних проблем,  як: сприяння структурній перебудові економіки, зміцнення економічної бази міста, швидке насичення ринку товарами і послугами, послаблення монополізму і розвиток конкуренції, забезпечення зайнятості значної частини населення, чим знімає напругу у суспільстві, викликану безробіттям.

За даними  відділу державної реєстрації  юридичних осіб та фізичних осіб  підприємців ( державного реєстратора )  станом на 01.01.2013  на обліку перебуває 11 033 суб»єктів господарювання, в тому числі  :

фізичних осіб – підприємців – 7 886

юридичних   осіб – 3 147,  в даний показник включена  загальна кількість   підприємств, включаючи  комунальні   підприємства,  державні організації ( установи, заклади) та громадські організації.  З  них,  суб»єктів господарювання,  які  відносяться до середнього та малого бізнесу -   2 824, що становить  89,7 %   від   загальної кількості.

Відповідно  до  статистичних  даних, в місті Бровари  станом на 01.01.2012  було 124  малих  підприємств  у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, що на 13,8 %  більше в порівнянні з 2010 роком. По цьому показнику місто Бровари займає  2 місце в Київській області в 2011 та 2010 роках.  Обсяги  реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг), малих підприємств  в  2011 році становили – 2 616,2 млн. грн., за оперативними даними в 2012 році  - 2 625,2  млн. грн.     Частка малих   підприємств   у   загальному   обсязі    реалізованої      продукції ( товарів, робіт, послуг ) становить – 23,1 %  за 2011 рік,  за оперативними даними в 2012 році  -  23,3 % .

Надходження до місцевого бюджету  від сплати єдиного податку в 2012 році становили  19 926,6 тис. грн., з них :  15 108.8 тис. грн. – від  фізичних осіб – підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування, решта  4 817,8 тис. грн. – від юридичних осіб ( підприємств ). Надходження від сплати єдиного податку в 2012 році  збільшились  на  12 231,2 тис. грн., це  в  2,6 рази  більше ніж в 2011 році.  Таке збільшення  надходжень  пояснюється  прийнятими змінами до  Податкового Кодексу (  змінені ставки єдиного податку  для  І – ІV   групи )  та зростанням мінімальної заробітної плати.

Аналіз  виконання  заходів  Програми розвитку малого підприємництва в м. Бровари за   2012 рік  свідчить,  що кількість    фізичних осіб  ( приватних підприємців ) збільшується, а  юридичних  осіб  ( підприємств ) - зменшується. 

Так,  за  2012 рік  реєстрація фізичних осіб - підприємців, порівняно  з  минулим   роком,  збільшилась на   54,8  %,   а  реєстрація  юридичних     осіб

( підприємств ) зменшилась на  5,3 %.  Впродовж  2012 року  спостерігалась  тенденція зменшення кількості юридичних осіб – підприємств, про що свідчать зменшені показники реєстрації юридичних осіб, а  також  збільшення звернень  щодо ліквідації підприємств за рішенням засновників.          Зокрема, в  2012 році  припинило діяльність на  21,4 % більше   юридичних  осіб – підприємств, порівняно з  відповідним періодом  минулого року.  При цьому впродовж  звітного  року припинення підприємницької діяльності  за власним бажанням  зменшилось на 32,5 %  в порівняні з  2011 роком.

 

 

Зареєстровано  в  2011 р.

Зареєстровано в 2012 р.

Юридичні особи

263

249

Фізичні особи

416

644

 

Ліквідовано в  2011 р.

Ліквідовано в  2012 р.

Юридичні особи

28

34

Фізичні особи

615

415

 

В місті працює Дозвільний центр, до якого  звертаються суб»єкти підприємницької діяльності за отриманням  певних  дозволів та консультацій. В зв»язку  з набранням чинності ( з січня 2012 року )  змін  до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру  у сфері господарської  діяльності»  впродовж  звітного року спостерігалась  тенденція збільшення  кількості звернень суб»єктів підприємницької діяльності до Дозвільного центру  майже в рази. Так, в 2012 році до Дозвільного центру за отриманням документів дозвільного характеру  та консультацій  звернулось 1 204 суб»єкта підприємницької діяльності, що в 4 рази  більше, ніж  в 2011  році. В продовж 2012 року було видано  556 документів дозвільного характеру, що  в 2  рази  більше ніж в 2011 році. За звітний період  зареєстровано 11 декларацій, надано 706 консультацій.

Останні роки в Україні  проводиться  політика  дерегуляції  підприємницької діяльності, відповідно до якої проведено роботу по скороченню  надмірної кількості дозволів, які ускладнюють ведення бізнесу. На сьогодні через дозвільний центр виконкому Броварської міської ради місцевими та регіональними дозвільними органами видається 18 документів дозвільного характеру,   проти  23  в  2010 році. Термін  видачі  документів дозвільного характеру  становить  10 робочих днів,  якщо  інші  терміни  не передбачені законодавством. 

З 1 січня 2012 року забезпечено видачу документів дозвільного характеру виключно через державного адміністратора за  принципом «єдиного вікна» та надання консультацій  представниками  місцевих та регіональних дозвільних органів.  Проводиться  робота щодо повноцінного  впровадження  систем електронного документообігу та  автоматизованого обміну  даними між  державними адміністраторами і  місцевими дозвільними органами.

У рамках виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва впродовж 2012 року проведена робота в наступних напрямках :

- Виконання І розділу заходів даної Програми (  «Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності» )  сприяє удосконаленню регуляторних процесів та стимулюванню розвитку підприємництва, реалізації єдиної державної регуляторної політики.  В місті забезпечується планування розробки проектів регуляторних актів, висвітлення прийнятих рішень виконкому та рішень міської ради  в мережі Інтернет та на сторінках друкованих засобів.  

На виконання вимог Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішеннями  міської ради  та  її виконавчим комітетом ( від 01.11.2012 № 759-24-06  та від 13.11.2012 № 508 )  затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, до них увійшло 5 проектів регуляторних актів. Відповідно до чинного законодавства,  впродовж  2012 року  вносились відповідні доповнення до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Всього розглянуто  4 рішення виконкому та 3 рішення  міської  ради, якими до  Плану внесено 19 проектів  рішень регуляторних актів, з них відповідно:   10 - рішення виконкому та  9  – рішення  міської ради.  

Всього в   2012 році  прийнято  8  регуляторних актів, з них 6 - рішення виконавчого комітету, 2 – рішення Броварської міської ради.   Всі проекти регуляторних актів ( рішень виконкому та  міської ради )  оприлюднюються  на офіційному  сайті Броварської міської ради, що дає можливість  надання пропозицій та  зауважень   мешканцям міста та   суб»єктам   підприємницької діяльності. Станом на 01.01.2013 року до загального  Реєстру  регуляторних актів, прийнятих Броварською міською радою та її виконавчим комітетом,  внесено 66 регуляторних актів.   

За звітний період здійснено 39 відстежень  результативності регуляторних актів ( 16 - базових, 13 - повторних та 5 – періодичних   відстеження), які  були  оприлюднені  в засобах  масової інформації.

На виконання ІІ розділу Програми  ( « Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка  » ) :

За  оперативними даними у 2012 році в місті Бровари суб»єктами підприємницької діяльності  малого  та середнього бізнесу завершено  реалізацію  25  інвестиційних проектів,  в тому числі :

         5 -  у промисловості;

         11 -  у сфері  торгівлі та побутового обслуговування населення;

         5 – у сфері логістики та транспортного обслуговування;

         3  -  у  соціальній  сфері;

1 -  у житловому будівництві.

Загальна вартість  вищезазначених проектів за оперативними даними  становить  106,167  млн. грн. В результаті  завершення  інвестиційних проектів  суб»єктами підприємницької діяльності створено  534  робочих  місць.

Міськрайонним  центром зайнятості проведено захід  «Ярмарка вакансій»,   в якому  прийняло  участь 600 безробітних та 335 осіб,  що шукають   нове місце  роботи, з них 50 осіб з обмеженими  можливостями.  32  провідних підприємства  міста,  району  та столиці   запропонували відвідувачам цього заходу понад 200 вакансій.  На заході  були присутні заступник голови Київської обласної державної адміністрації,  керівництво міста та району, директор  Київського обласного центру зайнятості  та  інші. Вони провели  прес конференцію і  відповіли  на числення  запитання.  За результатами  проведення  заходу  38 осіб працевлаштовано.  

Впродовж  2012 року  48 осіб ( з них 12 осіб  з інвалідністю ), які  проживають в місті Бровари працевлаштовано на робочі місця, які створені  за рахунок надання дотацій  роботодавцям.  По діючим договорам  щодо  працевлаштування  безробітних  на   дотаційні   робочі  місця      роботодавцям  ( підприємствам та  фізичним особам – підприємцям міста ) перераховано  920,1 тис. грн.  

- Виконання   ІІІ та ІV розділів  Програми ( «Ресурсне та інформаційне забезпечення » та «Формування інфраструктури підтримки підприємництва »

На даний час  у місті  функціонують 27 філій та відділень банків, 1 кредитна спілка, 5 інформаційно - консультативних установ, 3 лізингові компанії. Активну участь у наданні допомоги  громадянам, які виявили бажання займатись підприємництвом, приймає Міськрайонний базовий центр зайнятості, який організовує і забезпечує відповідно до Програми зайнятості населення в м. Бровари  перекваліфікацію громадян міста та надає їм знання, необхідні для започаткування своєї власної справи. Так, за звітний період  проведено 22  семінари  з орієнтації на підприємницьку діяльність, які відвідали  326  мешканців   регіону.

За звітний період  15   мешканців  міста Бровари, які перебували  на обліку в центрі зайнятості пройшли навчання за програмою «Організація підприємницької діяльності» та отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму  понад 258 тис. грн. ( види діяльності: роздрібна торгівля напівфабрикатами,  створення клінінгової компанії, посередницькі послуги у сфері нерухомості, відкриття салону  по пошиттю штор за індивідуальними  замовленнями, надання  інформаційно – консультативних, юридичних та бухгалтерських  послуг, відкриття пункту розливу питної води,  створення виробництва з виготовлення  корпусних меблів, відкриття  двох торговельних точок з продажу гарячої випічки ТМ «Форнетті» та  інші).

За січень – грудень 2012 року на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації направлено 216  безробітних, що перебувають на обліку в центрі зайнятості.   Всього з початку року  за направленням  центру  зайнятості   навчалося  241   мешканець міста.

Крім цього,  Броварським міськрайонним  центром  зайнятості, щомісячно проводяться  міні – ярмарки вакансій.  Впродовж  року було проведено 41 міні - ярмарку, в  яких  приймало участь 878 осіб, які  перебували  на  обліку  та  42 роботодавці. За  результатами  проведення  цих заходів  163 особи були працевлаштовані,  відкрили власну  справу 6 осіб, направлено на  професійне навчання 90 осіб.  

На   офіційному  сайті  Броварської   міської   ради   в розділі  «Оголошення»  розміщена інформація  Управління комунальної власності  про вільні приміщення комунальної власності територіальної  громади  міста, які можуть  орендувати  суб»єкти господарювання. В  розміщеній інформації  зазначалась адреса, площа, відомості про об»єкт, вид оренди. Також розміщувалось оголошення про намір передати в оренди об»єкти комунальної власності територіальної громади з зазначенням адреси, площи  об»єкту.

Станом на 01.01.2013 року суб»єктам господарювання ( фізичним особам підприємцям та  малим підприємствам)   надано в оренду  16 923,07 м. кв. площ нежитлових приміщень, що належать територіальній громаді міста, в тому числі в погодинній оренді – 1 817,23   м. кв.  За оренду нежитлових приміщень від суб»єктів господарювання  надійшло коштів  3 799,52  млн. грн. За січень - грудень 2012 року   суб»єктам  господарювання  передано у власність  один об»єкт  площею  53,10   кв. м.

На протязі року спеціалістами Броварської ОДПІ ДПС  проведено 51  навчальний семінар, з питань підприємницької діяльності та ведення бухгалтерської звітності, які відвідало  2 474 суб’єктів  підприємницької діяльності.   Також  надано  по зазначеним питанням  1 724   консультації.

З метою підтримки підприємців в  місті започаткована традиція проводити ярмарки товаровиробників Київщини, які реалізують продукти харчування. Всього за 2012 рік на центральній вулиці  міста проведено 13  ярмарків товаровиробників, у яких приймає  участь в середньому  по 90  суб’єктів підприємницької діяльності міста та інших районів Київщини, які реалізовували товари продовольчої та  непродовольчої груп.

- виконання  V розділу Програми  ( «Підготовка кадрів для сфери підприємництва » )

Для організації  підприємницької діяльності Броварським міськрайонним центром зайнятості проведено 22 семінари, із них 14 семінарів на тему : «Як розпочати свій бізнес»,  які  відвідали  204  мешканці  регіону та  8 семінарів на тему : «Від бізнес - ідеї до власної справи»,  в яких прийняло участь 122 особи.

Для  майбутніх випускників  шкіл міста  та  Броварського району  20 вересня 2012 року  було проведено  захід « Ярмарка  професій  та  вакансій». 

32  провідних підприємства  міста,  району  та столиці   запропонували відвідувачам цього заходу понад 200 вакансій.  У даному заході  взяли участь близько  600 безробітних та 335 осіб,  що шукають   нове місце  роботи, з них 50 осіб з обмеженими  можливостями. На заході  були присутні заступник голови Київської обласної державної адміністрації,  керівництво міста та району, директор  Київського обласного центру зайнятості  та  інші. Вони провели  прес конференцію і  відповіли  на числення  запитання.  За результатами  проведення  заходу  38 осіб працевлаштовано.  

31 серпня 2012 року відбулись урочисті збори з  нагоди святкування Дня підприємця, на яких кращих представників малого та середнього бізнесу було відзначено Почесними грамотами виконавчого комітету.  За вагомі досягнення у професійній діяльності, сумлінну та наполегливу працю було відзначено 7 трудових  колективів підприємств  та  2 фізичних осіб – підприємців.

Фізичну  особу – підприємця, власника кафе Красного В.О. було відзначено  Почесною грамотою Київської обласної ради та цінним подарунком,  як   одного  з  найкращих  підприємців  міста Бровари.

Щороку стало традицією проводити до Дня міста  виставку-ярмарок товаровиробників міста  та Київщини. В цьому році приймало участь у виставці-ярмарку понад 100 суб»єктів господарювання.

Також  з нагоди святкування Дня міста  за  значні досягнення у професійній діяльності, високий професіоналізм,  сумлінну наполегливу працю 5   підприємств  середнього та малого  бізнесу було  відзначено  Почесними  грамотами виконавчого комітету  та цінними  подарунками.

Таким чином, підтримка малого бізнесу в місті є одним з важливих напрямів діяльності міської ради та її виконавчого комітету, робота по залученню суб»єктів малого підприємництва у всі  сфери  життєзабезпечення міста буде продовжуватись і в подальшому.

Начальник управління економіки                                         М.В.Загуменний