версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від___№__
м. Бровари
 
Про підсумки роботи за І півріччя 2013 року
щодо розгляду звернень громадян у
виконавчому комітеті Броварської міської ради
 
 
Реалізуючи вимоги Закону України “Про звернення громадян”, з метою безумовного виконання Указу Президента України від 07.02.2008року №109/2008“ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 року №630 « Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» та керуючись пунктом “б” підпункту 1 статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Броварської міської ради
 
 
В И Р І Ш И В :
 
1. Довідку про підсумки роботи за І півріччя 2013 року щодо розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Броварської міської ради взяти до відома (додається).
 
2. Роботу із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Броварської міської ради оцінити як таку, що відповідає вимогам, установленим законодавством, згідно з додатком.
 
3. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого комітету забезпечити безумовне виконання вимог Указу Президента України, відповідних розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації та міського голови.
З цією метою:
- продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації конституційного права громадян на письмове звернення та на особистий прийом;
- задовольняти законні права і інтереси громадян;
- забезпечити систематичний аналіз та узагальнення звернень для виявлення причин, що їх породжують;
- дотримуватись термінів розгляду звернень громадян: звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Кузнєцова К.В.
 
Міський голова                                  І.В.Сапожко