Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконавчого комітету

БРОВАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від __________№ _________
 
 
   Про встановлення лімітів споживання
   води, природного газу, електричної
   та теплової енергії на 2014 рік, установам
   та організаціям, які утримуються
   за рахунок  коштів бюджету міста
 
Керуючись ст. 40 та п.п.4 п. „а” ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий  комітет Броварської міської ради
 
В И Р І Ш И В:
1.     Встановити щомісячні ліміти на споживання природного газу, води, електричної та теплової енергії установам та організаціям, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста на 2014 рік згідно з додатками 1,2,3,4.
2.     Керівникам установ та організацій, яким встановлені ліміти, забезпечити їх дотримання та вжити заходів щодо скорочення споживання паливно - енергетичних ресурсів у 2014 році, не менше як на 10 відсотків.
3.     Рішення виконкому від 08.01.2013 р. № 7 “Про встановлення лімітів споживання води, природного газу, електричної та теплової енергії на 2013 рік, установам та організаціям, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста”  визнати таким, що втратило чинність.
4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Андрєєва В.О.
 
 
Міський голова                                                                               Сапожко І.В.