Карта сайту
версія для друку

Проекти рішень міської ради

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми охорони навколишнього
природного середовища на 2008-2012 роки,
затвердженої рішенням Броварської міської ради
від 14.01.2008р. №612-32-05
 
 Розглянувши подання управління житлово – комунального господарства Броварської міської ради від 13.01.2012 року №02-17, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально – економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань комунальної власності і приватизації, керуючись п.22 ст.26, ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Броварська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008р. №612-32-05, а саме:
1.1. у колонці 4 «Відповідальний за виконання заходу»,  розділу 3 «Заходи і результати виконання Програми по охороні навколишнього природного середовища на 2008 – 2012 роки»  слова «Комунальне підприємство «Бровари –Флора»»,  «Виробниче  управління комунального господарства»  замінити словами «Комунальне підприємство  «Служба замовника»»;
1.2. у колонці 4 «Відповідальний за виконання заходу»,  розділу 3 «Заходи і результати виконання Програми по охороні навколишнього природного середовища на 2008 – 2012 роки»  слова  «Комунальне підприємство Київської обласної ради «Бровариводоканал» замінити словами «Комунальне підприємство «Броваритепловодоенергія»»;
1.3. таблицю в пункті 2 «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» розділу 3 «Заходи і результати виконання Програми по охороні навколишнього природного середовища на 2008 – 2012 роки», доповнити підпунктом 2.7. наступного змісту :


1.4. таблицю розділу 4 «Фінансування Програми по охороні навколишнього природного середовища на 2008 – 2012 роки» доповнити завданням 10 наступного змісту:

 

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний за виконання заходу

Очікуваний результат

1

2

3

3

5

2.7.

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення

2012

КП «Броваритеплово

доенергія»

Ліквідація забруднення підземних вод


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін.

 

Зміст заходів

2012 рік

1

2

3

4

5

 

 

Всього, тис.грн

Кошти місцевого бюджету, тис.грн.

Цільові фонди(спец. Фонди), тис.грн.

Мета:

Охорона підземних вод

Завдання 10:

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення

Показники виконання:

 

Загальна вартість, тис.грн

500,00

 

500,00

Кількість свердловин під тампонаж

7

 

 

Очікуваний результат:

Ліквідація забруднення підземних вод


Міський голова                                                                                       І.В. Сапожко


м. Бровари
від         
№