Карта сайту

Рішення міської ради від 22.01.2014 №1171-42-06 "Про бюджет міста на 2014 рік"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ


Про  бюджет міста на 2014 рік

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-економічного розвитку,  бюджету, фінансів та цін,  міська рада
    
      вирішила:
    
1.Установити  загальний обсяг  доходів  бюджету міста  на 2014 рік в сумі 415601,4 тис. грн. (додаток 1). :

1.1. доходи загального фонду бюджету міста у сумі 354895,1тис. грн., в тому числі:
1.1.1 субвенції з загального фонду державного бюджету - 107615,0 тис. грн.;
1.1.2. дотації з загального фонду державного бюджету – 65055,8тис. грн.;
1.1.3. субвенція з районного бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 80,0 тис. грн..;
1.1.4. субвенція з районного бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів – 141,1 тис. грн.
    
1.2. доходи спеціального фонду бюджету міста –  60706,3 тис. грн.,   в тому числі:  
1.2.1. бюджет  розвитку 44 894,2  тис. грн.
1.2.2. субвенції зі спеціального фонду  державного бюджету  3 893,2  тис. грн..

2. Затвердити  загальний обсяг видатків бюджету міста на 2014 рік в сумі 415602,4 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та  головними розпорядниками коштів (додатки 3 та 3-1) , в тому числі:  
2.1. видатки загального фонду бюджету міста у сумі  353195,1 тис. грн.;
2.2. видатки спеціального фонду бюджету міста у сумі 62407,3 тис. грн.
3. Установити профіцит загального фонду  бюджету міста у сумі 1700,0 тис. грн.(додаток 6).
4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 1700,0 тис. грн.(додаток 6).
    
5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів бюджету міста у сумі 300,0 тис.грн.
    
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:
- субвенція районному бюджету на виконання власних повноважень, згідно укладеного договору, на підтримку редакції газети “Нове життя” у сумі  80,0  тис. грн.;
- субвенція районному бюджету на виконання власних повноважень, згідно укладеного договору, на ЦРЛ у сумі  49 638,4   тис. грн.;

7. Установити обсяг повернення кредиту до бюджету міста у сумі 1,0 тис. грн. (додаток №5).


8. Затвердити перелік об’єктів (додаток №7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

9. Установити розмір резервного фонду  бюджету міста  на 2014 рік у сумі 100,0  тис. грн.

10. Затвердити    перелік захищених  статей видатків загального фонду бюджету міста на 2014 рік  за їх економічною структурою  :
10.1 оплата праці працівників бюджетних установ  (код 2110);
10.2. нарахування на заробітну плату (код 2120);
10.3. придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
10.4. забезпечення продуктами харчування (код 2230);
10.5. оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
10.6. трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);
10.7. соціальне забезпечення (код 2700).

11. Затвердити у складі видатків  бюджету міста кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 61 340,9 тис. грн. (додаток 8).

12. Розпорядникам коштів  місцевих бюджетів (далі - розпорядникам бюджетних коштів) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

14.Установити, що фінансове управління Броварської міської ради має право брати зобов’язання від імені виконавчого комітету Броварської міської ради на отримання короткотермінових та середньострокових безвідсоткових позичок в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Київській області для покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання загального фонду бюджету міста.

15. Додатки 1, 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7, 8 цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Це  рішення  набуває чинності з дати його прийняття.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін.


            

Міський голова                                                             І.В.Сапожко
                                       

м.Бровари
від 22 січня 2014 року
№ 1171-42-06

 

Пояснювальна записка