Карта сайту
версія для друку

Проект рішення виконкому "Про встановлення лімітів ви користання води і водовідве дення суб'єктам господарювання міста Бровари на 2014 рік"

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
П Р О Е К Т       Р І Ш Е Н Н Я
від    _________ №
м.Бровари


Про встановлення лімітів ви користання води
і водовідве  дення суб'єктам господарювання
міста Бровари на 2014 рік


З метою економного використання водних ресурсів та на підставі нормативних розрахунків підприємств міста, відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статті 66 "Водного кодексу України" та керуючись підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Броварської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити на 2014 рік ліміти використання води та відведення стічних вод суб'єктам господарювання міста Бровари (додаються).         
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому від 12 березня 2013 року № 98 "Про встановлення лімітів використання води і водовідведення суб'єктам господарювання міста Бровари на 2013 рік".
3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови Голубовського Г.П.


Міський голова                      І.В.Сапожко